Kreisā mala
Labā mala
Iepirkuma id. nr. LMA 2018/11 A [25.10.2018. 16:16]
Iepirkuma nosaukums: Stikla starpsienu uzstādīšana.
CPV kods: 44112310-4
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. Panta 21.daļa 3.punkta kārtībā.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu, saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu bez PVN
Saņemto piedāvājumu skaits 1
Maksimālais līguma izpildes termiņš: 42 dienas no līguma noslēgšanas brīža
Lēmuma pieņemšanas datums: 23.10.2018.
Līguma izpildītājs: SIA Starpsienu centrs, reģ .nr. 40003599940
Līguma summa ( bez PVN): 10 682.76
Līguma izpildes vieta: O. Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1050.
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2018/10, Tipogrāfijas pakalpojums Latvijas Mākslas vēstures 3. sējumam [10.09.2018. 16:51]
CPV kods: 22110000-4
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu .
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu, saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.
Saņemto piedāvājumu skaits:1
Lēmuma pieņemšanas datums: 7.09.2018.
Līguma izpildītājs: SIA Jelgavas tipogrāfija, reģ .nr. 43603009384
Līguma summa ( bez PVN): 24090.00
Līguma izpildes vieta: O. Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1050.
Maksimālais līguma izpildes termiņš : 16.01.2019.

Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2018/A-1, LMA ēkas fasādes uz Kr.Valdemāra ielu bojājumu novēršana
CPV kods: 45443000-4; 45262000-1
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu 21.daļas 1.punktu
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu, saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu,  ņemot vērā šādu vērtēšanas kritēriju – piedāvājumu ar  zemāko cenu bez PVN  
Saņemto piedāvājumu skaits:3
Lēmuma pieņemšanas datums: 26.07.2018.
Līguma izpildītājs: SIA Būvserviscentrs, Reģ.Nr. 40003152221
Līguma summa ( bez PVN): 75115.70
Līguma izpildes vieta: O. Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1050.
Maksimālais līguma izpildes termiņš : 30.11.2018.

Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2018/8 [20.07.2018. 15:26]
Iepirkuma nosaukums: Datortehnika un biroja tehnika
CPV kods:– 30123000-7; 48190000-6
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.
Iepirkums dalīts 2 daļās. Piedāvājumu var iesniegt par vienu vai abām daļām. Nevar iesniegt piedāvājuma variantus.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu, saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ņemot vērā šādu vērtēšanas kritēriju – piedāvājumu ar  zemāko cenu bez PVN.  
Saņemto piedāvājumu skaits: 4
Lēmuma pieņemšanas datums: 19.07.2018.
Līguma izpildītājs: I daļa : SIA LDC datortehnika; II daļa : SIA DPA
Līguma summa ( bez PVN) EUR: I daļa - 26 276.59 EUR; II daļa -7495.30 EUR
Līguma izpildes vieta: O. Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1050
Līguma izpildes termiņš: līdz 23.08.2018


Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2018/7 [28.06.2018. 11:26]
Iepirkuma nosaukums: Latvijas Mākslas akadēmijas darbinieku veselības apdrošināšana
CPV kods: 66512200-4 (Veselības apdrošināšanas pakalpojumi)
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu, saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ņemot vērā šādu vērtēšanas kritēriju – piedāvājumu ar  zemāko cenu bez PVN  
Saņemto piedāvājumu skaits: 3
Lēmuma pieņemšanas datums: 27.06.2018.
Līguma izpildītājs: AAS BTA Baltic Insurance Company, reģ,nr. 40103840140
Līguma summa ( bez PVN): par 196 personām - 38 770.76 EUR
Līguma izpildes vieta: O. Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1050
Līguma izpildes termiņš: 24 mēneši


Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2018/5 [11.05.2018. 14:52]
Iepirkuma nosaukums: Parketa ieklāšanas darbi
CPV kods: 45432114-6
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu, saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, ņemot vērā šādu vērtēšanas kritēriju – piedāvājums ar zemāko cenu bez PVN  
Paredzamā līguma izpildes vieta: O. Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1050.
Saņemto piedāvājumu skaits: 3
Lēmuma pieņemšanas datums: 11.05.2018.
Līguma izpildītājs: SIA Burtnieks R, Reģ. Nr. 4003252913
Līguma summa ( bez PVN): 6298,89 EUR
Līguma izpildes vieta: O. Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1050
Maksimālais līguma izpildes termiņš: 27.06.2018


Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2018/4 [21.04.2018. 17:54]
Iepirkuma nosaukums: Latvijas Mākslas akadēmijas, O.Kalpaka bulvārī 13,Rīgā , pagalma puses fasādes un aulas sienas fragmenta no pagalma puses atjaunošana un restaurācija
CPV kods: 45262000-1
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu, saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu,  ņemot vērā šādu vērtēšanas kritēriju – piedāvājumu ar  zemāko cenu bez PVN  
Saņemto piedāvājumu skaits:2
Lēmuma pieņemšanas datums: 21.04.2018.
Līguma izpildītājs: SIA Būvserviscentrs, Reģ.Nr. 40003152221
Līguma summa ( bez PVN): 28 688.86 EUR
Līguma izpildes vieta: O. Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1050.
Maksimālais līguma izpildes termiņš : 20.06.2018
 


Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id.nr.LMA2018/3 [27.03.2018. 10:58]
Iepirkuma nosaukums: "Latvijas Mākslas Akadēmijas (LMA) mācību telpas  remonts"
CPV kods: 45453100-8
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu, saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, ņemot vērā šādu vērtēšanas kritēriju – piedāvājumu ar  zemāko cenu bez PVN  Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2017/10 [22.01.2018. 13:59]
Iepirkuma nosaukums: Latvijas Mākslas Akadēmijas (LMA) ēkas pārbūves, Jāņa Kugas ielā 11, Ikšķilē, Ikšķiles novadā ,būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība
CPV kods: 71242000-6; 71248000-8
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendents, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr LMA 2017/8 par iepirkuma IV daļu. [09.11.2017. 16:17]
Pamatojoties uz SIALDC datortehnika atsaukto piedāvājumu par iepirkuma IV daļu, līguma slēgšanas tiesības piešķirtas ( atbilstoši iepirkuma nolikuma 11.2.punktam) , SIA INSER IT, reģ .nr. 42103061567, līguma summa  bez PVN 1820.00 EUR
Iepirkuma id. nr. LMA 2017/8 [03.11.2017. 14:58]
Iepirkuma nosaukums: Datortehnika un biroja tehnika .
CPV kods: 30123000-7;4819000-6
Iepirkums dalīts daļas: piedāvājumu iesniegt par vienu vai vairākām daļām.
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko iepirkumu ar zemāko cenu bez PVN.
Saņemto piedāvājumu skaits:6
Lēmuma pieņemšanas datums: 2.11.2017

Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2017/9 [02.11.2017. 12:02]
Iepirkuma nosaukums: LMA Plānotājs 2018
CPV kods: 22100000-1
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu
Lēmuma pieņemšanas datums: 1.11.2017.
Līguma izpildītājs : SIA Jelgavas tipogrāfija, reģ. nr. 43603009384
Līguma summa ( bez PVN): 6948.93 EUR ; iegūto punktu skaits : 100
Līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1o50.
Maksimālais līguma izpildes termiņš: līdz 27.11.2017
Iepirkuma id. nr. LMA 2017/7 [14.09.2017. 15:38]
Iepirkuma nosaukums: LMA gada grāmata 2017
CPV kods: 22100000-1
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu
Lēmuma pieņemšanas datums: 11.09.2017.
Līguma izpildītājs : SIA Veitera korporācija, reģ.nr. 40003687196
Līguma summa ( bez PVN): 3350.00 EUR ; iegūto punktu skaits : 98.40
Līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1o50.
Maksimālais līguma izpildes termiņš: 20dienas no līguma noslēgšanas brīža

Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2017/6 [31.07.2017. 11:51]
Iepirkuma nosaukums: Datortehnika un biroja tehnika .
CPV kods: 30123000-7;4819000-6
Iepirkums dalīts daļas: piedāvājumu iesniegt par vienu vai vairākām daļām.
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko iepirkumu ar zemāko cenu bez PVN.
Saņemto piedāvājumu skaits:8
Lēmuma pieņemšanas datums: 28.07.2017.Lasīt vairāk ...
Papildus vienošanās pie iepirkuma id. nr. LMA 2017/5 ar SIA Burtnieks R par iepirkuma “Latvijas mākslas akadēmijas mācību telpu remonts” [09.08.2017. 15:23]
Par papildus darbiem, kurus Pretendents iesniedzot piedāvājumu nevarēja paredzēt. Papildus vienošanās sastāda 579.98 EUR bez PVN
Papildus vienošanās pie Līguma Nr.2017/5, 17.07.2017. noslēgta 3.08.2017.

Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2017/5 [18.07.2017. 12:01]
Iepirkuma nosaukums: LMA mācību telpu remonts
CPV kods: 45453000-7
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, kuru nosaka cena.
Saņemto piedāvājumu skaits:3
Lēmuma pieņemšanas datums: 14.07.2017.
Līguma izpildītājs : SIA Burtnieks R , reģ.nr. 40003252913
Piedāvātā līguma summa ( bez PVN): 16 989.00 EUR
Līguma summa ( bez PVN): 11 735.97 EUR.

Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2017/2 [13.06.2017. 11:18]
Iepirkuma nosaukums: Latvijas mākslas akadēmijas darbinieku veselības apdrošināšana
CPV kods: 66512200-4
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, kuru nosaka cena.
Saņemto piedāvājumu skaits:2
Lēmuma pieņemšanas datums: 7.06.2017..
Līguma izpildītājs : AAS InterRisk  Viena Insurance Group, 40003387032
Piedāvātā līguma summa summa ( bez PVN): 45 900.00’EUR
Līguma summa( bez PVN) : 41820.00 EUR , ņemot vērā piedāvātās vienas polises cenu gadā 204.00EUR
Līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1050.
Līguma izpildes termiņš: 12 mēneši no līguma noslēgšanas brīža.
Pārējo pretendentu noraidīšanas iemesls:
SIA Compensa Vienna Insurance Group iesniegtais piedāvājums neatbilst nolikuma tehniskai specifikācijai, piedāvātā līgumsumma (bez PVN): 41175.00EUR
Papildus informācija: līguma summa , pamatojoties uz kopējo apdrošināmo personu skaitu (205 personas) un Pretendenta piedāvāto apdrošināšanas summu vienai personai gadā (204.00 EUR)
Iepirkuma id. nr. LMA 2017/3
Iepirkuma nosaukums: Sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojums
CPV kods: 90511000-2
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, kuru nosaka cena.
Saņemto piedāvājumu skaits:3
Lēmuma pieņemšanas datums: 5.06.2017.
Līguma izpildītājs : SIA Eco Baltia vide, 40003309841
Līguma summa ( bez PVN): 6 700.00 EUR
Līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1050.
Līguma izpildes termiņš: 24 mēneši no līguma noslēgšanas brīža.
Pārējo pretendentu noraidīšanas iemesls:
Pārējo Pretendentu piedāvājumi atbilstoši nolikumā izvirzītajām prasībām nav  par saimnieciski izdevīgākie:
SIA CeanR piedāvājuma cena bez PVN-10 750.00EUR
SIA Ragn- Sells piedāvājuma cena bez PVN – 8190.00 EUR
Iepirkuma id. nr. LMA 2017/1 [16.05.2017. 16:40]
Iepirkuma nosaukums: LMA mācību telpu remonts
CPV kods: 45453000-7
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, kuru nosaka cena.
Saņemto piedāvājumu skaits:4
Lēmuma pieņemšanas datums: 15.05.2017.
Līguma izpildītājs : SIA Burtnieks R , reģ.nr. 40003252913
Līguma summa ( bez PVN): 7387.26 EUR .
Līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1050.
Līguma izpildes termiņš: 30.dienas no līguma noslēgšanas brīža.
Pārējo pretendentu noraidīšanas iemesls:
Pārējo Pretendentu piedāvājumi atbilstoši nolikumā izvirzītajām prasībām nav  par saimnieciski izdevīgākie:
SIA Jumis K -piedāvājuma cena bez PVN- 9907.96 EUR
SIA UL nami -piedāvājuma cena bez PVN – 8376.62EUR
SIA BD&C -piedāvājuma cena bez PVN – 7986.69 EUR
Iepirkuma id. nr. LMA 2016/21 [13.01.2017. 14:53]
Iepirkuma nosaukums: Tipogrāfijas pakalpojums
CPV kods: 22900000-9
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu bez PVN.
Saņemto piedāvājumu skaits:4
Lēmuma pieņemšanas datums: 13.01.207.
Līguma izpildītājs : SIA Zelta rudens, reģ.nr. 40103645998
Līguma summa ( bez PVN): līgums tiks slēgts par I variantu: 1909.00 EUR; piedāvātā summa par II variantu: 2348.00EUR
Līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Maksimālais līguma izpildes termiņš: ne vēlāk kā līdz 30.janvārim 2017.gadam
Pārējo pretendentu noraidīšanas iemesls:
Pārējo pretendentu piedāvājumi nav ar zemāko cenu.
SIA Jelgavas tipogrāfijas piedāvājuma cena EUR bez PVN: 1.variants-3211.80; 2.variants- 3414.90
SIA GR ART&PRINT piedāvājuma cena EUR bez PVN: 1.variants-2871.00;2.variants-2982.00
SIA Alsecco piedāvājuma cena EUR bez PVN: 1. variants- 2910.00
Iepirkuma id. nr. LMA 2016/20 [17.01.2017. 11:46]
Iepirkuma nosaukums: Dzeramā avota ūdens piegāde un ūdens sadales iekārtu noma Latvijas Mākslas akadēmijai
CPV kods: 41110000-3
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu (bez PVN).
Saņemto piedāvājumu skaits:2
Lēmuma pieņemšanas datums: 13.01.2017.
Līguma izpildītājs : SIA Venden , reģ.nr.400314860, piedāvātā cena par  vienību: 4.39EUR ( bez PVN)
Līguma summa ( bez PVN): līguma summa visā līguma darbības laikā nedrīkst pārsniegt 4000.00 EUR .
Līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Līguma izpildes termiņš: 24 mēneši no līguma noslēgšanas brīža.
Pārējo pretendentu noraidīšanas iemesls:
SIA Eden Spring – piedāvātā cena par vienu vienību ( bez PVN) – 4.38EUR
SIA Eden Spring iesniegtā piedāvājuma kvalifikācijas dokumenti neatbilst nolikumā izvirzītajām prasībām:
SIA Eden Spring – piedāvājuma 19. 28un29 lpp nav tulkojuma.
SIA Eden Sring nav iesniegusi Latvijas sertifikācijas centra atbilstības sertifikātu ūdens pudelēm un korķiem, un ūdens sadales iekārtām ( nolikums 9.1.7.un 9.1.8 punkti), ir iesniegts Polijā izsniegts 2012.gada atbilstības sertifikāts ūdens sadales iekārtām.
Iepirkuma id. nr. LMA 2016/19 [14.12.2016. 09:48]
Iepirkuma nosaukums: Saimniecības un higiēnas preču piegāde
CPV kods: 90910000-9
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu bez PVN
Saņemto piedāvājumu skaits:3
Lēmuma pieņemšanas datums: 13.12.2016.
Līguma izpildītājs : SIA BG
Līguma summa ( bez PVN): Līguma summa visā Līguma darbības laikā nedrīkst pārsniegt EUR 9917.36 ( piedāvātā kopēja vienas vienības preču cena bez PVN) 138.08EUR
Līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Līguma izpildes termiņš: 24 ( divdesmit četras) dienas no līguma noslēgšanas brīža
Pārējo pretendentu noraidīšanas iemesls:
SIA A-birojs – nav iesnieguši nolikumā tehniskajā specifikācijā norādītos paraugus( nav iesniegti paraugi higiēnas precēm Nr.1,2,4,5,6,7pozīcijām)- piedāvātā kopējā cena par vienu preces vienību (bez PVN) – EUR 96.14
SIA Baltic Exports – piedāvājums nav ar zemāko cenu – piedāvātā kopējā cena par vienu preces vienību ( bez PVN) –  EUR 156.15

Iepirkuma id. nr. LMA 2016/18 [07.12.2016. 13:29]
Iepirkuma nosaukums: Latvijas Mākslas akadēmijas , O.Kalpaka bulv.13, Rīgā, pieguļošās teritorijas uzkopšanas darbi
CPV kods: 90910000-9
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu bez PVN
Saņemto piedāvājumu skaits:2
Lēmuma pieņemšanas datums: 6.12.2016.
Līguma izpildītājs : SIA Eco Baltia vide
Līguma summa ( bez PVN): 17 834.40 EUR
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: 24 ( divdesmit četras) dienas no līguma noslēgšanas brīža
Pārējo pretendentu noraidīšanas iemesls:
SIA CHS piedāvājums nav ar zemāko cenu ( bez PVN) – 34 881.36 EUR
Iepirkuma id. nr. LMA 2016/17 [14.11.2016. 15:34]
Iepirkuma nosaukums: Konferences “Nākotnes māksla / Nākotnes valsts Art Future / Future State” buklets
un Konferences “Nākotnes māksla / Nākotnes valsts Art Future / Future State” katalogs
CPV kods: 22900000-9
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu bez PVN.

Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2016/16, Iepirkuma līgums ar SIA Pro Vision Baltic par iepirkuma “Datortehnika un biroja tehnika “, IV daļu [10.11.2016. 11:42]
Līgums Nr.2016/16-2 noslēgts 2016. gada 10.novembrī  ar SIA Pro Vision Baltic
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2016/16 [08.11.2016. 15:17]
Iepirkuma nosaukums: Datortehnika un biroja tehnika .
CPV kods: 30000000-9
Iepirkums dalīts daļas: piedāvājumu iesniegt par vienu vai vairākām daļām.
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu.
Saņemto piedāvājumu skaits:7
Lēmuma pieņemšanas datums: 7.11.2016..
Līguma izpildītājs un Līguma summa  : I daļa – SIA Telcom ( 40003899464) -3940.85EUR ( bez PVN); II daļa – SIA Telcom(40003899464)-814.66EUR( bez PVN); III daļa - SIA LDC datortehnika- 958.00EUR ( bez PVN); IV daļa - SIA Pro Vision Baltica (401038888490)- 1589.00EUR ( bez PVN); V daļa – SIA Dižtehnika ( 40103239589) – 529.99 EUR ( bez PVN)


Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2016/15, Iepirkuma līgums ar SIA Jelgavas tipogrāfiju par iepirkumu “LMA Plānotājs 2017” [07.11.2016. 15:48]
Līgums Nr.2016/15 noslēgts 2016. gada 7.novembrī  ar SIA Jelgavas tipogrāfiju
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2016/15 [31.10.2016. 17:49]
Iepirkuma nosaukums: LMA Plānotājs 2017
CPV kods: 22000000-0
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu
Saņemto piedāvājumu skaits:2
Lēmuma pieņemšanas datums: 31.10.2016.

Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2016/13, Iepirkuma līgums ar SIA Rolling par iepirkuma “Kancelejas preces un biroja papīrs “, B daļu. [09.11.2016. 14:55]
Līgums Nr.2016/13-2 noslēgts 2016. gada 9. novembrī  ar SIA Officeday Latvia
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2016/13 [27.10.2016. 15:59]
Iepirkuma nosaukums: Kancelejas preces un biroja papīrs .
CPV kods: 30199000-0
Iepirkums dalīts daļas: piedāvājumu iesniegt par vienu vai vairākām daļām.
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu.
Saņemto piedāvājumu skaits:4
Lēmuma pieņemšanas datums: 27.10.2016.
Līguma izpildītājs un Līguma summa  : A daļa – SIA Rolling, reģ nr. 400003607010, līguma summa  bez PVN -2129.81 EUR; B daļa – SIA Officeday Latvia, reģ.nr. 40003249449,līguma summa visā Līguma darbības laikā nedrīkst pārsniegt bez PVN  EUR 9917.36, ( piedāvātā kopējā cena par vienu preču vienību 237.02 EUR bez PVN)
Līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Līguma izpildes termiņš: 24 mēneši
Pārējo Pretendentu noraidīšanas iemesls:

Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2016/A/1 [20.10.2016. 16.30]
Iepirkuma nosaukums: Avārijas stāvokļa novēršana zelmenim uz Kr.Valdemāra un Kalpak bulv. stūra
CPV kods: 45000000-7
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu 16.2.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis avārijas novēršanas darbiem piedāvājumu ar zemāko cenu.
Saņemto piedāvājumu skaits:3
Lēmuma pieņemšanas datums: 19.10.2016.
Līguma izpildītājs : SIA Jumts plus
Līguma summa ( bez PVN): 13997.16
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: ne vēlāk kā līdz 2016. gada 10.decembris
Pārējo Pretendentu noraidīšanas iemesls:
Pārējo pretendentu piedāvājumi nav ar zemāko cenu
Iepirkuma id. nr. LMA 2016/12 [14.09.2016. 17:18]
Iepirkuma nosaukums: Tipogrāfijas pakalpojums LMA gada grāmatai
CPV kods: 22000000-0
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu.
Saņemto piedāvājumu skaits:4
Lēmuma pieņemšanas datums: 14.09.2016.
Līguma summa par visu apjomu ( bez PVN): 3 200.00 EUR
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Līguma izpildes termiņš: 14 ( četrpadsmit) dienas no drukas faila saņemšanas brīža tipogrāfijā.

Pārējo Pretendentu noraidīšanas iemesls:
SIA Zelta rudens Printing – piedāvātā cena par visu apjomu bez PVN – 3530.00EUR – nav piedāvājums ar zemāko cenu.
SIA Jelgavas tipogrāfija - piedāvātā cena par visu apjomu bez PVN- 3292.90EUR – nav piedāvājums ar zemāko cenu.
SIA Dardedze hologrāfija – piedāvātā cena par visu apjomu bez PVN – 3447.00EUR – nav piedāvājums ar zemāko cenu.
Iepirkuma id. nr. LMA 2016/10 [04.07.2016. 15:41]
Iepirkuma nosaukums: Tipogrāfijas pakalpojums Mākslas vēstures 5. sējumam
CPV kods: 22000000-0
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.
Saņemto piedāvājumu skaits:2
Lēmuma pieņemšanas datums: 4.07.2016.
Līguma izpildītājs un saņemto punktu skaits: SIA Jelgavas tipogrāfija – 100 punkti
Līguma summa ( bez PVN): 22 588.40
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: ne vēlāk kā līdz 2016. gada 30.septembrim
Pārējo Pretendentu noraidīšanas iemesls:
SIA Zelta rudens piedāvājums pēc  saimnieciski izdevīgākais piedāvājuma algoritma aprēķināšanas, iegūstot 70 punktus, nav saimnieciski izdevīgākais.
Piedāvātā cena ( bez PVN) – 30 028.00 EUR
Iepirkuma id. nr. LMA 2016/9, Iepirkuma līgums ar SIA REVERIE Trading Group par iepirkuma “Datori un projektors”IV daļu [21.06.2016. 11:10]
Līgums Nr.2016/9-4  noslēgts 2016. gada 21.jūnijs  ar SIA REVERIE Trading Group
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2016/9, Iepirkuma līgums ar SIA LDC datortehnika par iepirkuma “Datori un projektors”I daļu [16.06.2016. 11:02]
Līgums Nr.2016/9-2  noslēgts 2016. gada 16.jūnijā  ar SIA LDC datortehnika


Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2016/9, Iepirkuma līgums ar SIA ATEA par iepirkuma “Datori un projektors” III daļu [14.06.2016. 16:03]
Līgums Nr.2016/9-3  noslēgts 2016. gada 14.jūnijā  ar SIA ATEA
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2016/9, Iepirkuma līgums ar AS Capital par iepirkuma “Datori un projektors” II daļu [14.06.2016. 15:59]
Līgums Nr.2016/9-2  noslēgts 2016. gada 14.jūnijā  ar AS Capital
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2016/9 [09.06.2016. 16:00]
Iepirkuma nosaukums: Datori un projektors
CPV kods: 30230000-0
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu.
Saņemto piedāvājumu skaits:5
Lēmuma pieņemšanas datums: 9.06.2016
Līguma izpildītājs un līguma summa ( bez PVN) : I daļa : SIA LDC Datortehnika – 6039.77EUR; II daļa : AS Capital – 3069.90EUR; III daļa: SIA ATEA – 1548.13EUR; IV daļa : SIA REVERIE Trading Group- 3305.00
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: 25 dienas no līguma parakstīšanas brīža
Pārējo Pretendentu noraidīšanas iemesls: Pretendentu piedāvājumi nav ar zemāko cenu.
SIA LDC datortehnika – II daļa : 3218.54 EUR ( bez PVN); III daļa : 1562.17 EUR ( bez PVN)
SIA Provision – IV daļa : 4320.00 EUR ( bez PVN)
SIA ATEA – I daļa : 6203.26 EUR ( bez PVN); II daļa : 3161.03 EUR( bez PVN)
AS Capital – III daļa : 1573.05 EUR ( bez PVN)
Iepirkuma id. nr. LMA 2016/8, Iepirkuma līgums ar AAS BTA Baltic Insurance Company “LMA darbinieku veselības apdrošināšana” [29.06.2016. 12:52]
Līgums Nr.2016/8  noslēgts 2016. gada 29.jūnijs  ar AAS BTA Baltic Insurance Company
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2016/8 [09.06.2016. 15:58]
Iepirkuma nosaukums: Latvijas mākslas akadēmijas darbinieku veselības apdrošināšana
CPV kods: 66512200-4
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu.
Saņemto piedāvājumu skaits:1
Lēmuma pieņemšanas datums: 9.06.2016
Līguma izpildītājs: AAS BTA Baltic Insurance Company ; reģ. Nr. 40103840140
Piedāvātā Līguma summa (bez PVN):  46575.00
Līguma summa( bez PVN) : 41814.00 EUR , ņemot vērā piedāvātās vienas polises cenu gadā 207.00EUR
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: 12 mēneši no līguma parakstīšanas brīža
Papildus informācija: līguma summa , pamatojoties uz kopējo apdrošināšināmo personu skaitu (202 personas) un Pretendenta piedāvāto apdrošināšanas summu vienai personai gadā ( 207.00 EUR)
Iepirkuma id. nr. LMA 2016/7, Iepirkuma līgums ar SIA EuroKonsults par iepirkumu [26.05.2016. 10:23]
Līgums Nr.2016/7  noslēgts 2016. gada 26.maijā  ar SIA EuroKonsults
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2016/7 [19.05.2016. 11:47]
Iepirkuma nosaukums: Juridisko pakalpojumu iepirkums
CPV kods: 79100000-5
Iepirkumu procedūra: Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. panta otro daļu tiek veikts Publisko iepirkuma likuma 8² panta kārtībā („B” pakalpojums).
Saņemto piedāvājumu skaits: 2
Lēmumu pieņemšanas datums: 17.05.2016.
Līguma izpildītājs: Juridiskais birojs SIA „EuroKonsults”
Iegūto punktu skaits: 87
Līguma summa: (bez PVN) līdz 41 999,99 EUR, ņemot vērā piedāvāto vienas stundas likmi ( par Par pārstāvību tiesvedību procesos tiesas sēdēs – 95,00 EUR ( bez PVN); Par juridisku konsultāciju sniegšanu – 70.00 EUR( bez PVN); Par juridisku dokumentu izstrādi – 60.00 EUR( bez PVN)
Līguma darbības laiks: 24 (divdesmit četri) mēneši
Pārējo pretendentu piedāvājumu noraidīšanas iemesls: Zvērinātu advokātu biroja „Ramiņa & Arājs” -  iegūto punktu skaits : 72.50 – piedāvājumi nav saimnieciski izdevīgākie (izvērtējot piedāvājumus, atbilstoši nolikumā norādītajiem kritērijiem, noraidītajiem pretendentiem nav labākais finansiālais kopvērtējums un nav augstākais pakalpojumu kvalitātes un izpildes termiņu kopvērtējums). Piedāvātā vienas stundas likme bez PVN : par Par pārstāvību tiesvedību procesos tiesas sēdēs – 100,00 EUR ( bez PVN); Par juridisku konsultāciju sniegšanu – 100.00 EUR( bez PVN); Par juridisku dokumentu izstrādi – 100.00 EUR( bez PVN)
Iepirkuma id. nr. LMA 2016/5 [14.04.2016. 10:50] (0 komentāri)
Iepirkuma nosaukums: Latvijas Mākslas akadēmijas bēniņu siltināšana
CPV kods: 45213313-0
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu.
Saņemto piedāvājumu skaits:9
Lēmuma pieņemšanas datums: 13.04.2016
Līguma izpildītājs: SIA Balti construction
Līguma summa (bez PVN):  4167.05 EUR
Līguma izpildes termiņš:   15 dienas no līguma parakstīšanas brīža
Līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv.13, Rīga, LV1867.

Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2016/6 ,Iepirkuma līgums ar SIA Eco Baltia vide par iepirkumu [25.04.2016. 11:52] (0 komentāri)
Līgums Nr.2016/6  noslēgts 2016. gada 25.aprilī  ar SIA Eco Baltia vide.
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2016/6 [07.04.2016. 11:17]
Iepirkuma nosaukums: Sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojums
CPV kods: 90511000-2
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu.
Saņemto piedāvājumu skaits:4
Lēmuma pieņemšanas datums: 6.04.2016
Līguma izpildītājs: SIA Eco Baltia vide
Līguma summa (bez PVN):  6010.00
Līguma izpildes termiņš:   12 mēneši no līguma parakstīšanas brīža
Līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv.13, Rīga, LV1867.
Pretendentu vai piedāvājumu noraidīšanas iemesls:
Pārējo Pretendentu piedāvājumi nav ar zemāko piedāvājuma cena bez PVN.
SIA Ragnsels piedāvājuma summa ( bez PVN) par m³ :
Uzkrāšana un izvešana :  10 500.00
Šķirotie atkritumi; 00.00
Lielgabarīta: 12.20
SIA Pilsētvides serviss piedāvājuma summa ( bez PVN) par m³ :
Uzkrāšana un izvešana :  12 250.00
Šķirotie atkritumi; 00.00
Lielgabarīta: 9.50
SIA Clean R piedāvājuma summa ( bez PVN) par m³ :
Uzkrāšana un izvešana :  10 150.00
Šķirotie atkritumi; 00.00
Lielgabarīta: 8.90
 
Iepirkuma id. nr. LMA 2016/3 [31.03.2016. 15:59]
Iepirkuma nosaukums: Latvijas Mākslas akadēmijas mācību telpu remonts
CPV kods: 45213313-0
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu.
Saņemto piedāvājumu skaits:10
Lēmuma pieņemšanas datums: 30.03.2016
Līguma izpildītājs: SIA Jumis KB
Līguma summa (bez PVN):  6848.66 EUR
Līguma izpildes termiņš:   20 dienas no līguma
Līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv.13, Rīga, LV1867.
Pretendentu vai piedāvājumu noraidīšanas iemesls:
SIA Krimont nav iesniegusi, atbilstoši nolikuma 4.pielikumā kā norādīts , ka finanšu piedāvājumā jānorāda ir materiālu veicamo darbu un izmaksu tāme.( piedāvājuma cena bez PVN – 6329.91 EUR)
Pārējo Pretendentu piedāvājumi nav ar zemāko piedāvājuma cena bez PVN.
SIA BD&C – 10 404.78EUR
SIA Cleanhouse- 8 782.40EUR
SIA BK Māja -14779.41EUR
SIA Baltic construkcion – 7409.91EUR
SIA Burtnieks R – 10 880.99 EUR
SIA Reiniks – 8246.03 EUR
SIA Perfektbūve – 8329.85 EUR
SIA VG būvfirma – 12 149.40EUR
Iepirkuma id. nr. LMA 2016/2 ,Iepirkuma līgums ar SIA LDC datortehnika par iepirkumu “Datortehnika un biroja tehnika” V daļu [30.03.2016. 17:33]
Līgums Nr.2016/2-4  noslēgts 2016. gada 30. martā  ar SIA LDC datortehnika

Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2016/2 ,Iepirkuma līgums ar SIA LDC datortehnika par iepirkumu “Datortehnika un biroja tehnika” I daļu [30.03.2016. 17:31]
Līgums Nr.2016/2-1  noslēgts 2016. gada 30. martā  ar SIA LDC datortehnika

Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id nr. LMA2016/2 , I daļa [30.03.2016. 17:30]
SIA Mercury data atsakās no līguma slēgšanas tiesībām par Iepirkuma “Datortehnika un biroja tehnika”, id.nr. LMA2016/2 , I daļu.
Lēmums par iepirkuma uzvarētāja maiņu pieņemts : 21.03.2016.
Līguma izpildītājs : SIA LDC datortehnika
Līguma summa bez PVN: 195.00EUR
Līguma izpildes termiņš :20 dienas no līguma noslēgšanas brīža.
Iepirkuma id. nr. LMA 2016/2 [11.03.2016. 16:44]
Iepirkuma nosaukums: Datortehnika un biroja tehnika
CPV kods: CPV kods: 30200000-1
Iepirkumu procedūra: veikta saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82 panta regulējumu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu
Saņemto piedāvājumu skaits: 12.
Lēmuma pieņemšanas datums: 11.03.2016.
Līguma izpildītājs un līguma summa bez PVN:
I daļa – SIA Mercury data– 195 ,00 EUR;II daļa - SIA ATEA -3572.10 EUR, III daļa- SIA ATEA- 5985.80 EUR;IV daļa- SIA Multisistēmas- 5424.12EUR; V daļa- SIA LDC datortehnika – 767.88 EUR; VI daļa – SIA ATEA -456.90EUR
Pārējo pretendentu noraidīšanas iemesls:
Par iepirkuma I daļu tika veikta izloze divu vienādu iesniegto finanšu piedāvājumu dēļ.
SIA LDC datortehnika ar piedāvājumu 195.00 EUR (bez PVN), par I daļu , izlozē zaudēja līguma slēgšanas iespēju.
Pārējo pretendentu piedāvājumi nav ar zemāko cenu:
I daļa (EUR bez PVN) – SIA LDC datortehnika  - 195.00; SIA Sentios-250.00; SIA NT piedzīvojumi-199.00; SIA Lapsas grupa – 224.19; SIA NDD Serviss – 214.50; SIA Divi grupa – 2019.73; SIA TelCom-202.80; SIA ATEA-205.50
II daļa (EUR bez PVN) –SIA LDC datortehnika – 3629.44; SIA Sentios- 4512.50;SIA Lapsas grupa- 3880.71;SIA Divi grupa- 3786.34; SIA TelCom – 3956.69
III daļa( EUR bez PVN) – SIA LDC datortehnika – 6698.00;SIA Sentios-7820.00; SIA Divi grupa – 6636.65; SIA TelCom- 6889.09
IV daļa ( EUR bez PVN) – SIA LDC datortehnika – 5587.56; SIA Sentios – 8717.00; SIA Mercury data – 4978.18 ( IVdaļas 2. Neatbilst nolikuma tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām);SIA NT piedzīvojumi – 5642.53;SIA Prompt-5735.00, SIA Lapsasgrupa – 5944.27; SIA NDD serviss- 5622.23; SIA Divi grupa – 6082.94; SIA TelCom – 6103.20; SIA ATEA – 5857.50
V daļa (EUR bez PVN) – SIA Sentios 1452.00; SIA Mercury data – 826.56; SIA Multisistēmas – 823.10; SIA NT piedzīvojumi – 823.62;SIA Promt- 821.00; SIA Lapsas grupa – 859.04; SIA Divi grupa -845.79;
SIA TelCom – 826.88; SIA ATEA – 798.00
IV daļa ( EUR bez PVN)– SIA LDC datortehnika- 466.22; SIA Sentios- 679.20; SIA DPA – 468.60; SIA Multisistēmas- 457.10; SIA NT piedzīvojumi – 519.22; SIA Lapsas grupa – 466.84; SIA NDD Serviss – 503.51; SIA Divi grupa – 536.59;SIA TelCom – 489.78
Iepirkuma id. nr. LMA 2016/1 [16.02.2016. 16:00]
Iepirkuma nosaukums: Diagonālā pacēlāja (kāpņu lifta) invalīdiem ratiņkrēslos piegāde un uzstādīšana Latvijas Mākslas akadēmijas vestibilā
CPV kods: 34114120-6
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu.
Saņemto piedāvājumu skaits: 4
Lēmuma pieņemšanas datums: 16.02.2016
Līguma izpildītājs: SIA Tehnovers
Līguma summa (bez PVN):  6080.00 EUR
Līguma izpildes termiņš:   līdz 2016.gada 24.martam
Līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv.13, Rīga, LV1867.
Pretendentu vai piedāvājumu noraidīšanas iemesls:
SIA Recept Holding - piedāvājuma cena ( bez PVN)- 8399.85EUR
SIA Elevet - piedāvājuma cena ( bez PVN)- 6950.00EUR
SIA GVTT - piedāvājuma cena ( bez PVN)- 6182.00EUR

Iepirkuma id. nr. LMA 2015/33 [23.12.2015. 15:31]
Iepirkuma nosaukums: LMA Vides mākslas apakšnozares darba iekārtas
CPV kods: 42900000-5
Iepirkums dalīts daļās. Piedāvājumu iesniegt par vienu vai vairākām daļām
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu.
Saņemto piedāvājumu skaits: 4
Lēmuma pieņemšanas datums: 28.12.25015
Līguma izpildītājs: I daļa – SIA Tirdzniecības nams "Kurši"; II  daļa – iepirkums pārtraukts, jo pretendenti nevar izpildīt nolikumā noteikto līguma izpildes termiņu, jo Austrijas firma darbu atsāk tikai 8.01.2016.
Līguma summa (bez PVN):  I daļai  - 537.00 EUR
Līguma izpildes termiņš:   30 dienas no līguma noslēgšanas dienas.
Līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv.13, Rīga, LV1867.
Pretendentu vai piedāvājumu noraidīšanas iemesls:
SIA LDC datortehnika: I daļa ( bez PVN) – 786.00 EUR
SIA Sentios: I daļa( bez PVN) – 894.00 EUR
SIA Sparks A: I daļa ( bez PVN) – 538.06 EUR
Iepirkuma id. nr. LMA 2015/34 [23.12.2015. 10:01]
Iepirkuma nosaukums: LMA norobežojošas margas izgatavošana un uzstādīšana
CPV kods: 44200000-2
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu.
Saņemto piedāvājumu skaits: 2
Lēmuma pieņemšanas datums: 21.12.2015.
Līguma izpildītājs: SIA MT sēta
Līguma summa (bez PVN): 1050.00 EUR
Līguma izpildes termiņš:   30 dienas no līguma noslēgšanas dienas.
Līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv.13, Rīga, LV1867.
Pretendentu vai piedāvājumu noraidīšanas iemesls:
Pārējo pretendentu piedāvājumi nav ar zemāko cenu:
SIA Metāldarbnīca  cena bez PVN:  2813.90 EUR
Iepirkuma id. nr. LMA 2015/32 [25.11.2015. 16:05]
Iepirkuma nosaukums: Griezējs/bigotājs LMA prototipēšanas laboratorijai
CPV kods: 30232000-4
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu.
Saņemto piedāvājumu skaits: 2
Lēmuma pieņemšanas datums: 25.11.2015.
Līguma izpildītājs: SIA Antalis
Līguma summa (bez PVN): 16 290.00 EUR
Līguma izpildes termiņš:   20 dienas no līguma noslēgšanas dienas.
Līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv.13, Rīga, LV1867.
Pretendentu vai piedāvājumu noraidīšanas iemesls:
Pārējo pretendentu piedāvājumi nav ar zemāko cenu:
SIA Sentios piedāvājuma cena bez PVN:  26777.00 EUR

