Kreisā mala
Labā mala
Andra Teikmaņa promocijas darba aizstāvēšana
2010. gada 9. septembrī pl.14.00. Latvijas Mākslas akadēmijā, 24.telpā
notiks Andra Teikmaņa promocijas darba
„Mākslas un politikas attiecību semiotika. Vizuālo un verbālo vēstījumu
mijiedarbība Latvijas padomju perioda glezniecībā"aizstāvēšana.
Recenzenti Dr.phil.E.Freiberga, Dr.phil. J.Taurens, Dr.phil. A.Rubenis.
Laipni aicināti visi interesenti. 
Ar promocijas darba tekstu varat iepazītie http://www.lma.lv/?parent=1090
Komentāri