Kreisā mala
Labā mala
Edvīns Kalnenieks
Emeritus profesors

DZIMIS 1939. gadā

IZGLĪTĪBA:
1958-1964 Latvijas Mākslas akadēmijas Glezniecības nodaļa -
Gleznotāja-pedagoga kvalifikācija;
1953-1958 Liepājas Lietišķās mākslas vidusskola;.
1987 Stažējies Viļņā;
1982 Stažējies Ļeņingradas I.Repina mākslas institūtā, ar
iespēju kopēt no oriģināliem Valsts Ermitāžā.


DARBA PIEREDZE:
2003-2005 Latvijas Kristīgās akadēmijas 4.kursa zīmēšanas pasniedzējs;
2000 asociētais profesors, zīmēšanas katedras vadītājs;
2000 Latvijas Mākslas akadēmijas sagatavošanas kursu zīmēšanas pasniedzējs;
1978 Latvijas Mākslas akadēmijas zīmēšanas katedrā -
pasniedzējs.


IZSTĀŽU DARBĪBA:

NO 1966. GADA REGULĀRI PIEDALĪJIES GRUPU IZSTĀDĒS RĪGĀ, MASKAVĀ, PĒTERBURGĀ, KIJEVĀ, NOVOSIBIRSKĀ, ČEHOSLOVĀKIJĀ, POLIJĀ, JAPĀNĀ, ASV u.c.