Iepirkuma id. nr. LMA 2015/31 [23.11.2015. 15:58]
Iepirkuma nosaukums: LMA Metāla dizaina apakšnozares darba iekārtas
CPV kods: 42638000-7
Iepirkumu procedūra: veikta saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta regulējumu.
Iepirkums dalīts daļās: piedāvājumu var iesniegt par vienu vai vairākām daļām.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu  piedāvājumu ar zemāko cenu.
Saņemto piedāvājumu skaits: 2
Lēmuma pieņemšanas datums: 20.11.2015.
Līguma izpildītājs: SIA Sentios
Līguma summa ( bez PVN): I daļa: 9455.00 EUR; II daļa: 4085.00 EUR
Līguma izpildes termiņš:   30 dienas no līguma noslēgšanas dienas.
Līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv.13, Rīga, LV1867.
Pretendentu vai piedāvājumu noraidīšanas iemesls: Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 2.5. punktu, finanšu līdzekļu nepietiekamības dēļ, par iepirkuma III un IV daļu – iepirkums tiek pārtraukts.
Pārējo pretendentu piedāvājumi nav ar zemāko cenu:
SIA LDC datortehnikas piedāvājuma cena bez PVN: I daļa - 9620.75 EUR; II daļa – 4360.00 EUR; III daļa - 2088.00 EUR; IV daļa - 539.00 EUR
Sia Sentios piedāvājuma cena bez PVN:  III daļa – 1677.00 EUR; IV daļa - 772.00 EUR
Iepirkuma id. nr. LMA 2015/30 [23.11.2015. 15:56]
Iepirkuma nosaukums: Vakuuma formēšanas iekārta LMA prototipēšanas laboratorijai
CPV kods: 42990000-2
Iepirkumu procedūra: veikta saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta regulējumu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu  piedāvājumu ar zemāko cenu.
Saņemto piedāvājumu skaits: 5
Lēmuma pieņemšanas datums: 20.11.2015.
Līguma izpildītājs: SIA Sentios
Līguma summa ( bez PVN): 11 120.00 EUR
Līguma izpildes termiņš:   25 dienas no līguma noslēgšanas dienas.
Līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv.13, Rīga, LV1867.
Pretendentu vai piedāvājumu noraidīšanas iemesls: Pārējo pretendentu piedāvājumi nav ar zemāko cenu:.
SIA LDC datortehnikas piedāvājuma cena bez PVN:  12 120.55 EUR
SIA Diference  piedāvājuma cena bez PVN:  11868.00 EUR
UAB Elintos matavion sistemos   piedāvājuma cena bez PVN: 12 059.00 EUR
SIA C2 piedāvājuma cena bez PVN: 12 373.00 EUR

Iepirkuma id. nr. LMA 2015/27 [23.11.2015. 15:54]
Iepirkuma nosaukums: LMA Modes mākslas apakšnozares darba iekārtas
CPV kods: 42715000-1; 48100000-9
Iepirkumu procedūra: veikta saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta regulējumu.
Iepirkums dalīts daļās: piedāvājumu var iesniegt par vienu vai vairākām daļām.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu  piedāvājumu ar zemāko cenu.
Saņemto piedāvājumu skaits: 2
Lēmuma pieņemšanas datums: 20.11.2015.
Līguma izpildītājs: I daļa un II daļa: SIA Sentios; IV daļa: SIA Burdas salons
Līguma summa ( bez PVN): I daļa: 1432.00 EUR; II daļa: 830.00 EUR; IV daļa: 3675.21 EUR
Līguma izpildes termiņš:   20 dienas no līguma noslēgšanas dienas.
Līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv.13, Rīga, LV1867.
Pretendentu vai piedāvājumu noraidīšanas iemesls: Pamatojoties uz tehniskās specifikācijas nepilnībām  – iepirkums tiek pārtraukts par iepirkuma III daļu.
Par iepirkuma V daļu nav iesniegts neviens piedāvājums.

Iepirkuma id. nr. LMA 2015/29 [12.11.2015. 15:47]
Iepirkuma nosaukums: LMA Vides mākslas apakšnozares darba iekārtas
CPV kods: 42990000-2; 42620000-80
Iepirkumu procedūra: veikta saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82 panta regulējumu.
Iepirkums dalīts daļās: piedāvājumu var iesniegt par vienu vai vairākām daļām.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu  piedāvājumu ar zemāko cenu.
Saņemto piedāvājumu skaits: 2.
Lēmuma pieņemšanas datums: 11.11.2015.
Līguma izpildītājs: SIA LDC datortehnika
Līguma summa ( bez PVN):  I daļa: 1068.00 EUR; II daļa : 279.58 EUR; IV daļa : 129.00 EUR
Līguma izpildes termiņš:   20 dienas no līguma noslēgšanas dienas.
Līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv.13, Rīga, LV1867.
Pretendentu vai piedāvājumu noraidīšanas iemesls: Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 2.5.punktu , finanšu līdzekļu nepietiekamības dēļ, par iepirkuma III daļu –iepirkums tiek pārtraukts.
SIA Sentios – iesniegtais piedāvājums nav ar zemāko cenu (piedāvājuma cenas bez PVN: I daļa - 1674.00 EUR; II daļa -397.00 EUR; III daļa – 3987.00 EUR; IV daļa 250.00 EUR) .

Iepirkuma id. nr. LMA 2015/28 [12.11.2015. 15:45]
Iepirkuma nosaukums: Datori un datoru perifērās iekārtas LMA prototipēšanas laboratorijai
CPV kods: 3021400-2; 3023200-4
Iepirkumu procedūra: veikta saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82 panta regulējumu.
Iepirkums dalīts daļās: piedāvājumi i iesniegti par vienu vai vairākām daļām.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu  piedāvājumu ar zemāko cenu.
Saņemto piedāvājumu skaits: 6.
Lēmuma pieņemšanas datums: 12.11.2015.
Līguma izpildītājs: I daļa: SIA ATEA - līguma summa ( bez PVN): 5700.10EUR; II daļa: SIA LDC datortehnika - līguma summa ( bez PVN): 1379.00EUR; III daļa: SIA SV Solutions - līguma summa ( bez PVN):10 724.00EUR; V daļa: SIA DPA - līguma summa (bez PVN): 5044.95EUR 
Līguma summa ( bez PVN):  I daļa: 1068.00EUR; II daļa : 279.58EUR; IV daļa : 129.00EUR
Līguma izpildes termiņš:   20 dienas no līguma noslēgšanas dienas.
Līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv.13, Rīga, LV1867.
Pretendentu vai piedāvājumu noraidīšanas iemesls: Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 2.5.punktu, finanšu līdzekļu nepietiekamības dēļ, par iepirkuma IV daļu –iepirkums tiek pārtraukts.
Pārējo pretendentu piedāvājumi nav ar zemāko cenu:
SIA LDC datortehnika  (cena bez PVN) – I daļa: 5838.00EUR; III daļa: 14425.00 EUR; IV daļa 24 034.00 EUR; V daļa : 5238.00EUR
SIA Sentions (cena bez PVN): I daļa;7444.00 EUR; II daļa; 2891.00 EUR;III daļa – 13733.00 EUR ; IV daļa; 26947.00 EUR;V daļa 5044.95EUR
AS Capital (cena bez PVN) – I daļa: 6207.15EUR
SIA ATEA (cena bez PVN) – II daļa : 3000.10EUR

Iepirkuma id. nr. LMA 2015/25 Līgums ar SIA Alsecco par iepirkumu “Buklets un katalogs [16.11.2015. 12:45]
Līgums Nr.2015/25 noslēgts 2015. gada 16. novembrī ar SIA Alsecco.
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2015/25 [06.11.2015. 13:59]
Iepirkuma nosaukums: Buklets un katalogs.
CPV kods: 22000000-0
Iepirkumu procedūra: veikta saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82 panta regulējumu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.
Saņemto piedāvājumu skaits: 1.
Lēmuma pieņemšanas datums: 4.11.2015.
Līguma izpildītājs: SIA Alsecco
Iegūto punktu skaits: 100 punkti
Līguma summa ( bez PVN):  1298.00 EUR
Līguma izpildes termiņš:   līdz 2015. gada 25. novembrim.
Līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv.13, Rīga, LV1867.
Iepirkuma id. nr. LMA 2015/24 [21.10.2015. 10:52]
Iepirkuma nosaukums: „Latvijas mākslas vēstures" 5. sējuma dizaina izstrāde, maketēšana,
fotogrāfiju apstrāde un sagatavošana drukāšanai.
CPV kods: 79820000-8 – ar iespieddarbiem saistītie pakalpojumi
Iepirkumu procedūra: veikta saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82 panta regulējumu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.
Saņemto piedāvājumu skaits: 3.
Lēmuma pieņemšanas datums: 20.10.2015.
Līguma izpildītājs: Ieva Vīriņa
Iegūto punktu skaits: 77 punkti
Līguma summa ( bez PVN):  7410.00 EUR
Līguma izpildes termiņš:   līdz 2016. gada 29. aprīlis.
Līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv.13, Rīga, LV1867

Pārējo pretendentu noraidīšanas iemesls:
Agnese Melbārde – pēc saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma  algoritma aprēķina nav saimnieciski izdevīgākais piedāvājums (iegūto punktu skaits 50, piedāvātā cena 388.00 EUR bez PVN)
SIA Alsecco - pēc saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma  algoritma aprēķina nav saimnieciski izdevīgākais piedāvājums (iegūto punktu skaits 54, piedāvātā 7500.00 EUR bez PVN)
Iepirkuma id. nr. LMA 2015/23 Līgums ar SIA Srivanek Baltic par iepirkumu Rakstu tulkošanas pakalpojums [08.10.2015. 13:59]
Līgums Nr. LMA 2015/23 noslēgts 2015. gada 8. oktobrī  ar SIA Skrivanek Bailtic.
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2015/23 [08.10.2015. 13:58]
Iepirkuma nosaukums: Rakstu tulkošanas pakalpojums.
CPV kods: 79530000-8
Iepirkumu procedūra: veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82 panta 16.4. panta regulējumu
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu..
Saņemto piedāvājumu skaits: 1.
Lēmuma pieņemšanas datums: 5.10.2015.
Līguma izpildītājs teksta tulkojumam par dizainu: SIA Skrivanek Baltic
Līguma summa ( bez PVN): par vienu lapu 10.00 EUR; par visu apjomu 800.00 EUR
Līguma izpildes termiņš:   līdz 2015. gada 1. decembrim.
Līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv.13, Rīga, LV1867
Iepirkuma id. nr. LMA 2015/22 Līgums ar SIA LDC datortehnika par iepirkuma „LMA Latgales filiāles biroja tehnika" I daļu [30.09.2015. 17:43]
Līgums Nr. LMA 2015/22-1 noslēgts 2015. gada 30. septembrī ar SIA LDC Datortehniku.
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2015/22 Līgums ar SIA TelCom par iepirkuma „LMA Latgales filiāles biroja tehnika” II daļu [29.09.2015. 16:28]
Līgums Nr. LMA 2015/22-2 noslēgts 2015. gada 29. septembrī ar SIA TelCom.
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2015/22 [24.09.2015. 20:02]
Iepirkuma nosaukums: LMA Latgales filiāles biroja tehnika
CPV kods: 30191000-4; 30213000-5
Iepirkumu procedūra: veikta saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82 panta regulējumu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.
Saņemto piedāvājumu skaits: 5.
Lēmuma pieņemšanas datums: 24. 09. 2015.
Līguma izpildītājs:
I daļa – 97.6 - SIA LDC Datortehnika; līguma summa bez PVN – 2311.99 EUR ; līguma izpildes termiņš – 1diena
II daļa - 95.8 punkti – SIA TELCOM ; līguma summa bez PVN -4331.54 EUR, līguma izpildes - 1diena.

Pārējo pretendentu noraidīšanas iemesls:
I daļa .- SIA Buon vita: Punktu skaits:64.4;Piedāvātā cena ( bez PVN) -2212.72 EUR;Piegādes termiņš – 9 dienas
SIA Telcom: Punktu skaits: 54.2;Piedāvātā cena( bez PVN) – 4340.12EUR;Piegādes termiņš-7 dienas
SIA IB Serviss: Punktu skaits: 56.66;Piedāvātā cena( bez PVN)-2583.63EUR;Piegādes termiņš:7 dienas
II daļa – SIA LDC datortehnika- tehniskā piedāvājuma 1.punkts neatbilst nolikuma tehniskajā specifikācijā pieprasītajam.
AS Capital: Punktu skaits: 64;Piedāvātā cena ( bez PVN)-4034.28 EUR;Piegādes termiņš:10 dienas
Iepirkuma id. nr. LMA 2015/21 Līgums ar SIA DPA par iepirkumu „Datorprogrammas" [10.08.2015. 18:07]
Līgums Nr. LMA 2015/21 noslēgts 2015. gada 10.augustā  ar SIA DPA.
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2015/21 [10.08.2015. 12:18]
Iepirkuma nosaukums: Datorprogrammas
CPV kods: 48320000-7
Iepirkumu procedūra: veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82 panta 16.4. panta regulējumu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.
Saņemto piedāvājumu skaits: 1.
Lēmuma pieņemšanas datums: 7. 08. 2015.
Līguma izpildītājs:100 punkti- SIA DPA, līgumcena bez PVN – EUR 3807.43, līguma izpildes termiņš - 20 dienas.
Līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Iepirkuma id. nr. LMA 2015/16 – Autora Līgums ar Intu Liepiņu par iepirkuma „Rakstu tulkošanas pakalpojums” I daļu [04.08.2015. 10:24]
Autora Līgums nr. LMA 2015/16 noslēgts 2015. gada 4. augustā ar Intu Liepiņu.
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2015/16 [30.07.2015. 14:10]
Iepirkuma nosaukums: Rakstu tulkošanas pakalpojums.
CPV kods: 79530000-8
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu ( II . pielikuma „B” daļu)
Iepirkums dalīts daļās: I daļa - arhitektūra; II daļa – dizains.
Piedāvājumu var iesniegt apar vienu vai vairākām daļām.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.
Saņemto piedāvājumu skaits: 1.
Lēmuma pieņemšanas datums: 29.07.2015.
Līguma izpildītājs: Idaļa Teksta tulkojums par arhitektūru: Inta Liepiņa, iegūto punktu skaits: 100 , II daļai – nav iesniegts neviens piedāvājums
Līguma summa ( bez PVN): par vienu lapu 12.00 EUR; par visu apjomu 2040.00EUR
Līguma izpildes termiņš: I daļai : līdz 2015. gada 1.decembrim.
Līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv.13, Rīga, LV1867
Iepirkuma id. nr. LMA 2015/20-2 – Līgums ar SIA „Jelgavas tipogrāfija” par iepirkuma „Tipogrāfijas pakalpojums” II daļu [04.08.2015. 15:23]
Līgums nr. LMA 2015/20-2 noslēgts 2015. gada 4. augustā ar SIA „Jelgavas tipogrāfija”.
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2015/20-1 – Līgums ar Jelgavas tipogrāfiju par iepirkuma „Tipogrāfijas pakalpojums” I daļu [03.08.2015. 12:56]
Līgums nr. LMA 2015/20-1 noslēgts 2015. gada 3. augustā ar SIA Jelgavas tipogrāfija.
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2015/20 [29.07.2015. 15:23]
Iepirkuma nosaukums: Tipogrāfijas pakalpojums
CPV kods: 22000000-0.
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.
Saņemto piedāvājumu skaits: 2.
Lēmuma pieņemšanas datums: 29.07.2015.
Līguma izpildītājs: Idaļa ( 2000 eksemplāri): iegūto punktu skaits: 98.6 ; II daļa: iegūto punktu skaits: 94 , SIA Jelgavas tipogrāfija, Reģ. Nr. 43603009384
Līguma summa ( bez PVN): I daļa - 5058.52 EUR; II daļa – 3827.35 EUR
Līguma izpildes termiņš: I daļai : 21 diena; II daļai : 8 dienas.
Līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv.13, Rīga, LV1867

Pārējo pretendentu noraidīšanas iemesls:
SIA Zelta rudens – I daļa ( 2000 eksemplāri ) iegūto punktu skaits 65, piedāvātā līgums cena bez PVN:7180 EUR, izpildes termiņš: 18 dienas
II daļa : iegūto punktu skaits : 92.7 , piedāvātā cena : 3367.00 EUR , izpildes termiņš: 30dienas.
Iepirkuma id. nr. LMA 2015/15 [29.07.2015. 14:40]
Iepirkuma nosaukums: LMA Modes mākslas apakšnozares materiāli tehniskās bāzes uzlabošana
CPV kods: 42717000-5; 42715000-1
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.
Saņemto piedāvājumu skaits: 3.
Lēmuma pieņemšanas datums: 29.07.2015.
Līguma izpildītājs: SIA SRD , Reģ. nr. 40103216637; iegūto punktu skaits :100 punkti
Līguma summa: 4770.00 EUR ( bez PVN)
Līguma izpildes termiņš: 14 dienas.
Līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv.13, Rīga, LV1867

Pārējo pretendentu noraidīšanas iemesls:
SIA Sentios – iegūto punktu skaits 79.4, piedāvātā līgums cena bez PVN: 5043.00 EUR, piegādes termiņš 25 dienas.
UAB Siuvimo stilus – iegūto punktu skaits : 49.8, piedāvātā cena : 6300.00 EUR, piegādes termiņš: 20dienas.
Iepirkuma id. nr. LMA 2015/17 [28.07.2015. 15:04]
Iepirkuma nosaukums: Latvijas Mākslas akadēmijas mācību telpu kosmētiskais remonts
CPV kods: 45213313-0
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹ pantu.
Iepirkums dalīts daļās: I daļa - 51., 52., 60. mācību telpu remonts; II daļa – 54., 55. mācību telpu remonts; III daļa – 50.,37. mācību telpu remonts.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu.
Saņemto piedāvājumu skaits: 2.
Lēmuma pieņemšanas datums: 24.07.2015.
Līguma izpildītājs: SIA „PerfektBūve”, reģ.nr. 40003825234
Līguma summa ( bez PVN): I daļa – 16700.42 EUR; II daļa – 6909.48 EUR, III daļa – EUR 3597.59
Paredzamais līguma izpildes termiņš: I daļa , II daļa: 14.09.2015; III daļa : 20.09.2015.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Pārējo pretendentu noraidīšanas iemesls: SIA Fidem Property Group piedāvājuma I daļa : ar piedāvāto cenu bez PVN EUR 19763.37 ; III daļa: ar piedāvāto cena bez PVN EUR 5545.73 nav piedāvājumi ar zemāko cenu. Piedāvājuma II daļā – uzrādīta neatbilstoša kvadratūra.
Iepirkuma id. nr. LMA 2015/19-1 Līgums ar SIA LDC Datortehnika par iepirkumu „Datortehniskas iepirkums” [31.07.2015. 15:22]
Līgums nr. LMA 2015/19-1 noslēgts 2015. gada 31. jūlijā ar SIA LDC Datortehnika
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2015/19-2 Līgums ar SIA DPA par iepirkumu „Datortehniskas iepirkums” [31.07.2015. 13:28]
Līgums nr. LMA 2015/19-2 noslēgts 2015. gada 31. jūlijā ar SIA DPA
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2015/19 [28.07.2015. 12:06]
Iepirkuma nosaukums: Datortehnikas iepirkums
CPV kods: 30000000-9
Iepirkums ir dalīts daļās.
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.
Saņemto piedāvājumu skaits: 4.
Lēmuma pieņemšanas datums: 27. 07. 2015.
Līguma izpildītājs:
I daļa - 100 pukti - SIA LDC Datortehnika; līguma summa bez PVN – 9376.39 EUR ; līguma izpildes termiņš – 1diena
II daļa - 92.2 punkti – SIA LDC Datortehnika ; līguma summa bez PVN -4983.00 EUR, līguma izpildes - 1diena
III daļa -100 punkti- SIA DPA , līgumcena bez PVN -2870.23, līguma izpildes termiņš- 3 dienas
IV daļa - netika iesniegts neviens piedāvājums
V daļa – 98.8 punkti – SIA LDC Datortehnika, līgumcena bez PVN – 220.40 EUR, līguma izpildes termiņš – 1diena
Līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.

