Kreisā mala
Labā mala
EIROPAS PROJEKTI

Latvijas Mākslas akadēmijas stratēģiskais pamatmērķis ir vispusīgi attīstīt mākslu, dizainu, zinātni un augstāko izglītību, nostiprinot mākslinieciskās jaunrades un zinātniskās pētniecības vienotību un studiju nepārtrauktību, sekmējot vizuālās kultūras attīstību un izpēti. Lai sasniegtu uzstādītos mērķus un nodrošinātu pastāvīgu attīstību, Latvijas Mākslas akadēmija aktīvi īsteno projektus ar Eiropas Savienības fondu, kā arī citu finanšu instrumentu sniegto līdzfinansējumu.

Aktuālie projekti:
- „Atbalsts Latvijas Mākslas akadēmijas maģistra studiju programmu īstenošanai” un „Atbalsts Latvijas Mākslas akadēmijas maģistra studiju programmu īstenošanai otrā kārta” (ESF);
- „Atbalsts Latvijas Mākslas akadēmijas doktora studiju programmas īstenošanai” un „Atbalsts Latvijas Mākslas akadēmijas doktora studiju programmas īstenošanai otrā kārta” (ESF);
- „Latvijas Mākslas akadēmijas studiju kvalitātes uzlabošana” (ERAF);
- „Dizaina inovāciju un tehnoloģijas laboratorijas attīstība” (ERAF);
- „Baltic Fashion – Inovāciju veicināšana Baltijas modes nozarē visā Baltijas jūras reģionā” (ERAF BSR);
- „Strategic Project on Trans-national Commercal Activities in Research & Innovation, Clusters and in SME-Networks” (StarDust) (ERAF BSR);
- „Vienota nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla zinātniskās darbības nodrošināšanas izveide” (ERAF).

Projektu sekmīgu īstenošanu Latvijas Mākslas akadēmijā koordinē Projektu daļa.

Kontaktinformācija:
Projektu vadītāja
Māra Ādiņa
E-pasts: mara.adina@lma.lv
Mob. tel.: +371 29995079

Projektu vadītāja
Vineta Kreigere
E-pasts: vineta.kreigere@lma.lv
Mob. tel.: +371 29901031

Dizaina nodaļas projektu vadītājs
Jānis Gailītis
E-pasts: janis.gailitis@lma.lv
Mob. tel.: +371 22303221