Kreisā mala
Labā mala
Izstādes "Zelta griezums" nolikums
Latvijas Mākslas akadēmijas Tekstilmākslas katedras 50 gadu jubilejas projekta „Tekstils LV" izstādes „Zelta griezums" konkursa nolikums apstiprināts LMA Tekstilmākslas katedras sēdē, 2010. gada 15. decembrī.
1. Projekta apraksts
1.1. Latvijas Mākslas akadēmija organizē Latvijas Mākslas akadēmijas Tekstilmākslas katedras 50 gadu jubilejas projektu „Tekstils LV", kura pamatnostādne ir pētniecība par Latvijas profesionālās tekstilmākslas veidošanās gaitu un tās lomu mūsdienu mākslas kontekstā. 
1.2. Projekta konceptuālo asi veido trīs izstādes, kas katra atsevišķi un visas kopā pēta Latvijas tekstilmākslas attīstības ceļu un tās situāciju mūsdienās, veic informatīvu un izglītojošu funkciju to mērķauditorijām. 
1.3. Izstāžu ciklā ietilpst: 
• Izstāde „Zelta griezums", kas tiek veidota divās daļās - informatīvā, vēsturiskā daļa ar materiāliem par Latvijas tekstilmākslas vēsturi un virzieniem, kā dizains, zinātniskās tehnoloģijas, tekstilmāksla, gudrais tekstils, šķiedru māksla u.c. un radošo darbu daļa, kas atspoguļo šobrīd strādājošo tekstilmākslinieku pēdējo trīs gadu radošos darbus.
• Izstāde „Kā kļūst par tekstilmākslinieku" tiek veidota kā studiju procesu atspoguļojoša izstāde, kuras mērķis ir parādīt kā profesionālajā izglītībā veidojas tekstilmākslinieks. Izstādē tiek eksponēti studiju darbi, kas prezentē apakšnozares programmu.
• Izstāde „Kas ir Latvijas tekstilmākslas identitāte?" ir konceptuāla rakstura izstāde, kuras uzdevums ir rast atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar Latvijas tekstilmākslas identitāti, tās definējumu, un, vērtējot gūtās atbildes, rosināt diskusiju gan mākslinieku, gan skatītāju vidē. Latvijas tekstilmākslas identitātes meklētāji ir dažādu mākslu pārstāvji.
• Uzsverot lokālas un starptautiskas diskusiju platformas veidošanas nepieciešamību, projekta ietvaros tiek veidota starptautiska konference, paredzot dažādas aktivitātes sadaļās: māksla, dizains un tehnoloģijas, izglītība un etnogrāfija. Konferences mērķis ir pieredzes apmaiņas ceļā gūt jaunas zināšanas un veidot diskusiju par ilgtermiņa attīstības plānu profesionālās tekstilmākslas izglītībā.

2. Izstādes apraksts
2.1. Izstāde „Zelta griezums" ir Latvijas tekstilmākslas radošo kapacitāti atspoguļojoša un vēsturisko ceļu atainojoša izstāde, kas parāda gan koncentrētu un izsmeļošu informāciju par Latvijas tekstilmākslas vēsturi un tās daudzpusīgo specifiku, gan visaptverošu Latvijas tekstilmākslinieku radošo darbu ekspozīciju ar pēdējo gadu radošajiem darbiem. Izstādes norises vieta ir Latvijas Nacionālās mākslas muzeja izstāžu zāle „Arsenāls".
2.2. Tekstilmāksla ir viena no daudzveidīgākajām un variējamākajām mākslas nozarēm, savā darbības specifikā ietverot gan klasiskās tās izpausmes, gan dizainu, gan zinātniskās tehnoloģijas jeb tā saucamo smart textile, kā arī tīri eksperimentālu un brīvu izpausmi kā šķiedru māksla, tādēļ izveidota „Zelta griezuma" vēsturiskā un izskaidrojošā daļa, kuras mērķis ir pietiekami plaši un pārskatāmi ilustrēt Latvijas profesionālās tekstilmākslas veidošanās vēsturi un tendences, tekstilmākslas darbības jomas un to specifiku, izveidot skatītājam pieejamu datu bāzi par Tekstilmākslas katedras absolventiem un to radošo darbību. 
2.3. „Zelta griezuma" otrās daļas mērķis ir iespējami plaši atainot radoši aktīvo tekstilmākslinieku veikumu mākslā, tam līdztekus parādot Tekstilmākslas specifikas dažādību. Ņemot vērā izstāžu zāles „Arsenāls" vietu un lomu Rīgas pilsētvidē, tā iezīmē izstādes kā projekta kodola veidolu. Izcelsme, radošā brīvība un iespējas kalpo par šīs izstādes vadmotīvu, prezentējot skatītājam to, no kurienes nāk Latvijas profesionālā tekstilmāksla un to kāda tā ir mūsdienu mākslas kontekstā.

3. Mērķis un uzdevumi
• Iepazīstināt mērķauditoriju ar Latvijas profesionālās tekstilmākslas radošo un tehnoloģisko dažādību;
• Iespējami plaši un informatīvi atainot Latvijas tekstilmākslas darbības jomas un attīstības ceļu;
• Radīt diskusiju par Latvijas tekstilmākslas kopainu mūsdienu mākslas kontekstā;
• Izveidot mākslinieciski profesionālu tekstilmākslas darbu ekspozīciju;
• Apkopot un sistematizēt informāciju par Latvijas profesionālās tekstilmākslas vēsturi un specifiku.