Pārējo pretendentu noraidīšanas iemesls:
SIA Dives Invest –  I daļā: norādīts mazāks preču skaits nekā prasīts tehniskajā specifikācijā; II, III, IV, V daļa neatbilst nolikuma tehniskajā specifikācijā pieprasītajai.
SIA ATEA – III daļa: finanšu pozīcijā nav iekļauta 4. pozīcija
SIA LDC Datortehnika – III daļa: Finanšu piedāvājuma 4. pozīcija piedāvā tikai 1 licenci, nolikuma tehniskajā specifikācijā prasītas 8 licences
Noraidīšanas iemesls, ņemot vērā saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma aprēķināšanas algoritmu:
SIA ATEA - I daļa: - Piedāvātā cena ( bez PVN) –  4340.12 EUR ; Piegādes termiņš – 21 dienas ; Punktu skaits – 61.4
II daļa: Piedāvātā cena ( bez PVN) – 9431.74 EUR ; Piegādes termiņš – 21 dienas ; Punktu skaits – 62
V daļa: Piedāvātā cena ( bez PVN) – 215.27 EUR ; Piegādes termiņš – 21 dienas ; Punktu skaits – 62
Iepirkuma id. nr. LMA 2015/18 [27.07.2015. 12:23]
Iepirkuma nosaukums: LMA aulas parketa slīpēšana, pulēšana un eļļošana
CPV kods: 90919300-5; 31720000-9
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8² pantu.
Iepirkums dalīts daļās: piedāvājumu var iesniegt par vienu vai vairākām daļām
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgākais piedāvājums.
Saņemto piedāvājumu skaits: 6.
Lēmuma pieņemšanas datums: 24.07.2015.
Līguma izpildītājs: I daļa: 97 punkti – SIA Ceplis V.S. , Reģ. nr. 40003290690; II daļa: līgums netiek slēgts līdzekļu nepietiekamības dēļ; III daļa: 100 punkti - SIA Parketa meistars , Reģ. nr. 40003680037.
Līguma summa: I daļa – 2611.40 EUR ( bez PVN); III daļa – 1800.00 EUR ( bez PVN)
Līguma izpildes termiņš: I daļai - 2 dienas; III daļai – 30 dienas.
Līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv.13, Rīga, LV1867
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2015/14 – Autora līgums ar Valdi Bērziņu par iepirkumu „Rakstu tulkošanas pakalpojums [10.08.2015. 17:54]
Autora līgums Nr. LMA 2015/14 noslēgts 2015. gada 10. augustā ar Valdi Bērziņu.
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2015/14 [09.07.2015. 13:32]
Iepirkuma nosaukums: Rakstu tulkošanas pakalpojums.
CPV kods: 79530000-8
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.
Saņemto piedāvājumu skaits: 4
Lēmuma pieņemšanas datums: 9.07.2015.
Līguma izpildītājs: I daļa – iepirkums pārtraukts ; II daļa mākslas teksta tulkojums -Valdis Bērziņš; saņemto punktu skaits : 73
Līguma summa par visu tulkojamā teksta apjomu 700 lapas : 7 000,00EUR ( bez PVN)
Līguma izpildes termiņš: līdz 2015.gada 1 decembrim
Līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv.13, Rīga, LV1867

Pārējo pretendētu noraidīšanas iemesls:

I daļa, arhitektūras un dizaina teksta tulkojums – iepirkums pārtraukts tehniskās specifikācijas nepilnību dēļ.

II daļa, mākslas teksta tulkojums:
SIA Srivanek Baltica – iesniegtais piedāvājums ar cenu ( bez PVN) 7 000.00 EUR nav saimnieciski izdevīgākais piedāvājums ( saņemto punktu skaits: 53).

SIA VT Partneri - iesniegtais piedāvājums ar cenu ( bez PVN) 3 850.00 EUR nav saimnieciski izdevīgākais piedāvājums ( saņemto punktu skaits: 60).
Iepirkuma id. nr. LMA 2015/12 – Līgums ar SIA „UNIQUE " par iepirkumu „LMA izstāžu zāles apgaismes sistēma" [26.06.2015. 17:17]
Līgums nr. LMA 2015/12 noslēgts 2015. gada 26.jūnijā ar SIA „UNIQUE"
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2015/12 [12.06.2015. 14:48]
Iepirkuma nosaukums: LMA Izstāžu zāles apgaismes sistēma
CPV kods: 31500000-1 apgaismes ierīces un spuldzes
Iepirkumā paredzēta preču piegāde un to uzstādīšana
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu.
Saņemto piedāvājumu skaits: 2.
Lēmuma pieņemšanas datums: 12.06.2015.
Līguma izpildītājs: SIA UNIQUE, Reģ.nr. 40003883622
Līguma summa: 6915.00 EUR ( bez PVN)
Līguma izpildes termiņš: 27.07.2015. – 21.08.2015..
Līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv.13, Rīga, LV1867

Pārējo pretendētu noraidīšanas iemesls:
SIA RAJS – iesniegtais piedāvājums ar cenu ( bez PVN) 7699.80EUR nav piedāvājums ar zemāko cenu.
Atsaukts iepirkuma piedāvājums [29.06.2015. 11:28]
AS Capital 2015. gada 27. jūnijā atsauc savu piedāvājumu par iepirkuma III daļu.
Iepirkuma id. nr. LMA 2015/11-1 – Līgums ar AS Capital par iepirkuma „Datortehnikas iepirkums” II daļu [29.06.2015. 11:19]
Līgums nr. LMA 2015/11-1 noslēgts 2015. gada 29. jūnijā ar AS Capital.


Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2015/11 [15.06.2015. 13:50]
Iepirkuma nosaukums: Datortehnikas iepirkums
CPV kods: 30000000-9
Iepirkums ir dalīts daļās.
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.
Saņemto piedāvājumu skaits: 6.
Lēmuma pieņemšanas datums: 15.06.2015.
Līguma izpildītājs:
I daļa- neviens no iesniegtais piedāvājums neatbilst nolikumā izvirzītajām prasībām
II daļa,100 punkti- AS Capita ; līguma summa bez PVN -5319.79 EUR, līguma izpildes - 20diena
III daļa ,100 punkti- AS Capital , līgumcena bez PVN -3797.98EUR, līguma izpildes termiņš- 2 dienas
IV daļa , 100 punkti – SIA Rolling, līgumcena bez PVN – 15.00EUR, līguma izpildes termiņš – 1diena
V daļa , 96.4 punkti – SIA Rolling, līgumcena bez PVN – 1720.00, līguma izpildes termiņš – 1diena
VI daļa , 94 punkti – SIA Rolling, līgumcena bez PVN – 91.00EUR, līguma izpildes termiņš – 1diena
VII daļa - neviens no iesniegtais piedāvājums neatbilst nolikumā izvirzītajām prasībām
VIII daļa, 100 punkti – SIA Rolling, līgumcena bez PVN – 373.00, līguma izpildes termiņš – 1 diena
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.

Pārējo pretendentu noraidīšanas iemesls:
SIA Dives Invest – savu precizēto piegādes termiņu līdz norādītajam laikam nav iesūtījusi
SIA Buon Vita – nav noradījusi piegādes termiņu
SIA ATEA – piegādes termiņš : 21 diena , neatbilst nolikuma prasībām
SIA Expert digital -I daļa – I.daļas 3. Punktā - datoram programmatūra neatbilst nolikuma tehniskajā specifikācijā pieprasītajai. Piedāvājumā iesniegta Windows 8.1 Pro , mums nepieciešama Windows 7,0 Ultimate ( Tādeļ piedāvājuma I daļa netiks tālāk vērtēta)

Noraidīšanas iemesls, ņemot vērā saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma aprēķināšanas algoritmu:
V daļa – SIA Expert invest - Piedāvātā cena ( bez PVN) – 1668.38 EUR ; Piegādes termiņš – 5 dienas ; Punktu skaits – 66.2
VI daļa – SIA Expert invest - Piedāvātā cena ( bez PVN) – 96.04 EUR ; Piegādes termiņš – 5 dienas ; Punktu skaits – 59
AS Capital - Piedāvātā cena ( bez PVN) – 81.45 EUR ;Piegādes termiņš – 2 dienas ; Punktu skaits – 80
Iepirkuma id. nr. LMA 2015/10 - Līgums ar Comensa Life Vieena Insurce Group SE Latvijas filiāli par iepirkumu „Latvijas Mākslas akadēmijas darbinieku veselības apdrošināšana” [02.07.2015. 14:05]
Līgums nr. LMA 2015/10 noslēgts 2015. gada 2. jūlijā ar Comensa Life Vieena Insurce Group SE Latvijas filiāli.
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2015/10 [09.06.2015. 10:53]
Iepirkuma nosaukums: Latvijas Mākslas akadēmijas darbinieku veselības apdrošināšana
CPV kods: 66512200-4 (Veselības apdrošināšanas pakalpojumi).
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu un ar zemāko cenu.
Saņemto piedāvājumu skaits: 2.
Lēmuma pieņemšanas datums: 08.06.2015.
Līguma izpildītājs: Comensa Life Vieena Insurce Group SE Latvijas filiāle, reģ. Nr. 50003958651
Piedāvātā līguma summa: 44 100.00 EUR ( bez PVN)
Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums: 38 612.00 EUR (bez PVN)
Līguma izpildes termiņš: 12 mēneši no līguma parakstīšanas datuma.
Līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv.13, Rīga, LV1867
Pārējo pretendētu noraidīšanas iemesls: BTA Insurance Company SE iesniegtais piedāvājums ar piedāvāto līgumcenu 45 900.00EUR – nav piedāvājums ar zemāko cenu

Papildus informācija: 
Noslēgtā līguma summa, pamatojoties uz kopējo apdrošināto personu skaitu (197 personas) un piedāvāto zemāko apdrošināšanas summu vienai personai (196.00 EUR) no apdrošinātāja iesniegtajā piedāvājumā.
Iepirkuma id. nr. LMA 2015/9 [27.04.2015. 13:41]
Iepirkuma nosaukums: Latvijas Mākslas akadēmijas mācību un administratīvo telpu remonts
CPV kods: 45213313-0
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹ pantu.
Iepirkums dalīts daļās: I daļa: mācību telpas; II daļa – administratīvās telpas
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu.
Saņemto piedāvājumu skaits: 5.
Lēmuma pieņemšanas datums: 27.04.2015.
Līguma izpildītājs: SIA „PerfektBūve”, reģ.nr. 40003825234
Līguma summa ( bez PVN): I daļa – 5 924,36 EUR; II daļa – 4 494.39 EUR,
Paredzamais līguma izpildes termiņš: I daļa : 25.05.2015.-01.07.2015.; II daļa: 01.07.2015.-24.08.2015. (18.telpa – 25.05.2015.-01.07.2015.)
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Pārējo pretendentu noraidīšanas iemesls: SIA „Clean-Cut”, SIA „UL nami”, SIA „Purene”, SIA „Dussman”- iesniegtie piedāvājumi nav ar zemāko cenu.
Iepirkuma id. nr. LMA 2015/8 – Līgums ar SIA „Hermess " par iepirkumu „Kancelejas preces un biroja papīrs” I daļu. [04.06.2015. 11:11]
Līgums nr. LMA 2015/8-1 noslēgts 2015. gada 4. jūnijā ar SIA „Hermess”
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2015/8 – Līgums ar SIA „Officeday Latvia " par iepirkumu „Kancelejas preces un biroja papīrs” [24.04.2015. 10:25]
Līgums nr. LMA 2015/8-2 noslēgts 2015. gada 24. aprīlī ar SIA „Officeday Latvia”
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2015/8 [16.04.2015. 14:26]
Iepirkuma nosaukums: Kancelejas preces un biroja papīrs
CPV kods: 30199000-0 - Papīra kancelejas preces un citas preces
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹ pantu.
Iepirkums dalīts daļās: I daļa: biroja papīrs; II daļa – kancelejas preces
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu.
Saņemto piedāvājumu skaits: 2.
Lēmuma pieņemšanas datums: 16.04.2015.
Līguma izpildītājs: I daļa , biroja papīrs – SIA „Hermess”; II daļa , kancelejas preces – SIA „Officeday Latvia”.

Piedāvātā līguma summa ( bez PVN): I daļa – 962.79 EUR ; II daļa – 4958.68 EUR, (piedāvātā cena par vienu vienību bez PVN – 259.98EUR).
Līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais līguma darbības laiks 12 mēneši.
Pārējo pretendentu noraidīšanas iemesls: I daļa – SIA „Officeday Latvia” – piedāvājums nav ar zemāko cenu; II daļa – SIA „Hermess” piedāvātās preces neatbilst nolikuma tehniskajā specifikācijā pieprasītajām.
Iepirkuma id. nr. LMA 2015/7 – Līgums ar SIA „Master Foto " par iepirkumu „Gaismas ierīču komplekts” [10.04.2015. 11:02]
Līgums nr. LMA 2015/7 noslēgts 2015. gada 10. aprīlī ar SIA „Master Foto”.
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2015/7 [01.04.2015. 13:48]
Iepirkuma nosaukums: Gaismas ierīču komplekts
CPV kods: 31520000-7
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹ pantu.
Saņemto piedāvājumu skaits: 2.
Lēmuma pieņemšanas datums: 31.03.2015.
Līguma izpildītājs: SIA „Eko Baltia vide”
Līguma summa ( bez PVN): 6900.00 EUR, iegūtais punktu skaits 100.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 2 nedēļas no līguma noslēgšanas brīža.
Pārējo pretendentu noraidīšanas iemesls: SIA „Sentions” iesniegtais tehniskais piedāvājums neatbilst nolikuma tehniskai specifikācijai (apgaismojums punkta režīmā un apgaismojums izkliedētā režīmā), kā arī nav norādīts piegādes termiņš, kurš nepieciešams saimnieciski izdevīgākā algoritma aprēķināšanai.
Iepirkuma id. nr. LMA 2015/5 – Līgums ar SIA „Eco Baltia vide [17.04.2015. 14:57]
Līgums nr. LMA 2015/5 noslēgts 2015. gada 17. aprīlī ar SIA „Eco Baltia vide”.
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2015/5 [01.04.2015. 13:47]
Iepirkuma nosaukums: Sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojums
CPV kods: 90511000-2
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Saņemto piedāvājumu skaits: 4.
Lēmuma pieņemšanas datums: 31.03.2015.
Līguma izpildītājs: SIA „Eko Baltia vide”
Līguma summa: (bez PVN) EUR 5810.00
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 12 mēneši no līguma noslēgšanas brīža.
Pārējo pretendentu noraidīšanas iemesls: SIA „Vides pakalpojumu grupa” , PS EXTOD, SIA „CleanR” piedāvājumi nav ar zemāko cenu.
Iepirkuma id. nr. LMA 2015/3 [12.03.2015. 16:54]
Iepirkuma nosaukums: Datortehnikas, programmatūras un biroja tehnikas iepirkums
CPV kods: 30000000-9; 48900000-7
Iepirkums ir dalīts daļās.
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.
Saņemto piedāvājumu skaits: 9.
Lēmuma pieņemšanas datums: 12.03.2015.
Līguma izpildītājs:
I daļa, 99.4 punkti – SIA BTK.LV ; līguma summa bez PVN-1059.69EUR , līguma izpildes termiņš - 1 diena
II daļa,97 punkti- SIA LDC datortehnika; līguma summa bez PVN -2199.00 EUR, līguma izpildes termiņs’- 1diena
III daļa ,99.4 punkti- SIA LDC datortehnika , līgumcena bez PVN -699.80EUR, līguma izpildes termiņš- 1diena
IV daļa , 100 punkti – SIA LDC datortehnika, līgumcena bez PVN – 935.20EUR, līguma izpildes termiņš – 1diena
V daļa , 99.4 punkti – SIA LDC datortehnika, līgumcena bez PVN – 699.00EUR, līguma izpildes termiņš – 1diena
VI daļa , 95.2 punkti – SIA LDC datortehnika, līgumcena bez PVN – 913.00EUR, līguma izpildes termiņš – 1diena
VII daļa , 94.6 punkti – SIA LDC datortehnika, līgumcena bez PVN – 986.00EUR, līguma izpildes termiņš – 1diena
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.

