Kreisā mala
Labā mala
Izsludināta pieteikšanās "Mecenātes Ināras Teterevas stipendijām mākslā"
Pieteikties stipendijām var tie Latvijas Republikas pilsoņi un pastāvīgie iedzīvotāji, kuri, uzsākot 2013./2014. studiju gadu, studē Latvijas Mākslas akadēmijā bakalaura programmas 2. un 3. kursā un maģistra programmas 1. kursā.
Par prasībām pretendentiem lasiet nolikumā (PDF dokuments):  
Stipendijām var pieteikties līdz 2013. gada 23. septembrim, plkst. 16.00. Pieteikumi 23. septembrī tiks pieņemti no 13.00 līdz 16.00, Mākslas akadēmijas Ārlietu un izstāžu daļā 1. stāvā, 7. kabinetā.

Stipendijas pretendentam jāiesniedz pilna pieteikuma dokumentācija:
- pēc noteikta parauga aizpildīta pieteikuma anketa;
- dzīvesgājuma apraksts (Curriculum Vitae);
- portfolio (līdz 10 darbu attēli, publikāciju kopijas);
- papildus noteiktajam, pretendents var iesniegt arī citus dokumentus, kas pēc pretendenta ieskata var palīdzēt izvērtēt viņa atbilstību Stipendijas saņēmēja kritērijiem, piemēram, dokumentus par sasniegumiem un darbību zinātniski pētnieciskajā sfērā, radošās vai sabiedriskās aktivitātēs (publikācijas, piedalīšanās izstādēs, konferencēs, līdzdalība projektos, DVD, ieguldījums Latvijas Mākslas akadēmijas attīstībā u. c.).
Papildu informācijai sazinieties ar Inesi Bauģi, Latvijas Mākslas akadēmijas Ārlietu un izstāžu daļā (7. kabinets, 1. stāvs), e-pasts: inese.bauge@lma.lv, tel.: +371 22307302.

2010. gadā mecenāte Ināra Tetereva ar vīru – Borisu Teterevu – nodibināja ģimenes labdarības fondu ar nolūku atbalstīt izcilas un sabiedrībai noderīgas labdarības iniciatīvas. Fonds sniedz atbalstu arī izglītības jomai. Borisa un Ināras Teterevu fonds 2012. gada 4. aprīlī parakstīja nodomu protokolu ar Latvijas Mākslas akadēmiju par sadarbību turpmākos piecus gadus izglītības izcilības stiprināšanai. Šīs sadarbības ietvaros ir nodibinātas „Mecenātes Ināras Teterevas stipendijas mākslā”.

Svinīga stipendiātu paziņošanas ceremonija notiks 2013. gada 2. oktobrī.
Komentāri