Kreisā mala
Labā mala
Dainas Lāces disertācijas kopsavilkums
Varat iepazīties ar LMA Mākslas vēstures institūta pētnieces Dainas Lāces promocijas darba "Rīgas pilsētas arhitekts un pilsētas
būvmeistars Johans Daniels Felsko (1813 - 1902)" kopsavilkumu!!!
Komentāri