Kreisā mala
Labā mala
M. Kalniņas izstāde "Septiņi akmeņi"
2008.gada jūlijā Latgales Kultūrvēstures muzejā risinājās LMA Latgales filiāles asoc. prof. tēlnieces Māras Kalniņas tēlniecības darbu izstāde „Septiņi akmeņi".
Tēlniece Māra Kalniņa radījusi darbus dažādos materiālos, atšķirīgus tehniskajā izpildījumā, plastiskajā uztverē un žanriski plašā diapazonā, uzsvaru liekot dekoratīvās sākotnes virzienā.
Darbiem skaidra forma, apjoms, kompozīcija.
Skarbo granītu modelējot vieglām gaismēnu pārejām, radīti simboliski tēli, kas ietver plašu asociatīvo slāni.