Pārējo pretendentu noraidīšanas iemesls:
I daļa
SIA LDC Datortehnika- piedāvātā programmatūra ( Windows 7,0 Pro) neatbilst nolikuma tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām
SIA Trans data- -Piedāvātā monitora punkta lielums neatbilst tehniskājā specifikācijā izvirzītajām prasībām
-piedāvātā programmatūra ( Windows 7,0 Pro) neatbilst nolikuma tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām
SIA ATEA- Piedāvātais piegādes laiks ( 1 mēnesis ) neatbilst nolikumā izvirzītajām maksimālajam piegādes laikam 20 dienām no līguma noslēgšanas brīža
AS Capital- piedāvātā programmatūra ( Windows 7,0 Pro) neatbilst nolikuma tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām
SIA TelCOm- -piedāvātā programmatūra ( Windows 7,0 Pro) neatbilst nolikuma tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām
II daļa; III daļa
SIA ATEA- Piedāvātais piegādes laiks ( 1 mēnesis ) neatbilst nolikumā izvirzītajām maksimālajam piegādes laikam 20 dienām no līguma noslēgšanas brīža
IV daļa
SIA BTK.LV- printeris nr.1 – piedāvājumā iesniegtā printera noslodze ( līdz 20000), operatīvā atmiņa ( 128MB), drukāšanas ātrums krāsains ( 4lpp/min.),  WiFi ( bezvadu internets)- (Nē), WiFi Direct- (Nē) neatbilst nolikuma tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.
V,VI, VII daļa
SIA ATEA- Piedāvātais piegādes laiks ( 1 mēnesis ) neatbilst nolikumā izvirzītajām maksimālajam piegādes laikam 20 dienām no līguma noslēgšanas brīža

SIA "LDC datortehnika" 2015. gada 13. martā atsauc savu piedāvājumu par iepirkuma VII daļu.
Par VII daļas uzvarētāju 2015. gada 13. martā tiek pasludināts SIA" BTK.LV": 63.8.punkti; līguma summa 901.89EUR ( bez PVN), izpildes termiņš - 3 dienas.


SIA „BTK.LV” 2015. gada 16. martā atsauc savu piedāvājumu par iepirkuma I daļu.
Par I daļas uzvarētāju 2015. gada 20. martā tiek pasludināts SIA „NT piedzīvojumi”; 73,2punkti, līguma summa 1051.17EUR ( bez PVN), izpildes termiņš - 9 dienas.

Iepirkuma id. nr. LMA 2015/4 [12.03.2015. 13:51]
Iepirkuma nosaukums: Saimniecības un higiēnas preču piegāde
CPV kods: 33760000-5; 39800000-0
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Saņemto piedāvājumu skaits: 2.
Lēmuma pieņemšanas datums: 12.03.2015.
Līguma izpildītājs: SIA „BG”.
Līguma summa: (bez PVN) EUR 5852.65
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 12 mēneši no līguma noslēgšanas brīža.

Pārējo pretendentu noraidīšanas iemesls: SIA „Baltic Exports” - piedāvājums nav ar zemāko cenu.
Iepirkuma id. nr. LMA 2015/2 [26.01.2015. 14:03]
Iepirkuma nosaukums: Mobilo sakaru pakalpojumi Latvijas Mākslas akadēmijai. CPV kods: 64212000-5
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.
Lēmuma pieņemšanas datums: 23.01.2015.
Saņemto piedāvājumu skaits: 2.
Līguma izpildītājs: SIA „LMT”, Reģ.nr.50003050931
Saņemtais kopējais punktu skaits: 81.58
Līguma summa (bez PVN): EUR 15 947.11
Līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Līguma izpildes maksimālais termiņš: 24 mēneši.
Pārējo pretendentu noraidīšanas iemesls: SIA „Tele2” iesniegtais piedāvājums, atbilstoši nolikumā izvirzītajiem saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma izvērtēšanas un aprēķināšanas algoritmam, nav saimnieciski izdevīgākais.
Iepirkuma id. nr. LMA 2014/20 [05.12.2014. 15:43]
Iepirkuma nosaukums: 3D prieteris un 3D skeneris Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) Prototipēšanas laboratorijai
CPV kods: 30232000-4 un 30121420-3
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu.
Lēmuma pieņemšanas datums: 4.12.2014.
Saņemto piedāvājumu skaits: 2.
Līguma izpildītājs: SIA „Baltic3d.EU”, reģ.nr.42103066210
Līguma summa (bez PVN)par I daļu : 22998.00 EUR
Līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Līguma izpildes maksimālais termiņš: 20 dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža.
Pārējo pretendentu noraidīšanas iemesls: Par iepirkuma II daļu SIA „Marina Invest” iesniegtajā piedāvājumā pretendents nav iesniedzis Preces atbilstības deklarāciju (atbilstoši ES prasībām) - nolikuma 5.1.4.punkts. Iesniegtais dokuments - muitas savienības deklarācija neatbilst LR un ES likumdošanas prasībām.
Iepirkuma id. nr. LMA 2014/17 [26.11.2014. 15:55]
Iepirkuma nosaukums: Lāzergriezējs Latvijas Mākslas akadēmijas Prototipēšanas laboratorijai
CPV kods: 42632000-5
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu.
Lēmuma pieņemšanas datums: 26.11.2014.
Saņemto piedāvājumu skaits: 1.
Līguma izpildītājs: SIA „Clyro”, reģ.nr. 40103345444
Līguma summa (bez PVN): 10 000 .00 EUR
Izpildes termiņš: ne vēlāk kā 30dienas no līguma noslēgšanas brīža.
Līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Iepirkuma id. nr. LMA 2014/16 [10.11.2014. 14:22]
Iepirkuma nosaukums: Aprīkojums Latvijas Mākslas akadēmijas Prototipēšanas laboratorijai
CPV kods: 30000000-9; 48190000-6
Iepirkums ir dalīts daļās: piedāvājums jāiesniedz vienu vai vairākām daļām.
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu.
Lēmuma pieņemšanas datums: 7.11.2014.
Saņemto piedāvājumu skaits: 3.
Līguma izpildītājs un Līguma summa (bez PVN):
I daļa –nav iesniegts neviens piedāvājums,;
II daļa – nav iesniegts neviens piedāvājums;
III daļa; IV daļa – SIA „Massportal” iesniegtais piedāvājums neatbilst nolikuma tehniskās specifikācijas prasībām;
V daļa – daļas iepirkums pārtraukts nolikuma tehniskās specifikācijas nepilnību dēļ;
VI daļa – EUR 7040.16, AS „Capital”.
Izpildes termiņš: ne vēlāk kā 30dienas no līguma noslēgšanas brīža.
Līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Iepirkuma id. nr. LMA 2014/15 [27.10.2014. 12:11]
Iepirkuma nosaukums: Datortehnikas, programmatūras un biroja tehnikas iepirkums
CPV kods: 30000000-9; 48900000-7
Iepirkums ir dalīts daļās.
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.
Lēmuma pieņemšanas datums: 24.10.2014.
Saņemto piedāvājumu skaits: 6.
Līguma izpildītājs: un Līguma summa (bez PVN): I daļa –EUR 2760.82, SIA Telcom; II daļa - EUR 5702.30, AS Capital; III daļa – EUR 951.30, SIA Telcom; IV daļa – EUR 4673.26, SIA LDC datortehnika; V daļa- EUR 1841.65, SIA Telcom, VI daļa – EUR 133.63, SIA LDC datortehnika
Izpildes termiņš: I daļa , III.daļa un V daļa – 1diena no līguma noslēgšanas brīža ; II daļa - 6 dienas no līguma noslēgšanas brīža, IV daļa un VI daļa – 7 dienas no līguma noslēgšanas brīža.
Līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Iepirkuma id. nr. LMA 2014/15 – par iepirkuma I daļu: Līgums par Uguns trauksmes signalizācijas izveide LMA bēniņos, un II daļu: Līgums par Dūmu izvades sistēmas tehniskā projekta izstrāde LMA pagrabstāva telpās [21.10.2014. 16:44]
Līgumi noslēgti 2014. gada 21. oktobrī ar SIA „Vektors pluss”.

Līguma numuri sākotnēji norādīti neprecīzi. Precizētais iepirkuma identifikācijas un līguma numuri ir sekojoši:
iepirkuma nr. - LMA 2014/14;
līguma nr. - 2014/14-1 ; 2014/14-2 (skat. publicētos līgumus pielikumā).

2014. gada 11. decembrī SIA "Vektors pluss" vienpusēji lauž līgumu 2014/14-2 - Dūmu izvada sistēmas tehniskā projekta izstrāde LMA pagrabstāva telpās.

Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2014/14 [06.10.2014. 16:17]
Iepirkuma nosaukums: Uguns trauksmes signalizācijas izveide un dūmu izvades sistēmas tehniskā projekta izstrāde
CPV kods: 45312100-8
iepirkums ir dalīts daļās: 1. daļa – Uguns trauksmes signalizācijas izveide LMA bēniņos; 2. daļa – Dūmu izvades sistēmas tehniskā projekta izstrāde LMA pagrabstāva telpās.
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu.
Lēmuma pieņemšanas datums: 03.10.2014.
Saņemto piedāvājumu skaits: 1.
Līguma izpildītājs: SIA „Vektors Plus”.
Līguma summa (bez PVN): I daļa –EUR 14419.34; II daļa – EUR 1800.00.
Izpildes termiņš: 2 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža .
Līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Iepirkuma id. nr. LMA 2014/13 [16.09.2014. 13:56]
Iepirkuma nosaukums: Latvijas Mākslas Akadēmijas (LMA) trešā stāva mācību telpu rekonstrukcija atbilstoši ugunsdrošības prasībām
CPV kods: 45213313-0
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu.
Lēmuma pieņemšanas datums: 16.09.2014.
Saņemto piedāvājumu skaits: 1.
Līguma izpildītājs: SIA „Perfekt Būve”.
Līguma summa (bez PVN): EUR 52 082.30.
Izpildes termiņš: 75 dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža .
Līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.

Paziņojums ievietots 2014. gada 16. septembrī. (Mājas lapas tehnisko kļūmju dēļ paziņojuma datums var mainīties.)
Iepirkuma id. nr. LMA 2014/12 - Līgums par tipogrāfijas pakalpojumu [09.09.2014. 13:36]
Līgums par tipogrāfijas pakalpojumu noslēgts 2014. gada 9. septembrī ar SIA „Jelgavas tipogrāfija”.

Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2014/12 [03.09.2014. 15:12]
Iepirkuma nosaukums: Tipogrāfijas pakalpojums
CPV kods: 22000000-0.
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.
Saņemto piedāvājumu skaits: 3.
Lēmuma pieņemšanas datums: 03.09.2014.
Līguma izpildītājs: SIA Jelgavas tipogrāfija.
Līguma summa(bez PVN): EUR 21 745.20
Izpildes termiņš: līdz 2014.gada 25.oktobrim.
Līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Pārējo pretendentu noraidīšanas iemesls: SIA zelta rudens, SIA Dardedzes hologrāfija – iesniegtie piedāvājumi nav saimnieciski izdevīgākie.

Paziņojums ievietots 2014. gada 3. septembrī. (Mājas lapas tehnisko kļūmju dēļ paziņojuma datums var mainīties.)
Iepirkuma id. nr. LMA 2014/11 [19.08.2014. 15:24]
Iepirkuma nosaukums: Transporta pakalpojumi.
CPV kods: 63000000-9
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Iepirkums dalīts daļās: piedāvājumu iesniegt par vienu vai vairākām daļām.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu un ar zemāko cenu.
Saņemto piedāvājumu skaits: 7.
Lēmuma pieņemšanas datums: 18.08.2014.
Līguma izpildītājs: I, II, III daļa – SIA Humus reģ. Nr. 40003676845, IV daļa – SIA Pasažieris, reģ.nr. 42403005145.
Līguma summa (bez PVN): I daļa – EUR 301.11, II daļa –EUR 66.40, III daļa – EUR 71.70, IV daļa – 38.02
Izpildes termiņš: 12 mēneši no līguma noslēgšanas brīža.
Līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.

Paziņojums ievietots 2014. gada 19. augustā. (Mājas lapas tehnisko kļūmju dēļ paziņojuma datums var mainīties.)
Iepirkuma id. nr. LMA 2014/10 - Līgums par tipogrāfijas pakalpojumu [07.08.2014. 13:30]
Līgums par tipogrāfijas pakalpojumu noslēgts 2014. gada 7. augustā ar SIA „Dardedze hologrāfija”.
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2014/10 [24.07.2014. 15:41]
Iepirkuma nosaukums: Tipogrāfijas pakalpojums
CPV kods: 22000000-0.
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.
Saņemto piedāvājumu skaits: 6.
Lēmuma pieņemšanas datums: 24.07.2014.
Līguma izpildītājs: SIA Dardedze hologrāfija.
Līguma summa par pakalpojumu ar Pasūtītāja papīru, 1000 eksemplāriem (bez PVN): EUR 2403.00.
Izpildes termiņš: 14 dienas.
Līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Līguma izpildes termiņš: ne vēlā kā līdz 22.08.2014.
Iepirkuma id. nr. LMA 2014/6 - Līgums par vides pieejamības nodrošināšanu personām ar kustību traucējumiem Latvijas Mākslas akadēmijā [18.07.2014. 16:25]
Līgums par par vides pieejamības nodrošināšanu personām ar kustību traucējumiem Latvijas Mākslas akadēmijā noslēgts 2014. gada 18. jūlijā ar SIA „Tehnovers”.
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2014/6 [07.07.2014. 11:21]
Iepirkuma nosaukums: Vides pieejamības nodrošināšana personām ar kustību traucējumiem Latvijas Mākslas akadēmijā
CPV kods: 34114120-6 Paramedicīniskie transportlīdzekļi
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Saņemto piedāvājumu skaits: 1.
Lēmuma pieņemšanas datums: 07.07.2014.
Līguma izpildītājs: SIA Tehnovers, vienotais reģ.nr. 40003594676.
Līguma summa (bez PVN): EUR 18 105.00.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 3 mēneši no līguma noslēgšanas brīža.
Iepirkuma id. nr. LMA 2014/8 – līgums par biroja papīru [01.07.2014. 14:08]
Līgums par biroja papīra piegādi noslēgts 2014. gada 1. jūlijā ar SIA „Officeday Latvia”.
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2014/8 [30.06.2014. 16:38]
Iepirkuma nosaukums: Biroja papīrs
CPV kods: 30199000-0
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Saņemto piedāvājumu skaits: 2.
Lēmuma pieņemšanas datums: 30.06.2014.
Līguma izpildītājs: SIA Officeday Latvia.
Līguma summa (bez PVN): EUR 1142.11.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 12 mēneši no līguma noslēgšanas brīža.
Pārējo pretendentu noraidīšanas iemesls:
SIA Team BOSS Baltic – piedāvājums Tehniskās specifikācijas 7. un 8. pozīcijā neatbilst nolikuma tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām un piedāvājums nav ar zemāko cenu.
Iepirkuma id. nr. LMA 2014/5 – līgums par nodarbināto veselības apdrošināšanu [16.06.2014. 14:06]
Līgums par nodarbināto veselības apdrošināšanu noslēgts 2014. gada 16. jūnijā ar „Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle”.
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2014/5 [16.06.2014. 14:06]
Iepirkuma nosaukums: Latvijas Mākslas akadēmijas darbinieku veselības apdrošināšana
CPV kods: 66512200-4 (Veselības apdrošināšanas pakalpojumi)
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Saņemto piedāvājumu skaits: 3.
Lēmuma pieņemšanas datums: 06.06.2014.
Līguma izpildītājs: Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle
Līguma summa (bez PVN): EUR 40 795.00
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 12 mēneši no līguma noslēgšanas brīža.
Pārējo pretendentu noraidīšanas iemesls: pārējo pretendentu AAS „Baltikums” un „BTA Insurance Company” SE piedāvājumi nav ar zemāko cenu.
Iepirkuma id. nr. LMA 2014/7 - IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS [12.06.2014. 15:06]
Iepirkuma nosaukums: Tipogrāfijas pakalpojums
CPV kods: 22000000-0
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu un ar zemāko cenu.
Saņemto piedāvājumu skaits: 2.
Lēmuma pieņemšanas datums: 12.06.2014.
Iepirkuma pārtraukšanas iemesls: Nepilnības nolikuma tehniskajā specifikācijā.
Iepirkuma id. nr. LMA 2014/4 – piegādes līgums ar SIA "Officeday Latvia" [25.04.2014. 12:45]
Iepirkuma Piegādes līgums ar SIA „Officeday Latvia” noslēgts 2014. gada 25. aprīlī (līgums nr. LMA 2014/4).
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2014/4 [17.04.2014. 14:46]
Iepirkuma nosaukums: Kancelejas preces un biroja papīrs
CPV kods: 30199000-0
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Saņemto piedāvājumu skaits: I daļa - 3; II daļa - 2
Lēmuma pieņemšanas datums: 17.04.2014.
Iepirkums dalīts daļās:
I daļa – iepirkums pārtraukts; II daļa – SIA Officeday Latvia piedāvātā cena EUR 328.17
Līguma izpildītājs: SIA Officeday Latvia
Līguma summa (bez PVN): EUR 4958.68
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 12 mēneši no līguma noslēgšanas brīža.
Pārējo pretendentu noraidīšanas iemesls:
Iepirkuma I daļa pārtraukta - nolikuma tehniskās specifikācijas nepilnību dēļ.
Iepirkuma II daļa - SIA Latvijas grāmata* - mājas lapā nav norādīto kodu, piedāvājumā iesniegts citas firmas katalogs.

