Kreisā mala
Labā mala
Jānis Taurens
Katedras vadītājs, asociētais profesos
Pasniedz estētiku, filozofiju, konceptuālismu un modernismu
E-pasts: janis.taurens@lma.lv