Kreisā mala
Labā mala
Nesen aiztāvētie promocijas darbi
Mākslas doktora grāda iegūšanai Akadēmijā ir iztrādāti vairāki pētījumi.
Katrīna Teivāne-Korpa. Fotomākslas attīstība Latvijā un Roberta Johansona (1877-1959) radošā darbība. (2016)

Vija Strupule. Dekoratīvā glezniecība Rīgas interjeros. 16. gadsimts – 18. gadsimta 3. ceturksnis. (2016)

Aija Brasliņa.  Starptautiskie sakari klasiskā modernisma pacēluma un jaunreālisma veidošanās posmā. (2016)

Laura Lūse. Tapetes Latvijā. 18.gs. – 20.gs. 1.puse. (2016)

Baiba Vanaga. Sievietes māksliniece Latvijā laikā no 19.gadsimta vidus līdz 1915. gadam . (2015)

Aija Freimane. Dizains ilgtspējīgai sociālai labklājībai. Dizaina paradigmas maiņa. (2015)

Elita Ansone. Sekularizēta individuāla garīguma formu meklējumi latviešu mākslā. 20. gadsimta 60. gadi – 2012. (2015)

Inguna Audere. Vizuāli plastiskās izteiksmības attīstība stikla mākslā. Latvijas, Eiropas valstu un ASV pieredze. 20.gs.2.puse – 21.gs. (2015)

Ineses Sirica. Latvijas pūra lāžu un skapju otējums. (2015)

Ineses Klestrova. Latvijas vecticībnieku grāmatu noformējums. (2015)

Raitis Šmits. Jauno mediju māksla. Saglabāšanas un reprezentācijas problemātika. (2015)

Solvita Zariņa. Digitālās mākslas vizuālie aspekti informācijas tehnoloģiju attīstības kontekstā. (2014)

Matīss Kūlis. Grafiskā dizaina Mākslinieciskās kvalitātes programmatūru saskarnēs. (2014)

Nataļja Jevsejeva. Aleksandras Beļcovas (1892-1981) daiļrade. (2013)

Baiba Vaska. Ornamentētās metāla rotaslietas Latvijas teritorijā no romiešu dzelzs laikmeta līdz renesansei. (2013)

Agnese Bergholde. Rīgas Doma viduslaiku arhitektūra un būvplastika eiropeisko analoģiju kontekstā. (2011)

Ginta Gerharde-Upeniece. Tēlotājas mākslas dzīve un Latvijas valsts. (1918-1940). (2011)

Kristiāna Ābele. Johans Valters (1869-1932) (2011)

Daina Lāce. Rīgas pilsētas arhitekts un rātes būvmeistar Johans Daniels Felsko. (2010)

Anna Ancāne. Rīgas arhitektūra un pilsētbūvniecība 17.gs.2. pusē. (2010)

Andris Teikmanis. Mākslas un politikas attiecību semiotika. Vizuālo un verbālo vēstījumu mijiedarbība Latvijas padomju perioda glezniecībā. ( 2010)

Silvija Grosa. Jūgendstila perioda plastiskais un gleznieciskais dekors Rīgas 19. un 20. gs. mijas arhitektūrā. (2009)

Kristīne Ogle. Societa Jesu ieguldījums Latvijas arhitektūra un tēlotājas mākslas mantojumā. (2007)

Dace Lamberga. Klasiskais modernisms: Latvijas glezniecība 20.gadsimta sākumā. (2007)

Aija Druvaskalne-Urdze. Krāsas un skaņas sintēze vizuālās mākslas pedagoģijā. (2006)

Pelše Stella. Latviešu mākslas teorijas vēsture. Mākslas definīcijas vadošo laikmeta ideju kontekstā. 1900-1940. (2004)

Audere Ilona. Stikla glezniecība Latvijā. (2004)