* Iepriekš attiecībā uz iepirkuma II daļu bija norādīts kļūdains uzņēmuma nosaukums („SIA Grāmatu pasaule”). Nosaukums 2014. gada 22. aprīlī labots uz „SIA Latvijas grāmata”.
Iepirkuma id. nr. LMA 2014/3 – līgums ar SIA "BG" [27.03.2014. 12:11]
Iepirkuma līgums ar SIA „BG” noslēgts 2014. gada 27. martā (līgums nr. LMA 2014/3).
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2014/3 [26.03.2014. 11:38]
Iepirkuma nosaukums: Saimniecības un higiēnas preču piegāde
CPV kods: 33760000-5; 39800000-0
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Saņemto piedāvājumu skaits: 1
Lēmuma pieņemšanas datums: 25.03.2014.
Līguma izpildītājs: SIA BG
Līguma summa: (bez PVN) EUR 5832.199
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 12 mēneši no līguma noslēgšanas brīža.
Iepirkuma id. nr. LMA 2014/2 – līgums ar SIA "CRC" par iepirkuma III daļu un IV daļu [13.03.2014. 12:01]
Iepirkuma līgums ar SIA „CRC” noslēgts 2014. gada 13. martā (līgums nr. LMA 2014/2-5).
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2014/2 – līgums ar AS "Capital" par iepirkuma II daļu [07.03.2014. 16:02]
Iepirkuma līgums ar AS „Capital” noslēgts 2014. gada 7. martā (līgums nr. LMA 2014/2-2).
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2014/2 – SIA Kabuleti Fruit atsakās no līguma slēgšanas tiesībām [06.03.2014. 14:06]
SIA Kabuleti Fruit atsakās no līguma slēgšanas tiesībām attiecībā uz iepirkuma II, III un IV daļu (pamatojums: iesnieguma vēstule no SIA Kabuleti Fruit no 2014.05.03., Nr. 5.5.2014/2).
Lēmuma pieņemšanas datums: 5.03.2014.
Līguma izpildītājs:
II daļa – AS Capital
Līguma summa (bez PVN): EUR 1529.28
Līguma izpildes termiņš no līguma noslēgšanas dienas: 10 dienas
III daļa – SIA CRC
Līguma summa (bez PVN): EUR 2300.96
Līguma izpildes termiņš no līguma noslēgšanas dienas: 7 dienas
IV daļa – SIA CRC
Līguma summa (bez PVN): EUR 2393.76
Līguma izpildes termiņš no līguma noslēgšanas dienas: 7 dienas
Iepirkuma id. nr. LMA 2014/2 – līgums ar SIA "DPA" par iepirkuma IX daļu [05.03.2014. 14:59]
Iepirkuma līgums ar SIA „DPA” noslēgts 2014. gada 5. martā (līgums nr. LMA 2014/2-3; P1920-20140305).
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2014/2 – līgums ar SIA "TelCom" par iepirkuma I , V, VI , X un XI daļu [04.03.2014. 16:23]
Iepirkuma līgums ar SIA „TelCom” noslēgts 2014. gada 4. martā (līgums nr. LMA 2014/2-1).
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2014/2 – līgums ar SIA "FF veikals" par iepirkuma VII un VIII daļu [03.03.2014. 13:47]
Iepirkuma līgums ar SIA „FF veikals” noslēgts 2014. gada 3. martā (līgums nr. LMA 2014/2-4).
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2014/2 [27.02.2014. 15:51]
Iepirkuma nosaukums: Datortehnikas, programmatūras un biroja tehnikas iepirkums
CPV kods: 30000000-9; 72268000-1
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8². pantu.
Saņemto piedāvājumu skaits: 7
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu un saimnieciski izdevīgu piedāvājumu.
Lēmuma pieņemšanas datums: 26.02.2014.
Līguma izpildītājs:
I daļa , V daļa , VI daļa , X daļa, XI daļa – SIA TelCom
II daļa, III daļa, IV daļa – SIA Kabuleti Fruit
VII daļa, VIII daļa – SIA FF veikals
IX daļa – SIA DPA
Līguma summa (bez PVN): I daļa – EUR 4289.62, II daļa – EUR 2013.43, III daļa – EUR 2812.50; IV daļa – EUR 3158.62; V daļa – EUR 1525.34; VI daļa – EUR 4089.72; VII daļa – EUR 1023.20; VIII daļa – EUR 1023.20; IX daļa – EUR 1992.02, X daļa – EUR 3433.18; XI daļa – EUR 7500.65.
Līguma izpildes termiņš no līguma noslēgšanas dienas: I daļā – 5 dienas; II daļa – 4 dienas; III daļa – 4 dienas; IV daļa – 4 dienas; V daļa – 4 dienas; VI daļa – 5 dienas; VII daļa – 5 dienas; VIII daļa – 10 dienas; IX daļa – 20 dienas; X daļa – 4 dienas; XI daļa – 5 dienas.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867
Pārējo pretendentu noraidīšanas iemesls:
Izvērtējot Pretendentu (SIA Kabuleti Fruit, SIA LDC datortehnika, SIA DPA, SIA CRC, SIA FF veikals, SIA Telcom, AS Capital) iesniegtos piedāvājumus, pa iesniegtajām daļām, atbilstoši nolikumā izvirzītajiem saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma izvērtēšanas un aprēķināšanas agoritmam, nav saimnieciski izdevīgākie.
VIII daļa (93,7 punkti) – SIA TelCom – VIII daļas 5. punktā, piedāvātā termoplasta neatbilst nolikuma tehniskajā specifikācijā pieprasītajai.
Iepirkuma id. nr. LMA 2014/4 – līgums ar SIA "EiroKonsults" [19.02.2014. 16:26]
Juridisko pakalpojumu līgums ar SIA „EiroKonsults” noslēgts 2014. gada 19. februārī (līgums nr. 5-20/074/2014).
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2014/1 [10.02.2014. 10:17]
Iepirkuma nosaukums: Juridisko pakalpojumu iepirkums
CPV kods: 79100000-5
Iepirkumu procedūra: Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. panta otro daļu tiek veikts Publisko iepirkuma likuma 8² panta kārtībā („B” pakalpojums).
Saņemto piedāvājumu skaits: 3
Līguma izpildītājs: Juridiskais birojs SIA „Eurokonsults”
Līguma summa: (bez PVN) līdz 41 999,99 EUR
Līguma darbības laiks: 24 (divdesmit četri) mēneši
Pārējo pretendentu piedāvājumu noraidīšanas iemesls: Zvērinātu advokātu biroja „Ramiņa & Arājs” un advokātu birojs „Trinīti” – piedāvājumi nav saimnieciski izdevīgākie (izvērtējot piedāvājumus, atbilstoši nolikumā norādītajiem kritērijiem, noraidītajiem pretendentiem nav labākais finansiālais kopvērtējums un nav augstākais pakalpojumu kvalitātes un izpildes termiņu kopvērtējums).
Iepirkuma id. nr. LMA 2013/11 – līgums ar SIA "TelCom" [02.10.2013. 16:45]
Datortehnikas iepirkuma līgums ar SIA „TelCom” noslēgts 2013. gada 2. oktobrī (līgums nr. LMA 2013/11).
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2013/11 [01.10.2013. 16:42]
Iepirkuma nosaukums: Datortehnikas iepirkums
CPV kods: 30000000-9
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹ pantu.
Saņemto piedāvājumu skaits: 2
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu un saimnieciski izdevīgu piedāvājumu.
Lēmuma pieņemšanas datums: 30.09.2013.
Līguma izpildītājs: SIA TelCom, reģ. nr. 40003899464
Līguma summa: 3142.25 Ls (bez PVN); 4471.02 EUR (bez PVN)
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 2 dienas no Līguma noslēgšanas brīža
Pārējo pretendentu noraidīšanas iemesls: SIA ATEA – piedāvājums nav saimnieciski izdevīgākais.
Iepirkuma id. nr. LMA 2013/10 – līgums ar SIA "Wonderfull" [26.09.2013. 12:05]
Latvijas Mākslas akadēmijas aulas restaurācijas / rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādes līgums ar SIA „Wonderfull” noslēgts 2013. gada 26. septembrī (līgums nr. LMA 2013/10).
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2013/10 [21.09.2013. 19:41]
Iepirkuma nosaukums: Latvijas Mākslas akadēmijas aulas restaurācijas / rekonstrukcijas tehniskais projekts
CPV kods: 71200000-0 Arhitektūras un saistītie pakalpojumi
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹ pantu
Saņemto piedāvājumu skaits: 2
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu un saimnieciski izdevīgu piedāvājumu.
Lēmuma pieņemšanas datums: 18.09.2013.
Līguma izpildītājs: SIA Wonderfull, reģ. nr. 441003066473
Līguma summa: 9820.00 Ls (bez PVN)
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 70 dienas no Līguma noslēgšanas brīža
Pārējo pretendentu noraidīšanas iemesls: SIA Baltex group - nav uzrādīts pakalpojuma izpildes termiņš (nolikuma 5.2.1. punkts un 6.1. punkts), kas ir viens no galvenajiem vērtēšanas kritērijiem saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma izvērtēšanai.
Iepirkuma id. nr. LMA 2013/9 – līgums ar SIA "Vanilla Travel" [22.08.2013. 15:14]
Ceļojumu aģentūras pakalpojuma līgums ar SIA „Vanilla Travel” noslēgts 2013. gada 22. augustā (līgums nr. LMA 2013/9).
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2013/9 [20.08.2013. 13:05]
Iepirkuma nosaukums: Ceļojuma aģentūras pakalpojums
CPV kods: 63510000-7
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹ panta desmito daļu („B” pakalpojums)
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu.
Lēmuma pieņemšanas datums: 19.08.2013.
Līguma izpildītājs: SIA Vanilla travel, piedāvātā līgumcena bez PVN – 5361.80 Ls
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 2013. gada 1. oktobris
Pārējo pretendentu noraidīšanas iemesls:
SIA Ansbergs, SIA TAS Baltics – piedāvājumi nav ar zemāko cenu.
Iepirkuma id. nr. LMA 2013/7 – līgums ar SIA "Zelta rudens" [15.08.2013. 17:27]
Tipogrāfijas pakalpojuma līgums ar SIA „Zelta rudens” noslēgts 2013. gada 15. augustā (līgums nr. LMA 2013/7).
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2013/7 [02.08.2013. 15:16]
Iepirkuma nosaukums Tipogrāfijas pakalpojums
CPV kods: 22000000-0
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹ pantu.
Saņemto piedāvājumu skaits: 6
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu.
Lēmuma pieņemšanas datums: 31.07.2013.
Līguma izpildītājs: SIA Zelta rudens – Tipogrāfijas pakalpojums ar papīru (I variants), piedāvātā līgumcena bez PVN – 2300.00 Ls
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 1 mēnesis
Pārējo pretendentu noraidīšanas iemesls:
SIA Veiters korporācija – piedāvājuma precizētā līgumcena iesniegta pēc piedāvājumu atvēršanas sēdes.
SIA Talsu tipogrāfijas , SIA Dardedzes, SIA Gandrs, SIA Mc Ābols – piedāvājumi nav ar zemāko cenu.
Iepirkuma id. nr. LMA 2013/6* [01.07.2013. 15:04]
* 2013. gada 19. augustā iepirkuma līguma II daļas Izpildītājs SIA ATEA vienpusēji lauž līgumu, pamatojot, ka nevar piegādāt iepirkuma piedāvājumā iekļautos portatīvā datora un planšetdatora modeļus, to ražošanas pārtraukšanas dēļ.
Iepirkuma nosaukums: Biroja tehnika un datortehnika
CPV kods: 30000000-9
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹ pantu.
Saņemto piedāvājumu skaits: 4
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu.
Lēmuma pieņemšanas datums: 01.07.2013.
Līguma izpildītājs: I daļa – SIA Tel Com, piedāvātā līguma summa - 1858.99 Ls (bez PVN); II daļa – SIA ATEA, piedāvātā līguma summa – 2378.82 Ls (bez PVN)
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 1 mēnesis
Pārējo pretendentu noraidīšanas iemesls: I daļa – SIA ATEA piedāvājums nav ar zemāko cenu. SIA Datorikas institūts DIVI – atsauc dalību iepirkumā.
II daļa – AS Capital, SIA TEL COM un SIA Datorikas institūts – piedāvājumi nav ar zemāko cenu.
Iepirkuma id. nr. LMA 2013/5 [08.03.2013. 12:49]
Iepirkuma nosaukums: Sadzīves atkritumu savākšana un izvešanas pakalpojumi
CPV kods: 90511000-2
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹ pantu.
Saņemto piedāvājumu skaits: 4
Lēmuma pieņemšanas datums: 04.03.2013.
Līguma izpildītājs: SIA L&T
Piedāvātā līguma summa: 1385.00 Ls bez PVN
Pārējo pretendentu noraidīšanas iemesls: SIA Vides pakalpojumu grupa, SIA Eko Riga, PS EXTO D - piedāvājumi nav ar zemāko cenu
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 2014. gada 18. marts
Iepirkuma id. nr. LMA 2013/4 [08.03.2013. 12:49]
Iepirkuma nosaukums: Biroja papīrs un kancelejas preces
CPV kods: 30199000-0; Papīra kancelejas preces un citas preces
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹ pantu.
Saņemto piedāvājumu skaits: 3
Lēmuma pieņemšanas datums: 04.03.2013.
Līguma izpildītājs: SIA OfficedayLatvia
Piedāvātā līguma summa: I daļa – 725,82 Ls bez PVN; II daļa – 156,65 Ls bez PVN
Pārējo pretendentu noraidīšanas iemesls: SIA Centrum Baltija un SIA Ekspobirojs Daiļrade - piedāvājumi nav ar zemāko cenu.
Līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867
Paredzamais līguma izpildes termiņš: līdz 2014. gada 12. martam
Iepirkuma id. nr. LMA 2013/3 [08.03.2013. 12:48]
Iepirkuma nosaukums: Tualetes papīrs un roku dvieļi
CPV kods: 33760000-5, Tualetes papīrs, kabatlakatiņi, roku dvieļi un salvetes.
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹ pantu.
Saņemto piedāvājumu skaits: 11
Lēmuma pieņemšanas datums: 04.03.2013.
Līguma izpildītājs: SIA BG
Piedāvātā līguma summa: 4030.80 Ls bez PVN
Pārējo pretendentu noraidīšanas iemesls: SIA Anitra – piedāvājuma tehniskā specifikācija, neatbilda nolikumā izvirzītajām prasībām.
SIA SanitexBalticDistribution, SIA A.G.A. LTD, SIA NMS Riga, SIA Balt papīrs, SIA Remroks, SIA Satina, SIA Viss visapkārt tīrs, UAB Osama Distribution, SIA OfficedayLatvia - piedāvājumi nav ar zemāko cenu.
Līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867
Paredzamais līguma izpildes termiņš: līdz 2014. gada 6. martam
Iepirkuma id. nr. LMA 2013/2 [08.03.2013. 12:44]
Iepirkuma nosaukums: Zīmēšanas tablete animācijai
CPV kods: 38650000-6
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹ pantu.
Saņemto piedāvājumu skaits: 3
Lēmuma pieņemšanas datums: 28.02.2013.
Līguma izpildītājs: SIA MGE
Piedāvātā līguma summa: 4825.00 Ls bez PVN
Pārējo pretendentu noraidīšanas iemesls: SIA Signe LTD un SIA Armgate piedāvājumi nav ar zemāko cenu.
Līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867
Paredzamais Līguma izpildes termiņš: līdz 2013. gada 29. martam
Iepirkuma id. nr. LMA 2013/1 [11.02.2013. 15:51]
Iepirkuma nosaukums: Saimniecības un higiēnas preču piegāde
Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 2 (divās) daļās:
Iepirkuma daļa Nr. 1 – papīra izstrādājumi
Iepirkuma daļa Nr. 2 – saimniecības un higiēnas preces
CPV kods:
Iepirkuma daļa Nr. 1 – 33760000-5, Tualetes papīrs, kabatlakatiņi, roku dvieļi un salvetes.
Iepirkuma daļa Nr. 2 – 39800000-0. Tīrīšanas un spodrināšanas līdzekļi.
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹ pantu.
Saņemto piedāvājumu skaits: I daļa – 6 piedāvājumi: II daļa - 4 piedāvājumi
Lēmuma pieņemšanas datums: 06.02.2013.
Līguma izpildītājs:
I daļa – iepirkums pārtraukts līdzekļu nepietiekamības dēļ.
II daļa – SIA BG
Līguma summa: (bez PVN) 2587.57 Ls
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 12 mēneši no līguma noslēgšanas brīža.
Iepirkuma id. nr. LMA 2012/23 [27.12.2012. 12:32]
Iepirkuma nosaukums: Tipogrāfijas pakalpojums
CPV kods: 22000000-0
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹ pantu
Saņemto piedāvājumu skaits: 1
Lēmuma pieņemšanas datums: 20.11.2012.
Līguma izpildītājs: SIA Zelta rudens
Līguma summa: (bez PVN) 740.00 Ls
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867
Paredzamais līguma izpildes termiņš: līdz 2012. gada 28. decembrim
Iepirkuma id. nr. LMA 2012/22 [27.11.2012. 16:54]
Iepirkuma nosaukums: Biroja tehnika
CPV kods: 30000000-9
Piedāvājumu izvēles kritērijs - zemākā cena.
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹ panta 10. daļu (atbilstoši 63. panta 1. daļas 1. punktam)
Saņemto piedāvājumu skaits: 4
Lēmuma pieņemšanas datums: 26.11.2012.
Līguma izpildītājs: AS Capital
Līguma summa: (bez PVN) 1658.28 Ls
Līguma darbības laiks: līdz 2012. gada 19. decembrim
Pretendentu vai piedāvājumu noraidīšanas iemesls:
SIA CRC, SIA Telcom, SIA Officeday - iesniegtie piedāvājumi nav ar zemāko cenu.
Iepirkuma id. nr. LMA 2012/21 [23.11.2012. 16:00]
Iepirkuma nosaukums: Steidzamie remontdarbi LMA
CPV kods: 45213313-0
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹ pantu
Saņemto piedāvājumu skaits: 5
Lēmuma pieņemšanas datums: 22.11.2012.
Līguma izpildītājs: SIA Dizaina centrs BARB
Līguma summa: (bez PVN) 14 905.12 Ls
Līguma darbības laiks: līdz 2012. gada 28. decembrim
Pretendentu vai piedāvājumu noraidīšanas iemesls:
SIA BK Māja, SIA Ota un partneri, SIA Abora, SIA Jumts plus - iesniegtie piedāvājumi nav ar zemāko cenu.
Iepirkuma id. nr. LMA 2012/20 [15.11.2012. 14:05]
Iepirkuma nosaukums: Biroja tehnika, programmatūra, datori
CPV kods: 30000000-9
Papildpriekšmetu CPV kods: 48000000-8
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹ pantu
Saņemto piedāvājumu skaits: 2
Lēmuma pieņemšanas datums: 15.11.2012.
Līguma izpildītājs: II daļa – AS Capital
Līguma summa: (bez PVN) 3482.80 Ls
Līguma izpildītājs: III daļa – AS Capital
Līguma summa: (bez PVN) 167.86 Ls
Līguma izpildītājs: IV daļa – SIA MS MOdius
Līguma summa: (bez PVN) 911.96 Ls
Līguma darbības laiks: līdz 2012. gada 19. decembrim
Pretendentu vai piedāvājumu noraidīšanas iemesls:
Par iepirkuma I daļu - Biroja tehnika - nav iesniegts neviens piedāvājums.
Iepirkuma id. nr. LMA 2012/19 [07.11.2012. 13:42]
Iepirkuma nosaukums: Tipogrāfijas pakalpojums
CPV kods: 22000000-0
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹ pantu
Saņemto piedāvājumu skaits: 6
Lēmuma pieņemšanas datums: 07.11.2012.
Līguma izpildītājs: AS Valsts papīru spiestuves
Līguma summa: (bez PVN) 1105.10 Ls
Līguma darbības laiks: līdz 2012. gada 12. decembrim
Pretendentu vai piedāvājumu noraidīšanas iemesls:
SIA Dardedze hologrāfija, SIA Latgales druka, SIA Zelta rudens, SIA Mc Ābols, SIA Gandrs poligrāfija - iesniegtie piedāvājumi nav ar zemāko cenu.
Iepirkuma id. nr. LMA 2012/16ERAF [18.09.2012. 15:12]
