Kreisā mala
Labā mala
Doktora studiju programmas vadītājs
Profesors Dr. habil. art. Ojārs Spārītis 
Mob. tel.: +371 29118230
E-pasts: ojars.sparitis@lma.lv
Doktorantūras nodaļas vadītājs habilitētais mākslas zinātņu doktors profesors Ojārs Spārītis ir ilggadējs Latvijas Mākslas akadēmijas mācībspēks ar ievērojamu pieredzi Latvijas un arī starptautiska mēroga zinātnisko pētījumu projektu īstenošanā. Daudzus gadus lasot lekciju kursus par Latvijas mākslas, stilu teorijas un lietišķās mākslas jautājumiem, prof. Ojārs Spārītis ir uzkrājis ievērojamu pieredzi šajā jomā, kas ļauj sekmīgi vadīt promocijas darbu izstrādi. Viņa interešu loks aptver Latvijas un Eiropas renesanses kultūras, arhitektūras un mākslas aspektus, sakrālās kultūras jautājumus un kultūras mantojuma aizsardzības aspektus.