Kreisā mala
Labā mala
Aktuālie pētījumi
Lasot tālāk, atradīsiet aktuālās zinātnisko pētījumu tēmas Doktorantūras programmā.

Māra Binde. Ilgtspējīga – nulles atlikuma modes dizains izglītības un prakses metode.

Annija Grosa. Ekokriticisms Latvijas mākslā.

Arta Kāle. Latvijā ražotas pastkartes.

Andrejs Kļaviņš. Efektīva dekontekstualizētu uzdevumu vizuālā komunikācija lietišķajās videospēlēs.

Anete Krišjanova. Nepieradinātās modes asamblejas norise un ietekme uz modes industrijas attīstību  Latvijā no 1987. gada līdz mūsdienām postpadomju teritoriju kontekstā.

Valentīns Petjko. Latvijas laikmetīgā keramika.

Laura Plūmiņa. Rīgas koka arhitektūra 19. gadsimta otrajā pusē un 20. gadsimta sākumā.

Rasma Pušpure. Rotu dizaina uzņēmumu attīstība Latvijā no 1990. gada līdz mūsdienām pasaules rotu dizaina un radošās ekonomikas kontekstā.

Anna Pūtele. Kārlis Baltgailis. Dzīve un māksla.

Agnija Ruhocka. Latvijas Mākslas akadēmijas studentu korporācijas „Dzintarzeme” latviešu nacionālās mākslas saglabāšanas politika trimdā.

Kristaps Sūna. Postdigitālā estētika mākslā.

Simona Veilande. Pētniecības metodes un ilgtspējīgums modes dizainā.

Ineta Žīgure. Zviedru Vidzemes portretu galerija.

Zane Elerte. Laikmetīgās tēlniecības attīstība Latvijā.

Jānis Gailītis. Dizaina komunikācija pilsētvidē.

Karīna Horsta. Arhitekts Ernests Štālbergs (1883-1958).

Ieva Kalnača. Austrumu mākslas ietekmes un motīvu izmantojums Latvijas arhitektūrā un mākslā no 19. gadsimta otrās puses līdz 20. gadsimta beigām.

Aldis Kopštāls. Trīsdimensiju datorgrafika kā hiperreālistisku kompozīciju veids Latvijas mākslinieku daiļradē.

Artūrs Lapiņš. Livonijas pils no cietokšņa līdz ekspozīcijai: dokumentēšana, konservācija un piemērošana.

Ilze Loža. Islāma kultūra un globalizācijas ietekme uz 21. gs. Eiropas reklāmas dizainu.

Anita Meinarte. Bīdermeiers Latvijas mākslas mantojumā. Ieskats tēmas problemātikā.

Santa Mičule. Attēls un propaganda: padomju ideoloģijas ietekme uz Latvijas grafikas attīstību 20. gadsimta 60.-80. gados.

Rihards Pētersons. Kultūras pieminekļu aizsardzība Latvijas PSR (1944-1991).

Antra Priede-Krievkalne. Valdis Āboliņš un viņa nozīme Latvijas mākslas vēsturē.

Ieva Šulca. 3D projection mapping. Digitālo projektu vadības problemātika.

Baiba Uburģe. Latvijas Nacionālās mākslas muzeja lietišķās mākslas kolekcijas vēsture.

Ēra Zalcmane. Gunāra kroļļa daiļrade laikmeta stilistisko tendenču kontekstā.

Māra Ādiņa. Tēlniecības kvadriennāles Latvijā. (1958-2016).

Baiba Apsīte. Jūra latviešu glezniecībā. 20. gadsimta 60. gadi, 21. gadsimta sākums.

Elīna Ēce. Betona tehnoloģiskās inovācijas vizuālā tirdzniecības dizaina kontekstā.

Agita Gritāne. Mākslinieka Jēkaba Bīnes dzīves gājums un daiļrade Latvijas un Eiropas 20. gadsimta pirmās puses mākslas, sociālo un politisko notikumu kontekstā.

Sanita Gvidi. Politisko lēmumu ietekme uz mākslas procesiem Latvijā 1991-2011 gados.

Liene Jākobsone. Dizaina kritika un dizains kā kritiska diskursa forma.

Inga Karlštrēma. Industriālā arhitektūra Rīgā 19.gs.2.pusē, 20.gs. sākumā.

Eva Lapinska. Latvijas Valsts mākslas akadēmija un tās vieta padomju perioda mākslas veidošanas procesā Latvijā.

Ieva Muzikante. Birutas Baumanes glezniecība.

Tālivaldis Muzikants. Saules enerģijas izmantošanas iespējas produktu dizainā.

Sandra Ratniece. Tēlotājas mākslas un literatūras mijiedarbes tendences Latvijā.