Iepirkuma nosaukums: Mēbeles un aprīkojums Latvijas Mākslas akadēmijas foto/video studijai
Iepirkums tiek veikts Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansēta projekta „Latvijas Mākslas akadēmijas studiju kvalitātes uzlabošana”, līguma Nr. 2010/0080/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/011, ietvaros.
CPV kods: 39150000-8 dažādas mēbeles un iekārtas
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹ pantu
Saņemto piedāvājumu skaits: 3
Lēmuma pieņemšanas datums: 13.08.2012.
Līguma izpildītājs: AS AJ produkti
Līguma summa: (bez PVN) 6971.77 Ls
Līguma darbības laiks: līdz 2012. gada 20. oktobrim
Pārējo pretendentu piedāvājumu noraidīšanas iemesls:
SIA BDF ar piedāvāto cenu - 9983.25 Ls bez PVN - piedāvājums nav ar zemāko cenu.
SIA FL birojs ar piedāvāto cenu - 10759.85 bez PVN - piedāvājums nav ar zemāko cenu, kā arī tehniskā piedāvājuma 4. pozīcija neatbilst nolikumā izvirzītajām prasībām.
Iepirkuma id. nr. LMA2012/18 [18.09.2012. 15:08]
Iepirkuma nosaukums: Aprīkojums Latvijas Mākslas akadēmijas foto/video studijai
CPV kods: 31524100-6 Griestu apgaismes piederumi
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹ panta 10. daļu (atbilstoši 63. panta I. daļas 1. un 2. punktam)
Saņemto piedāvājumu skaits: 1
Lēmuma pieņemšanas datums: 13.09.2012.
Līguma izpildītājs: SIA Baltijas foto serviss
Līguma summa: (bez PVN) 3899.00 Ls
Līguma darbības laiks: līdz 2012. gada 18. oktobrim
Informācija par pārējiem uzaicinātajiem pretendentiem:
SIA MD profesional un SIA Master foto - neiesniedza savu piedāvājumu norādītajā termiņā.
Iepirkuma id. nr. LMA 2012/17 [20.08.2012. 23:05] Informācija atjaunota*: [28.08.2012. 16:25]
Iepirkuma nosaukums: Aprīkojums Latvijas Mākslas akadēmijas foto/video studijai
CPV kods: 31524100-6 Griestu apgaismes piederumi
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹ pantu
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867
Iepirkums pārtraukts, jo nav iesniegts neviens piedāvājums
* Tehnisku iemeslu dēļ 2012. gada augusta vidū Latvijas Mākslas akadēmijas mājas lapā bija zudis būtisks informācijas apjoms, tostarp arī informācija par iepirkumiem. Iepriekš publicētā informācija ir atjaunota š.g. 28. augustā.
Iepirkuma id. nr. LMA 2012/14ERAF [20.08.2012. 16:29] Informācija atjaunota*: [28.08.2012. 16:23]
Iepirkuma nosaukums: Bibliotēkas aprīkojums Latvijas Mākslas akadēmijai
Iepirkums tiek veikts Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansēta projekta „Latvijas Mākslas akadēmijas studiju kvalitātes uzlabošana”, līguma Nr. 2010/0080/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/011, ietvaros.
CPV kods: 39155100-4
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹ pantu
Saņemto piedāvājumu skaits: 2
Lēmuma pieņemšanas datums: 20.06.2012.
Līguma noslēgšanas datums: 22.08.2012.
Līguma izpildītājs: SIA Digital guru
Līguma summa: (bez PVN) 7067.00 Ls
Līguma darbības laiks: līdz 22.09.2012.
* Tehnisku iemeslu dēļ 2012. gada augusta vidū Latvijas Mākslas akadēmijas mājas lapā bija zudis būtisks informācijas apjoms, tostarp arī informācija par iepirkumu rezultātiem. Iepriekš publicētā informācija ir atjaunota š.g. 28. augustā 
Iepirkuma id. nr. LMA 2012/12ERAF [20.08.2012. 16:25] Informācija atjaunota*: [28.08.2012. 16:21]
Iepirkuma nosaukums: Foto gaismošanas aparatūra Latvijas Mākslas akadēmijas vajadzībām.
Iepirkums tiek veikts Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansēta projekta „Latvijas Mākslas akadēmijas studiju kvalitātes uzlabošana”, līguma Nr. 2010/0080/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/011, ietvaros.
CPV kods: 38650000-6
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹ pantu
Saņemto piedāvājumu skaits: 3
Lēmuma pieņemšanas datums: 22.06.2012.
Līguma noslēgšanas datums: 21.08.2012.
Līguma izpildītājs: SIA Master foto
Līguma summa: (bez PVN) 18 843.00 Ls
Līguma darbības laiks: līdz 22.09.2012.
* Tehnisku iemeslu dēļ 2012. gada augusta vidū Latvijas Mākslas akadēmijas mājas lapā bija zudis būtisks informācijas apjoms, tostarp arī informācija par iepirkumu rezultātiem. Iepriekš publicētā informācija ir atjaunota š.g. 28. augustā 
Iepirkuma id. nr. LMA 2012/11ERAF [02.08.2012. 16:55] Informācija atjaunota*: [28.08.2012. 13:45]
Iepirkuma nosaukums: Lielformāta skenera iegāde Latvijas Mākslas akadēmijas vajadzībām
Iepirkums tiek veikts Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansēta projekta „Latvijas Mākslas akadēmijas studiju kvalitātes uzlabošana”, līguma Nr. 2010/0080/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/011, ietvaros.
CPV kods: 38520000-6 Skeneri
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹ pantu
Saņemto piedāvājumu skaits: 3
Lēmuma pieņemšanas datums: 23.07.2012.
Līguma izpildītājs: SIA MGE
Līguma summa: (bez PVN) 6100.00 Ls
Līguma darbības laiks: līdz 2012. gada 26. augustam
* Tehnisku iemeslu dēļ 2012. gada augusta vidū Latvijas Mākslas akadēmijas mājas lapā bija zudis būtisks informācijas apjoms, tostarp arī informācija par iepirkumu rezultātiem. Iepriekš publicētā informācija ir atjaunota š.g. 28. augustā.
Iepirkuma id. nr. LMA 2012/15 [24.07.2012. 13:51] Informācija atjaunota*: [28.08.2012. 13:42]
Iepirkuma nosaukums: Datortehnika, programmatūra un biroja tehnika
CPV kods: 30200000-1
Papildpriekšmetu CPV kods: 48000000-8
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹ pantu
Saņemto piedāvājumu skaits: 4
Lēmuma pieņemšanas datums: 02.07.2012.
Līguma izpildītājs: I daļa - AS Capital, līguma summa (bez PVN) 4354.22 Ls
II daļa - SIA ATEA, līguma summa (bez PVN) 1680.94 Ls
III daļa - SIA DPA, līguma summa (bez PVN) 2751.56 Ls
IV daļa - SIA Telcom, līguma summa (bez PVN) 1431.52 Ls
Līguma darbības laiks: līdz 2012. gada 31. jūlijam
* Tehnisku iemeslu dēļ 2012. gada augusta vidū Latvijas Mākslas akadēmijas mājas lapā bija zudis būtisks informācijas apjoms, tostarp arī informācija par iepirkumu rezultātiem. Iepriekš publicētā informācija ir atjaunota š.g. 28. augustā.
Iepirkuma id. nr. LMA 2012/13ERAF - IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS - nepareizs CPV kods [24.07.2012. 13:49] Informācija atjaunota*: [28.08.2012. 13:41]
Iepirkuma nosaukums: Mēbeles un aprīkojums Latvijas Mākslas akadēmijas foto/video studijai
Iepirkums tiek veikts Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansēta projekta „Latvijas Mākslas akadēmijas studiju kvalitātes uzlabošana”, līguma Nr. 2010/0080/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/011, ietvaros.
CPV kods: 30232000-4 dažādas mēbeles un iekārtas
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹ pantu
* Tehnisku iemeslu dēļ 2012. gada augusta vidū Latvijas Mākslas akadēmijas mājas lapā bija zudis būtisks informācijas apjoms, tostarp arī informācija par iepirkumu rezultātiem. Iepriekš publicētā informācija ir atjaunota š.g. 28. augustā.
Iepirkuma id. nr. LMA 2012/9 [04.07.2012. 14:15] Informācija atjaunota*: [28.08.2012. 13:40]
Iepirkuma nosaukums: Renovācijas darbi Latvijas Mākslas akadēmijas jumtam
CPV kods: 45260000-7 Jumta klāšanas darbi un citi amatspecifiskie celtniecības darbi
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹ pantu
Saņemto piedāvājumu skaits: 1
Lēmuma pieņemšanas datums: 07.06.2012.
Līguma izpildītājs: SIA Jumts plus
Līguma summa: (bez PVN) 60 185.77 Ls
Līguma darbības laiks: līdz 2012. gada 1. oktobrim
* Tehnisku iemeslu dēļ 2012. gada augusta vidū Latvijas Mākslas akadēmijas mājas lapā bija zudis būtisks informācijas apjoms, tostarp arī informācija par iepirkumu rezultātiem. Iepriekš publicētā informācija ir atjaunota š.g. 28. augustā.
Iepirkuma id. nr. LMA 2012/5ERAF [08.06.2012. 11:32] Informācija atjaunota*: [28.08.2012. 13:38]
Iepirkuma nosaukums: Aprīkojuma iegāde Latvijas Mākslas akadēmijas studiju procesa nodrošināšanai. "Latvijas Mākslas akadēmijas studiju kvalitātes uzlabošana", veikts Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā projekta, līguma Nr. 2010/0080/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/011, ietvaros.
Galvenais CPV kods: 30000000-9 Biroja un skaitļošanas tehnika, aprīkojums un piederumi
Papildu CPV kodi:
32323300-6 videoiekārtas;
48900000-7 dažādas programmatūras pakotnes un datoru sistēmas;
38652120-7 videoprojektori;
38653110-1 foto zibspuldzes;
30232100-5 printeri un ploteri;
38651000-3 fotoaparāti;
32351300-1 audioierīču piederumi;
39121200-8 galdi;
39141000-2 virtuves mēbeles un iekārtas;
38653100-8 zibspuldzes;
39155100-4 bibliotēku aprīkojums.
Iepirkumu procedūra: atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ar izsludināšanu ES OV
Saņemto piedāvājumu skaits: 12
Lēmumu pieņemšanas datums: 04.06.2012.
Līguma izpildītājs un līguma summa (bez PVN):        
I. daļa: SIA MGE, LV40003525250, Līguma summa: 10 865.00 Ls
II. daļa: UAB Televizios ir ryšio sistemas, LT145213623, Līguma summa: 27 879.00 Ls
III. daļa: AS Capital, LV40003088497, līguma summa: 39 722.36 Ls
IV. daļa: AS Capital, LV40003088497, Līguma summa:12 831.63 Ls
V. daļa: AS Capital, LV40003088497, Līguma summa: 2 776.95 Ls
VI. daļa: SIA MGE, LV40003525250, Līguma summa: 408.00 Ls
VII. daļa: SIA MGE, LV40003525250, Līguma summa: 4 740.00 Ls
VIII. daļa: UAB televizios ir ryšio sistemas, LT145213623, Līguma summa: 5 052.00 Ls
IX. daļa: Saskaņā ar IUB sniegto atzinumu pārtrauktas
X. daļa: Saskaņā ar IUB sniegto atzinumu pārtrauktas
XI. daļa: SIA Master foto, LV40103189288, Līguma summa: 2 092.00 Ls
XII. daļa: SIA MD Professional, LV40003831940, Līguma summa: 1 768.78 Ls
XIII. daļa: AS Capital, LV40003088497, Līguma summa: 861.95 Ls
XIV. daļa: SIA IB serviss, LV40003099113, Līguma summa: 15774.32 Ls
XV. daļa: SIA Tilts integration, LV40003534395, Līguma summa: 23 043.84 Ls
XVI. daļa: SIA Hannu -Pro, LV50003329341, Līguma summa: 8249.34 Ls
XVII. daļa: Saskaņā ar IUB sniegto atzinumu pārtrauktas
XVIII. daļa: UAB televizios ir ryšio sistemas, LT145213623, Līguma summa: 5 418.00 Ls
XIX. daļa: SIA Master foto, LV40103189288, Līguma summa: 1 398.00 Ls
XX. daļa: SIA Palisandrs, LV40003920416, Līguma summa: 2 425.80 Ls
XXI. daļa: SIA Palisandrs, LV40003920416, Līguma summa: 1 604.59 Ls
XXII. daļa: SIA Tilts integration, LV40003534395, Līguma summa: 2 646.00 Ls
XXIII. daļa: SIA Master foto, LV40103189288, Līguma summa: 2 293.40 Ls
XXIV. daļa: izbeigta bez rezultāta, jo šajā daļā nav iesniegts neviens piedāvājums
Līguma darbības laiks: ne vēlāk kā viens mēnesis pēc līguma noslēgšanas.
Pārējo pretendentu piedāvājumu noraidīšanas iemesls:
A.F. Marcotec GmbH – tehniskais piedāvājums II daļai neatbilst nolikuma tehniskās specifikācijas prasībām.
* Tehnisku iemeslu dēļ 2012. gada augusta vidū Latvijas Mākslas akadēmijas mājas lapā bija zudis būtisks informācijas apjoms, tostarp arī informācija par iepirkumu rezultātiem. Iepriekš publicētā informācija ir atjaunota š.g. 28. augustā.
Iepirkuma id. nr. LMA 2012/5ERAF, iepirkuma 24. daļa "Bibliotēkas aprīkojums" [23.05.2012. 13:10] Informācija atjaunota*: [28.08.2012. 13:36]
Iepirkuma nosaukums: Aprīkojuma iegāde Latvijas Mākslas akadēmijas studiju procesa nodrošināšanai. "Latvijas Mākslas akadēmijas studiju kvalitātes uzlabošana", veikts Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā projekta, līguma Nr. 2010/0080/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/011, ietvaros.
Galvenais CPV kods: 30000000-9 Biroja un skaitļošanas tehnika, aprīkojums un piederumi
39155100-4 bibliotēku aprīkojums
Iepirkumu procedūra: atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ar izsludināšanu ES OV
Saņemto piedāvājumu skaits: 0
Lēmuma pieņemšanas datums: 22.05.2012.
Iepirkums izbeigts bez rezultāta, jo šajā daļā nav iesniegts neviens piedāvājums.
* Tehnisku iemeslu dēļ 2012. gada augusta vidū Latvijas Mākslas akadēmijas mājas lapā bija zudis būtisks informācijas apjoms, tostarp arī informācija par iepirkumu rezultātiem. Iepriekš publicētā informācija ir atjaunota š.g. 28. augustā.
Iepirkuma id. nr. LMA 2012/8 [21.05.2012. 11:03] Informācija atjaunota*: [28.08.2012. 13:35]
Iepirkuma nosaukums: Renovācijas darbi Latvijas Mākslas akadēmijas jumtam
CPV kods: 45260000-7 Jumta klāšanas darbi un citi amatspecifiskie celtniecības darbi
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹ pantu
Saņemto piedāvājumu skaits: 3
Iepirkums izbeigts bez rezultāta budžēta līdzekļu nepietiekamības dēļ.
Pretendentu piedāvājumu noraidīšanas iemesls:
SIA Manass - piedāvātā līgumsumma pārsniedz budžeta iespējas.
SIA R.A.J. - neatbilst nolikuma 3.2.3.2. punkta prasībām (kandidāts nenodrošina jumiķi).
SIA Pro Dev - nepamatoti zema cena.
* Tehnisku iemeslu dēļ 2012. gada augusta vidū Latvijas Mākslas akadēmijas mājas lapā bija zudis būtisks informācijas apjoms, tostarp arī informācija par iepirkumu rezultātiem. Iepriekš publicētā informācija ir atjaunota š.g. 28. augustā.
Iepirkuma id. nr. LMA 2012/6 [30.03.2012. 14:13]
Iepirkuma nosaukums: Kancelejas preču un biroja papīra piegāde
CPV kods: 30199000-0
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹ pantu
Saņemto piedāvājumu skaits: 4
Līguma izpildītājs: I un II daļa - SIA OfficeDay
Līguma summa: (bez PVN) līdz 6899.00 Ls
Līguma darbības laiks: līdz 2012. gada 31. decembrim
Pārējo pretendentu piedāvājumu noraidīšanas iemesls:
I un II daļa – SIA Biroja pasaule, SIA Rimpeks – piedāvājumi nav ar zemāko cenu.
I daļa un II daļa – SIA Dasko piedāvājuma tehniskais piedāvājums nav noformēts atbilstoši iepirkuma nolikuma, pielikuma nr. 2, prasībām.
Iepirkuma id. nr. LMA 2011/17 [20.03.2012. 13:24]
Iepirkuma nosaukums: Latvijas Mākslas akadēmijas nodarbināto personu veselības apdrošināšana
CPV kods: 66512210-7 (Brīvprātīgās veselības apdrošināšanas pakalpojumi)
Iepirkumu procedūra: atklāts konkurss
Saņemto piedāvājumu skaits: 6
Lēmumu pieņemšanas datums: 19.03.2012.
Līguma izpildītājs: Compensa Life insure Group SE Latvijas filiāle, reģ. nr. 50003958651
Līguma summa: (bez PVN) 71520.00 Ls
Līguma darbības laiks: līdz 2 gadiem
Pārējo pretendentu piedāvājumu noraidīšanas iemesls:
AAS Balta – tehniskajā piedāvājumā noteiktais ierobežojums maksas stacionārajai rehabilitācijai ir pretrunā ar konkursa nolikuma 1.3.1.5. punktā noteikto prasību.
AAS Baltijas apdrošināšanas nama – finanšu  piedāvājumā ietvertie prēmijas saglabāšanas nosacījumi līguma otrajam darbības gadam ir pretrunā ar konkursa nolikuma 4. pielikuma 1.2. punktu un nav savienojams ar "Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbiieku atlīdzības likuma" 37. panta (2) pukta nosacījumiem.
Ergo Life Insurance SE Latvijas filiāle, AAS Gjensidige Baltic, BTA Insurance Company SE – nav saimnieciski izdevīgākie piedāvājumi atbilstoši Nolikumā norādītajiem vērtēšanas kritērijiem.
Iepirkuma id. nr. LMA 2012/3 [15.03.2012. 10:30]
Iepirkuma nosaukums: Elektrotehniskie materiāli un iekārtas
CPV kods: 31700000-3
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹ pantu
Saņemto piedāvājumu skaits: 2
Līguma izpildītājs: SIA EK Sistēmas
Līguma summa: (bez PVN) 5150.99 Ls
Līguma darbības laiks: līdz 2012. gada 31. martam
Pārējo pretendentu piedāvājumu noraidīšanas iemesls:
SIA Energokomplekss atsauc savu piedāvājumu
Iepirkuma id. nr. LMA 2012/4 [22.02.2012. 16:13]
Iepirkuma nosaukums: Transporta pakalpojumi
CPV kods: 60100000-9
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹ pantu
Saņemto piedāvājumu skaits: 2
Līguma izpildītājs: SIA Autooga
Līguma summa: (bez PVN) līdz 2868.85 Ls
Līguma darbības laiks: līdz 2012. gada 31. decembrim
Pārējo pretendentu piedāvājumu noraidīšanas iemesls:
SIA Humus piedāvājums nav ar zemāko cenu
Iepirkuma id. nr. LMA 2012/1 [07.02.2012. 11:06]
Iepirkuma nosaukums: Saimniecības preču piegāde
CPV kods: 33760000-5; 39830000-9
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹ pantu
Saņemto piedāvājumu skaits: 8
Līguma izpildītājs: SIA Remroks
Līguma summa: (bez PVN) līdz 4570.86 Ls
Līguma darbības laiks: līdz 2012. gada 31. decembrim
Pārējo pretendentu piedāvājumu noraidīšanas iemesls:
SIA Anitra, SIA Prāna ko, SIA Merida-Latvija - piedāvājumi nav saimnieciski izdevīgākie
SIA Litava, SIA Prodlex, SIA Seldings, SIA A.G.A. LTD - nav uzrādījusi saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma izvērtēšanas kritēriju – piegādes termiņu un bojāto preču nomaiņas termiņu
Iepirkuma id. nr. LMA 2011/19 [13.01.2012. 16:09]
Iepirkuma nosaukums: Juridisko pakalpojumu iepirkums
CPV kods: 79100000-5
Iepirkumu procedūra: Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. panta otro daļu tiek veikts Publisko iepirkuma likuma 8¹ panta kārtībā.
Saņemto piedāvājumu skaits: 2
Līguma izpildītājs: Juridiskais birojs SIA Eurokonsults
Līguma summa: (bez PVN) līdz 19 999.99 Ls
Līguma darbības laiks: līdz 2013. gada 31. decembrim
