Kreisā mala
Labā mala
VĒLIES IESTĀTIES AKADĒMIJĀ?

Šajā sadaļā iespējams atrast noderīgu informāciju par iestāšanos Latvijas Mākslas akadēmijā. Pavasara un vasaras gaitā šeit pakāpeniski tiek publicēta detalizēta informācija un jaunumi par visu, kas saistīts ar iestāšanos un studiju uzsākšanu 2019./2020. studiju gadā. Esošajos ierakstos esat aicināti iepazīties ar uzņemšanas noteikumiem Mākslas akadēmijā un iestājpārbaudījumu uzdevumiem.

Ja vēlaties precizēt kādu informāciju, saistībā ar studijām - droši uzmeklējiet katedru vadītāju vai metodiķu kontaktus Mākslas akadēmijas mājaslapā un sazinieties par interesējošajiem jautājumiem.
Uzņemšanas noteikumi Latvijas Mākslas akadēmijā VISĀM PROGRAMMĀM
LMA Senātā ir apstiprināti Latvijas Mākslas akadēmijas Uzņemšanas noteikumi 2019./2020. studiju gadam. Uzņemšanas noteikumos atrodama noderīga informācija par priekšnoteikumiem studiju uzsākšanai, iesniedzamajiem dokumentiem, iestājpārbaudījumiem, studiju līguma noslēgšanu, imatrikulāciju u. tml.
Lasīt vairāk ...
Pārrunas topošajiem LMA maģistra programmas studentiem laikā no 17.-20. jūlijam
Lai nodaļas labāk iepazītu savus topošos studentus, atsevišķas apakšnozares rīkos pārrunas ar reflektantiem. Šīs pārrunas netiek vērtētas ar atzīmi.
Metāla dizaina apakšnozare, 19. jūlijā plkst. 15.00 21. telpā.
Tekstilmākslas apakšnozarei 20. jūlijā plkst. 14:30, 40. telpā;
Mākslas vēstures un teorijas apakšnozarei 20. jūlijā plkst. 10.00 10. telpā;
Vides mākslas apakšnozarei 20. jūlijā plkst. 11.00 43. telpā;
Stikla mākslas apakšnozarei 20. jūlija plkst. 11.00 113. telpā;
Glezniecības apakšnozarei 20. jūlijā plkst. 10.00 32. telpā;
Modes mākslas apakšnozarei 20. jūlijā plkst. 13:00, 45. telpā.
Funkcionālā dizaina apakšnozarei 20. jūlijā plkst. 14.00 nodaļas telpās
Dokumentu pieņemšana BAKALAURA programmā 2018./2019. studiju gadam [22.03.2018. 14:19]
Dokumentu pieņemšana notiek KLĀTIENĒ, Latvijas Mākslas akadēmijā, Kalpaka bulvārī 13, Rīgā, 10.telpā.
10/07 no plkst. 11:00 - 18:00

11/07 no plkst. 10:00 - 18:00
12/07 no plkst. 10:00 - 20:00
13/07 no plkst.  9:00 - 13:00
Pirms iestājpārbaudījumu konsultācijas: BAKALAURA programmā
Pirms iestājpārbaudījumu konsultācijas: Bakalaura programmas reflektantiem notiks 13. jūlijā, sākot no plkst. 13:15. Konsultācija zīmēšanā un gleznošanā notiks LMA 2.stāva vestibilā, un pēc tās kopā ar pasniedzējiem būs iespēja doties uz apakšnozaru telpām, lai pārrunātu aktuālos iestājeksāmenu jautājumus attiecīgajā specializācijā.
Stikla mākslas apakšnozarē - 13.07., plkst. 14:00, 113.telpā LMA 2.stāvā
Metāla dizaina apakšnozare - 13.07. plkst. 14:00, 98. telpā, pagrabstāvs.
Uzmanību: pirms iestājpārbaudījumu konsultācijas Modes mākslas apakšnozarei 16. jūlijā plkst. 14:00 (pēc gleznošanas), 45. telpā.
Mākslas vēstures un teorijas apakšnozarei 16. jūlijā plkst. 10:00, 19.telpā.
Vizuālās komunikācijas apakšnozare (VKN) un apakšnozare Kustība.Attēls.Skaņa. (KAS) 16. jūlijā plkst14:00, telpu paziņos personīgi gleznošanas eksāmena laikā.
Informācija par iestājpārbaudījumu maksu un iesniedzamajie dokumentiem BAKALAURA programmas reflektantiem! (1 komentāri)
Reģistrējoties bakalaura programmas iestājpārbaudījumiem, personas,
- kuras ieguvušas vidējo  izglītību līdz 2004. gadam,
- kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs,
-  ar īpašām vajadzībām,
iesniedz Akadēmijas UK šādus dokumentus:
1) vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopiju;
2) pases kopiju;
3) noteiktas formas iesniegumu;
4) 6 fotogrāfijas 3 x 4 cm;
5) vidējās izglītības sekmju izrakstu (pielikumu vidējo izglītību apliecinošam dokumentam) vai dokumentus par nokārtotiem diviem CE – latviešu valodā un svešvalodā (angļu, vācu, franču).

