Kreisā mala
Labā mala
Gita Straustiņa
Asociētā profesore, laboratorijas vadītāja
E-pasts: gita.straustina@lma.lv