Marta Šuste. Produkcijas mākslinieciskais veidols un mākslinieku darbība Rīgas porcelāna ražotnēs.

Linda Teikmane. Institucionālās mākslas teorijas un mākslas vērtību korelācija: Latvijas Mākslas akadēmijas maģistra programmas diplomdarbu glezniecībā piemērs laikā no 2006. līdz 2010. gadam.

Ginta Grūbe. Rotaslietas un to attīstību ietekmējoši faktori Latvijā no 19. gadsimta līdz mūsdienām.

Edīte Parute. Rīdzinieku modes tērpa vēsturiskā evolūcija (13.-18.gs) vizuālās kultūras un sociāli ekonomisko faktoru kontekstā.

Aleksandrs Bertšs. Pareizticīgo dievnamu celtniecības Latvijas un Igaunijas teritorijā laikā no 1840. gadu otrās puses līdz 1914. gadam.

Nauris Cinovics. Dizains kā metode cīņā ar lieko svaru.

Agris Dzilna. Tīmekļa dizaina izveide principi un informācijas tehnoloģiju mijiedarbe.

Krista Burāne. Dokumentalitāte un dokumenti laikmetīgajā mākslā Latvijā. 21. gadsimta sākums.

Jeļena Glazova. Attēla un teksta mijiedarbība mediju kompozīcijā Latvijas mūsdienu mākslā.

Diāna Laguna. Latvijas medaļu māksla lokālo un starptautisko sadarbības norišu kontekstā.

Elīna Rožkalne. Latvijas modes attīstība no 1945. līdz 1991. gadam.

Ināra Appena. Arhitektūras dekoratīvi plastiskā apdare Latvijā padomju periodā.

Ilze Dūdiņa. Latvijas tradicionālā stikla dizaina attīstība 230, gadsimtā.

Ance Gricmane. Sakrālais latviešu glezniecībā pēc Latvijas neatkarības atgūšanas.

Sniedze Kāle. Latviešu mākslinieki padomju Krievijā.1917-1940.

Gatis Vanags. Burtveidolu kultūra 1918-1969.

Iveta Derkusova. Fotomontāža Gustava Kluča daiļradē.

Elita Freimane. Harmonija, laime, jaunrade. Dziedinošais dizains.

Andra Silapētere. Trimdas māksla ASV. Mākslinieku paaudze, kas mākslas izglītību ieguva LMA. 20.gs. līdz 1944. gads.

Laine Kristberga. Performances māksla Latvijā un tās dokumentācija. 20.gs.70.-80. gadi.

Aiga Dzalbe. Vizuālās mākslas terminoloģijas vēsture Latvijā.

Vineta Groza. Freska, mozaīka, vitrāža Latvijas dekoratīvajā mākslā 20.gs.2.pusē. Formas un satura tendences.

Anna Rijkure-Avrameca. Tradicionālais un laikmetīgias Niklāva Strunkes grāmatu grafikā.

Inese Zelmane. Vizuālo naratīvu maiņa padomju Latvijā izdotajos drukātajos medijos no 1950. līdz 1960. gadam.

Inese Brants. Porcelāna apgleznošana. No apgleznošanas līdz glezniecībai.

Anita Vanaga. Latvijas scenogrāfija. Zelta laikmets.

Ilze Jakuša-Kreituse. Latvijas pareizticīgā ikonu glezniecība.

Maija Rudovska. Sabiedrisko ēku arhitektūra Latvijā laikā no 1940. līdz 1980. gadam.

Iliana Veinberga. Industriālā transporta dizains Latvijā. Vēsture, personālijas, teorija.

Edīte Bērziņa. Dizains Latvijā laikā no 1945. līdz 1995. gadam.

Santa Mazika. Jaunā institucionālisma iezīmes laikmetīgās mākslas centru darbībā.

Solvita krese. Konteksta nozīme un pielietojums Latvijas laikmetīgajā mākslā gadsimtu mijas periodā.

Dainis Lesiņš. Redukcijas apdedzinājumu tehnikas.

Laura Prikule. Radošais process un transformācija: Ņujorkas māksla 1956-1973.

Irēna Bužinska. Voldemārs Matvejs.

Valentīna Opolā. Itāļu glezniecība Latvijā.

Raimonds Stabrovskis. Reklāmas vēsture Latvijā.

Ieva Astahovska. Mākslas teorētiskās domas problemātika Latvijā kopš 20.gs.2.puses.

Astrīda Rogule. Laikmetīgās mākslas muzeja loma mākslas komunikācijā.

Imants Klīdzējs. Keramikas vēsture Latvijā.

Māra Traumane. Vizuālās mākslas robežu paplašināšanās Austrumeiropas posttotalitārajā telpā
`