Lasīt vairāk ...
Iestājpārbaudījumu uzdevumi BAKALAURA programmas reflektantiem (1 komentāri)
Informācija par iestājpārbaudījumu uzdevumiem, kādi būs jākārto tiem reflektantiem, kuri vēlas uzsākt studijas bakalaura programmā Latvijas Mākslas akadēmijā 2018./2019. studiju gadā.
Lasīt vairāk ...
Dokumentu pieņemšana MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMĀ 2018./2019. studiju gadam [22.03.2018. 14:29] (4 komentāri)
Reflektantu reģistrācija (dokumentu pieņemšana) studijām:
16/07 no plkst. 11:00 - 13:00 un no 14:00 - 18:00
17/07 no plkst. 10:00 - 13:00 un no 14:00 - 17:00
18/07 no plkst. 10:00 - 13:00 un no 14:00 - 17:00
19/07 no plkst. 10:00 - 18:00
Lasīt vairāk ...
Informācija par iestājpārbaudījumu maksu un iesniedzamajie dokumentiem MAĢISTRA programmas reflektantiem! (1 komentāri)
Reģistrējoties iestājpārbaudījumiem maģistra programmā, reflektants iesniedz Akadēmijas UK šādus dokumentus:
1) bakalaura izglītību apliecinoša dokumenta – diploma un sekmju izraksta - kopijas;
2) pases kopiju;
3) noteiktas formas iesniegumu;
4) 3 fotogrāfijas 3 x 4 cm;
5) maģistra studiju projekta pieteikumu;
6) maģistra studiju projekta pieteikumu elektroniski, nosūtot uz e-pastu: magistrantura@lma.lv.

Lasīt vairāk ...
IESTĀŠANĀS MAĢISTRANTŪRĀ: Par maģistra darba projektu (0 komentāri)
Saskaņā ar Latvijas Mākslas akadēmijas Uzņemšanas noteikumiem reflektantu pārbaudījums studijām Latvijas Mākslas akadēmijas Maģistrantūrā tiek īstenots, izvērtējot maģistra studiju projektu pieteikumos izklāstīto maģistra darba tēmu.
Lasīt vairāk ...
Svarīga informācija bakalaura un maģistra programmas reflektantiem! (0 komentāri)
Reflektantiem jāuzrāda dokumentu oriģināli un jāiemaksā Akadēmijas kontā maksu: bakalaura programmā - Mākslas vēstures un teorijas apakšnozares reflektantiem EUR 10,00 un Mākslas, Dizaina, Audio vizuālās mediju mākslas nodaļas un Restaurācijas apakšnozares reflektantiem  EUR 22,00. Maģistra prgrammas reflektantiem Akadēmijas kontā jāiemaksā EUR 14,00 (par iestājeksāmeniem būs iespējams norēķināties tikai ar pārskaitījumu!) par dokumentu reģistrēšanas pakalpojumu.


Šīs maksas apmēru nosaka Akadēmija un tā atpakaļ netiek izmaksāta.

Lasīt vairāk ...
Noteikumi, lai iestātos LMA DOKTORA studiju programmā [23.03.2018. 17:27] (0 komentāri)
  1. Lai iestātos LMA Doktorantūrā ir jābūt mākslas vai humanitāro zinātņu maģistra grādam atbilstoši LR tiesību aktiem.
  2. Pretendentam uz studiju vietu Doktorantūrā un doktoranta statusu ir jāiesniedz sekojoši dokumenti:


Lasīt vairāk ...
Iestājpārbaudījumu grafiks DOKTORA programmas reflektantiem 2018./2019. studiju gadam [22.03.2018. 14:43] (2 komentāri)
Dokumentu iesniegšanas grafiks un studiju līgumu slēgšanas grafiks. 
17/07 no plkst. 12:00 - 18:00 
18/07 no plkst. 10:00 - 13:00 un no 14:00 - 17:00
19/07 no plkst. 10:00 - 14:00
Uz konsultāciju pieteikties rakstot uz e-pastu laila.bremsa@gmail.com.
Lasīt vairāk ...
Uzmanību tiem reflektantiem, kuri jau studē kādā Latvijas augstskolā par valsts budžeta līdzekļiem! (2 komentāri)
Atgādinām, ka Augstskolu likuma 47. panta 2. punkts nosaka, ka:

(2) Tiesības studēt par valsts budžeta līdzekļiem noteikta akadēmiskā grāda (bakalaurs, maģistrs), zinātniskā grāda (doktors) vai augstākās izglītības profesionālās kvalifikācijas iegūšanai fiziskā persona var izmantot vairākas reizes. PAR VALSTS BUDŽETA LĪDZEKĻIEM VIENLAIKUS VAR STUDĒT TIKAI VIENĀ STUDIJU PROGRAMMĀ.

Gadījumā, ja reflektants ir izturējis konkursu studijām par valsts budžeta līdzekļiem Latvijas Mākslas akadēmijā bakalaura programmā un jau studē kādā no Latvijas augstskolām arī par valsts budžeta līdzekļiem, tad LIKUMS NOSAKA, KA TURPINĀT STUDĒT VAR TIKAI VIENĀ AUGSTSKOLĀ un vienā programmā!!!