Kreisā mala
Labā mala
Promocijas darba noformējums un dokumentācija
Promocijas darbs jānoformē atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1001., 2015.27.12. Konsultācija par darba noformēšanu un pavadošajiem dokumentiem – sazinoties ar Doktorantūras sekretāri Lailu Bremšu (e-pasts: laila.bremsa@lma.lv).