4. Laiks un vieta
4.1. Projekta izstāde notiks Latvijas Nacionālās mākslas muzeja izstāžu zālē „Arsenāls" Rīgā, Torņa ielā 1 laikā no 2011. gada 7. oktobrim līdz 20. novembrim.

5. Organizatori un pretendenti
5.1. Izstādi organizē projekta „Tekstils LV" kuratoru grupa.
5.2. Izstādes kuratore Latvijas Mākslas akadēmijas Tekstilmākslas katedras vadītāja profesore Aija Baumane, e-pasts: tekstilsLV@gmail.com, tel. +371 26383516
5.3. Izstādes konkursā var piedalīties jebkurš Latvijas Mākslas akadēmijas Tekstilmākslas nodaļas absolvents, kā arī mākslinieki, kuri profesionāli darbojas tekstilmākslas jomā pēdējos desmit gadus.

6. Darbu vērtēšana un atlase
6.1. Konkursā iesniegtos darbus vērtē projekta „Tekstils LV" kuratoru grupas izveidota žūrijas komisija, kurā piedalās viens starptautisks tekstilmākslas pārstāvis, divi vadošie tekstilmākslas pārstāvji, divi laikmetīgās mākslas pārstāvji un divi mākslas zinātnieki.
6.2. Konkursā iesniegtie darbi tiek vērtēti anonīmi atklātā balsojumā.
6.3. Žūrijas komisija atlasa darbus, ņemot vērā sekojošus kritērijus: pretendenta iesnieguma atbilstība konkursa nolikumam, mākslas darba mākslinieciskā profesionalitāte, laikmetīgums un kvalitāte.
6.4. Konkursa darbi, kas iesniegti pēc norādītā termiņa, netiks vērtēti.
6.5. Konkursa rezultāti tiks paziņoti nedēļu pēc konkursa noslēguma projekta mājas lapā un pretendentu norādītajos e-pastos.
6.6. Žūrija patur tiesības pēc oriģināldarbu apskates mainīt viedokli par darbu iekļaušanu ekspozīcijā, ja tie nav kvalitatīvi un nav sagatavoti eksponēšanai.

7. Konkursa pieteikumu un atlasīto darbu iesniegšanas termiņš
7.1. Pieteikumi jāiesniedz Latvijas Mākslas akadēmijas Tekstilmākslas katedrā Rīgā, Kalpaka bulvārī 13 vai jānosūta elektroniski uz projekta e-pasta adresi tekstilsLV@gmail.com līdz 2011. gada 6. septembrim.
7.2. Izstādei atlasītie darbi jāiesniedz Latvijas Nacionālās mākslas muzeja izstāžu zālē „Arsenāls" Rīgā, Torņu ielā 1, 2011. gada 22. septembrī no plkst. 11:00 līdz 17:00
7.3. Izstādei atlasītajiem darbiem jābūt kvalitatīvi izpildītiem, pieejamiem eksponēšanai un viegli eksponējamiem.

8. Pieteikuma noformējums un saturs
8.1. Izstādei drīkst pieteikt brīvas tēmas radošos darbus, kas radīti laika posmā no 2009. līdz 2011. gadam ieskaitot. 
8.2. Izstādei paredzētie darbi nedrīkst pārsniegt izmērus 3 m x 3 m x 3 m
8.3. Piesakoties dalībai izstādē, pretendentiem līdz noteiktajam konkursa termiņam jāiesniedz:
• Aizpildīta pieteikuma anketa (nolikuma pielikumā vai www.lma.lv);
• No viena līdz trīs radošo darbu attēlu fotogrāfijas vai izdrukas labā kvalitātē izmērā no A5 līdz A3;
• Ja pieteikums tiek sūtīts elektroniski, darbu attēliem jābūt labā kvalitātē jpg, tiff vai pdf formātā;
• Dzīves gaitas apraksts (Curriculum Vitae);
• Mākslas darba koncepcijas apraksts apjomā līdz 1000 rakstu zīmēm.
• Dzīves gaitas apraksts un mākslas darba koncepcija jāiesūta arī elektroniski uz projekta e-pastu tekstilsLV@gmail.com.

9. Izstādes ekspozīcija
9.1. Izstādes organizatori patur tiesības izstādē neiekļaut darbus, kas nav piemēroti eksponēšanai vai nav tehniski kvalitatīvi.
9.2. Darbi no ekspozīcijas jāizņem Latvijas Nacionālās mākslas muzeja izstāžu zālē „Arsenāls" 2011. gada 22. un 23. novembrī laikā no 10:00 līdz 15:00
9.3. Par savlaicīgu darbu neizņemšanu organizators ir tiesīgs iekasēt soda naudu, kas sedz zaudējumus par mākslas darbu izvākšanu no ekspozīcijas un to uzturēšanu organizatora telpās.

Komentāri
dsfdsfd [ 03:45 12.09.2013. fdgfvcxz [at] gmail.com ]

michael kors outlet


christian louboutin


true religion jeans


air jordans


christian louboutin shoes


louboutin


christian louboutin outlet


true religion jeans


air jordans


michael kors


retro jordans


coach outlet online


cheap jordans


cheap jordans


louis vuitton


louis vuitton outlet


air jordans


christian louboutin


cheap beats by dre


louis vuitton


michael kors bags


louis vuitton outlet


michael kors outlet


louis vuitton


coach outlet store online


louis vuitton


retro jordan shoes


retro jordans


nike air max


coach store online


louis vuitton


louis vuitton


jordan shoes


louis vuitton


true religion


cheap jordans


christian louboutin


true religion outlet


louis vuitton outlet


michael kors


jordan shoes


air jordans


louis vuitton outlet