Pārējo pretendentu piedāvājumu noraidīšanas iemesls: Zvērinātu advokātu biroja "O. Cers un J. Jurkāns" nav saimnieciski izdevīgākais
Iepirkuma id. nr. LMA 2011/18 [02.12.2011. 10:35]
Iepirkuma nosaukums: Datorprogrammu piegāde
CPV kods: 72268000-1
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹ pantu
Lēmuma pieņemšanas datums: 2011. gada 24. novembris
I daļa:
Saņemto piedāvājumu skaits: 5
Līguma izpildītājs: SIA Achia; līguma summa: (bez PVN) 843.36 Ls
II daļa:
Saņemto piedāvājumu skaits: 5
Līguma izpildītājs: SIA DPA; līguma summa: (bez PVN) 2027.72 Ls
III daļa:
Saņemto piedāvājumu skaits: 4
Līguma izpildītājs: SIA 1 un 2; līguma summa (bez PVN): 580.00 Ls
Pārējo pretendentu piedāvājumu noraidīšanas iemesls:
SIA NT piedzīvojumi – nav iesniegti nolikuma 2.2.8. punktā pieprasītie dokumenti.
SIA 1 un 2 – nav iesniegti nolikuma 2.2.8. punktā pieprasītie dokumenti par I un II daļu.
SIA Latinsoft – nav iesniegti nolikuma 2.2.8. punktā pieprasītie dokumenti.
Līgumu izpildes termiņš: 2011. gada 20. decembris
Iepirkuma Id.nr. LMA 2011/16 [02.11.2011. 11:22]
Iepirkuma nosaukums: Tipogrāfijas pakalpojums
CPV kods: 22000000-0
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹ pantu
Saņemto piedāvājumu skaits: 3
Līguma izpildītājs: SIA Dardedzes hologrāfija
Līguma summa: (bez PVN) 1328.00 LVL (papīrs no klienta)
Līguma darbības laiks: līdz 2011. gada 10. oktobrim
Pārējo pretendentu piedāvājumu noraidīšanas iemesls: Iesniegtie piedāvājumi nav ar zemāko cenu
Iepirkuma id.nr. LMA 2011/15 [27.09.2011. 10:32]
Iepirkuma nosaukums: Datortehnikas piegāde
CPV kods: 30000000-9
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹ pantu
I daļa: lēmuma pieņemšanas datums: 19.09.2011
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma Id.nr. LMA 2011/14
Iepirkuma nosaukums: Tipogrāfijas pakalpojums
CPV kods: 22000000-0
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹ pantu
Saņemto piedāvājumu skaits: 5
Līguma izpildītājs: SIA Talsu tipogrāfija
Līguma summa: (bez PVN) 1080.00 LVL
Līguma darbības laiks: līdz 2011. gada 16. septembrim
Pārejo pretendentu piedāvājumu noraidīšanas iemesls: iesniegtie piedāvājumi nav ar zemāko cenu
Iepirkuma Id.nr. LMA 2011/13 [09.08.2011. 14:42]
Iepirkuma nosaukums: Datortehnikas piegāde
CPV kods: 30000000-9
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹ pantu
I daļa: Lēmuma pieņemšanas datums: 12.07.2011
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma Id.nr. LMA 2011/12 [09.08.2011. 14:41]
Iepirkuma nosaukums: Sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi
CPV kods: 90511000-2
Iepirkumu procedūra:: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹ pantu.
Lēmuma pieņemšanas datums: 2/06/2011
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma Id.nr. LMA 2011/11 ERAF [09.08.2011. 14:39]
Iepirkuma Id.nr. LMA 2011/11 ERAF
Iepirkuma nosaukums: Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) saimniecības ēkas rekonstrukcijas autoruzraudzības pakalpojums"
ERAF līdzfinansētais projekts "Latvijas Mākslas akadēmijas studiju kvalitātes uzlabošana". Vienošānās nr. 2010/0080/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/011
CPV kods: 71000000-8
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma Id.nr. LMA 2011/10 ESF (0 komentāri)
Iepirkuma nosaukums: Tipogrāfijas pakalpojums
CPV kods: 22000000-0
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹ pantu
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma Id.nr. LMA 2011/6 ERAF [09.08.2011. 12:08]
Iepirkuma nosaukums: Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) saimniecības ēkas rekonstrukcija
ERAF līdzfinansētais projekts "Latvijas Mākslas akadēmijas studiju kvalitātes uzlabošana". Vienošānās nr. 2010/0080/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/011
CPV kods: 45000000-7 (celtniecības darbi)
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma Id.nr. LMA 2011/9 (0 komentāri)
Iepirkuma nosaukums: Videokameru piegāde
CPV kods: 3230000-6
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma Id.nr. LMA 2011/7 [14.04.2011. 12:55]
Iepirkuma nosaukums: transporta pakalpojumi
CPV kods: 60100000-9
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma Id.nr. LMA 2011/8 [06.04.2011. 19:20]
Iepirkuma nosaukums: Kancelejas preču piegāde
CPV kods: 30192000-1; 30199000-0
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma Id.nr. LMA 2011/5 ERAF [06.04.2011. 19:19]
Iepirkuma nosaukums: Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) saimniecības ēkas rekonstrukcijas būvuzraudzība"
ERAF līdzfinansētais projekts "Latvijas Mākslas akadēmijas studiju kvalitātes uzlabošana". Vienošānās nr. 2010/0080/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/011
CPV kods: 71000000-8
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma Id.nr. LMA2011/1 ESF
Iepirkuma nosaukums: Biroja tehnikas noma.
Tālākizglītības programma dizaina pedagogiem Eiropas Sociālā fonda projekta „Profesionālās kultūrizglītības pedagogu tālākizglītība" ietvaros Projekta līguma nr. 5-6/3
ESF projekta„Atbalsts Latvijas Mākslas akadēmijas doktora studiju programmu īstenošanai"Nr.2009/0158/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/014 ietvaros
CPV kods: 30000000-9.
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id .nr. LMA2011/3
Iepirkuma nosaukums: saimniecības preču piegāde
Iepirkuma procedūra : saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹ pantu.
CPV kods : 33760000-5 ; 39830000-9
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma Id.nr. LMA 2011/4 ERAF -Iepirkums pārtraukts
Iepirkuma nosaukums: Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) saimniecības ēkas rekonstrukcijas būvuzraudzība"
ERAF līdzfinansētais projekts "Latvijas Mākslas akadēmijas studiju kvalitātes uzlabošana". Vienošānās nr. 2010/0080/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/011
CPV kods: 71000000-8
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id .nr. LMA2011/2
Iepirkuma nosaukums: Stipendiju konkursa reklāmas materiālu druka
Latvijas Mākslas akadēmijas Mūžizglītības programmas Erasmus ietvaros
Iepirkuma procedūra : iepirkums līdz 200Ls (bez PVN)
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma Id.nr. LMA 2010/16 ERAF
Iepirkuma nosaukums: Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) saimniecības ēkas rekonstrukcijas būvprojekta ekspertīze"
ERAF līdzfinansētais projekts "Latvijas Mākslas akadēmijas studiju kvalitātes uzlabošana". Vienošānās nr. 2010/0080/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/011
CPV kods: 71200000-0
Saņemto piedāvājumu skaits: 4
Lēmuma pieņemšanas datums: 2.12.2010
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id .nr. LMA2010/15 ESF
Iepirkuma nosaukums: datortehnikas, biroja tehnikas, programmatūras iepirkuma un biroja tehnikas un pargrammatūras noma.
I un II daļa - „Datortehnikas, biroja tehnikas, programmatūras iepirkums" - LMA vajadzībām
III daļa -„ Biroja tehnikas un programmatūras noma"- Tālākizglītības programma dizaina pedagogiem Eiropas Sociālā fonda projekta „Profesionālās kultūrizglītības pedagogu tālākizglītība" ietvaros Projekta līguma nr. 5-6/3
IV daļa - „Biroja tehnikas noma" - ESF projekta„Atbalsts Latvijas Mākslas akadēmijas doktora studiju programmu īstenošanai"Nr.2009/0158/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/014 ietvaros
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id .nr. LMA2010/13
Iepirkuma nosaukums: Juridisko pakalpojumu iepirkums.
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹ panta 10 daļu.
Saņemto piedāvājumu skaits: 3
Lēmuma pieņemšanas datums: 1.12.2010
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma identifikācijas nr.: LMA 2010/14ESF
Iepirkuma nosaukums: Ceļojumu autobusa ar šoferi noma.ESF/LMA Projekts „Atbalsts Latvijas Mākslas akadēmijas maģistra studiju programmas īstenošanai" (Nr.2009/0150/1DP/1.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/009)
Saņemto piedāvājumu skaits: 1
Lēmuma pieņemšanas datums: 15.11.2010
Paredzamā līguma izpildītājs: SIA Humus
Noslēgtā līguma cena( bez PVN ): 4612,00 Ls
Līguma izpildes termiņš: līdz 2010. gada 28.novembrim
Iepirkuma identifikācijas nr.: LMA 2010/12 ERAF [14.10.2010. 16:31]
Iepirkuma nosaukums:
„Latvijas Mākslas Akadēmijas (LMA) saimniecības ēkas rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde"
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma identifikācijas nr.: LMA 2010/11ESF [10.09.2010. 19:59]
Iepirkuma nosaukums: Tipogrāfiskā druka .Eiropas Sociālā fonda „Atbalsts Latvijas Mākslas akadēmijas doktora studiju programmas īstenošanai"Nr.2009/0158/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/014 ietvaros
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma identifikācijas nr.: LMA 2010/10ESF [10.09.2010. 19:57]
Iepirkuma nosaukums: Ceļojuma aģentūru pakalpojumi.Tālākizglītības programma dizaina pedagogiem Eiropas Sociālā fonda projekta „Profesionālās kultūrizglītības pedagogu tālākizglītība" ietvaros Projekta līguma5-6/3
CPV kods : 63510000-7
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma identifikācijas nr.: LMA 2010/8ESF [02.09.2010. 15:15]
Iepirkuma nosaukums: Hosteļu pakalpojumi.Tālākizglītības programma dizaina pedagogiem Eiropas Sociālā fonda projekta „Profesionālās kultūrizglītības pedagogu tālākizglītība" ietvaros Projekta līguma5-6/3
CPV kods : 55110000-4
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id.nr. LMA 2010/7
Iepirkuma nosaukums: datortehnikas iepirkums
CPV kods 30200000-1
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id.nr. LMA 2010/6ERAF
Iepirkuma nosaukums: Biroja mēbeļu noma.Tālākizglītības programma dizaina pedagogiem Eiropas Sociālā fonda projekta „Profesionālās kultūrizglītības pedagogu tālākizglītība" ietvaros Projekta līguma5-6/3
CPV kods 39130000-2
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id.nr. LMA2010/5 ERAF
Iepirkuma nosaukums: Datortehnikas un biroja tehnikas noma.Tālākizglītības programma dizaina pedagogiem Eiropas Sociālā fonda projekta „Profesionālās kultūrizglītības pedagogu tālākizglītība" ietvaros Projekta līguma 5-6/3
CPV kods 30000000-9
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id .nr. LMA2010/3 ERAF
Iepirkuma nosaukums: Iepirkumu procedūru konsultācijas ERAF projektam "Latvijas Mākslas akadēmijas studiju kvalitātes uzlabošana" Projekta identifikācijas Nr.3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/011
CPV kods 79418000 - 7
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹ pantu.
Saņemto piedāvājumu skaits: 6
Lēmuma pieņemšanas datums: 14.06.2010
Paredzamā līguma izpildītājs: Kristīne Zubkāne
Piedāvātā līgumcena: 5 165, 00
Pārējo pretendentu piedāvājumu noraidīšanas iemsls, sakaņā ar nolikumu -pretendentu piedāvājumi nav ar zemāko cenu.
Paredzamais līguma izpildes termiņš : 2012.gada marts.
Iepirkuma id.nr. LMA2010/2
Iepirkuma nosaukums: Fototehnikas iegāde
Iepirkuma procedūra:atbilstoši Publiskā iepirkuma likuma 8. pantam.
Lēmuma pieņemšanas datums: 23.04.2010
Līguma izpildītājs: SIA Optilas
Piedāvātā līguma summa: 3316,33Ls
Iepirkuma id.nr. LMA 2010/1
Iepirkuma nosaukums:Datortehnika, programmas, biroja tehnika.
Iepirkuma procedūra: atbilstoši Publiskā iepirkuma likuma 8`pantam.
Lēmuma pieņemšanas datums: 19.03.2010.
Līguma izpildītājs : AS Capital
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id.nr. LMA 2009/33a
Iepirkuma procedūra: atbilstoši Publiskā iepirkuma likuma pakalpojumu līgumu nomenklatūras „B" daļas 21. punktā minētajiem pakalpojumiem un paredzamā līgumcena ir mazāka par LVL 10 000.
Iepirkuma priekšmets: juridisko pakalpojumu sniegšana
Līguma izpildītājs: SIA EuroKonsults
Lasīt vairāk ...
Izmaiņas Iep.id.nr. LMA 2009/33
Iepirkuma procedūra: cenu aptauja
Iepirkuma priekšmets: datori un datorprogrammas
Līguma izpildītājs: AS IT Latvija′
Līguma summa: 1579.39 Ls ( bez PVN)
Izmaiņu pamatojums :SIA CRC pieļāvusi matemātiskas kļūdas savā piedāvājumā.
Iepirkuma id.nr. LMA 2009/33
Iepirkuma procedūra:cenu aptauja
Iepirkuma priekšmets: datortehnika un datorprogrammas
Līguma izpildītājs:
I daļa - SIA CRC, līguma summa - 1036.84 Ls ( bez PVN)
II daļa - SIA Sonex Tehnologies Latvia , līguma summa - 2079.58 Ls ( bez PVN)
III daļa - SIA Sonex Tehnologies Latvia , līguma summa - 435.31 Ls ( bez PVN)
IV daļa - SIA 3D, līguma summa - 5533,41 Ls ( bez PVN)
Iepirkuma id.nr. LMA 2009/36
Iepirkuma procedūra: atbilstoši Publiskā iepirkuma likuma 8.panta 9. daļai un MK noteikumiem Nr. 762 „ Kārtība, kādā veicami iepirkumi, kuru paredzamā līgumcena ir lielāka par 1000 latu, bet mazāka par 10000 latu" prasībām.
Iepirkuma priekšmets:fokusa iestādīšanas iekārtu kompleksu
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id.nr. LMA2009/35
Iepirkuma procedūra:atbilstoši Publiskā iepirkuma likuma 8.panta 9. daļai un MK noteikumiem Nr. 762 „ Kārtība, kādā veicami iepirkumi, kuru paredzamā līgumcena ir lielāka par 1000 latu, bet mazāka par 10000 latu" prasībām.
Iepirkuma priekšmets: 2009.gada finansu pārskata revīzijas pakalpojums
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id.nr. LMA 2009/34
Iepirkumu procedūra: atbilstoši Publiskā iepirkuma likuma 8.panta 9. daļai un MK noteikumiem Nr. 762 „ Kārtība, kādā veicami iepirkumi, kuru paredzamā līgumcena ir lielāka par 1000 latu, bet mazāka par 10000 latu" prasībām.
Iepirkuma priekšmets: fototehnika
Līguma izpildītājs: I un II daļa -SIA Baltic mobile
Līguma summa: I daļa - 5142,15 Ls ( bez PVN)
II daļa - 198,95 Ls ( bez PVN)
Iepirkuma id.nr. LMA 2009/32 [21.08.2009. 17:05]
Lēmuma pieņemšanas datums: 20.08.2009
Iepirkuma procedūra: atbilstoši Publiskā iepirkuma likuma 8.panta 9. daļai un MK noteikumiem Nr. 762 „ Kārtība, kādā veicami iepirkumi, kuru paredzamā līgumcena ir lielāka par 1000 latu, bet mazāka par 10000 latu" prasībām.
Iepirkuma priekšmets:
Izvērsta skiču projekta un arhitektoniskās vīzijas ( meta) izstrāde (LMA saimniecības ēkas rekomstrukcija) ES Struktūrfondu projektam"INfrastruktūra un Pakalpojumi"papildinājuma 3.1.2.1.1. Apakšaktivitātē"Augstākās izglītības telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā, nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem"
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id.nr. LMA 2009/31-s
Iepirkuma procedūra pārtraukta- konstatētas nepilnības iepirkuma dokumentācijā
Lēmuma pieņemšanas datums: 13.08.2009
Iepirkuma procedūra: sarunu procedūra
Iepirkuma priekšmets:„Tehniskā projekta izstrāde (LMA saimniecības ēkas rekonstrukcija) ES struktūrfondu projektam „Infrastrukstūra un pakalpojumi"papildinājuma 3.1.2.1.1. apakšaktivitātē „Augstākās izglītībastelpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā, nodrošinot izglītības programmu apgūšanasa iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem".
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id.nr. LMA2008/30
Iepirkuma procedūra : PIL 8 pants 9.daļa un MK 762 noteikumi
Iepirkuma priekšmets: dizaina, tipogrāfijas un izdevniecības pakalpojums Eiropas Sociālā fonda projekta "Atbalsts Latvijas Mākslas akadēmijas maģistra studiju programmu īstenošanai", identifikācijas Nr.1DP/1.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 un Eiropas Sociālā fonda projekta "Atbalsts Latvijas Mākslas doktora studiju programmu īstenošanai", identifikācijas Nr.1DP/1.1.2.1.2./09/IPIA/VIAA/014
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id.nr. LMA 2009/25
Iepirkuma procedūra: cenu aptauja
Iepirkuma priekšmets:
Grāmatvedības pakalpojums ES struktūrfondu projektā Nr.L-TPK-09-008( Dizaina inovāciju un tehnoloģiju laboratorijas attīstība- tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts).
Lēmuma pieņemšanas datums: 30.06.2009
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id .nr. LMA 2009/29 [26.06.2009. 15:37]
Iepirkuma procedūra: PIL 8.panta 9daļa un MK 762 noteikumi
Lēmuma pieņemšanas datums.19.06.2009
Līguma izpildītājs; SIA Elva-1
Līguma summa 3141,64 Ls( bez PVN)
Iepirkuma id.nr. LMA 2009/28
Lēmuma pieņemšanas datums: 11.06.2009
Iepirkuma procedūra: PIL 8.panta 9. daļa un MK 762 noteikumi
Iepirkuma priekšmets: tipogrāfija un izdevniecība
Līguma izpildītājs: SIA Dardedze hologrāfija
Līguma summa: 732.00Ls ( bez PVN)
Iepirkuma id.nr. LMA 2007/27
Lēmuma pieņemšanas datums 4.06.2009.
Iepirkuma procedūra: PIL 8.panta.9.daļa un MK 762 noteikumi
Iepirkuma priekšmets: tipogrāfija un izdebvniecība
Līguma izpildītājs : SIA Dardedze
Līguma summa: 3657, -Ls( bez PVN)
Iepirkuma identifikācijas nr.LMA 2009/26
Lēmuma pieņemšanas datums: 2.06.2009
Iepirkuma procedūra: PIL 8 panta 9 daļa un MK 762 noteikuki
Iepirkuma priekšmets: kokmateriālu izstrādājumi
Līguma izpildītājs: SIA Akropole
Līguma summa: 1137.00 Ls ( bez PVN)
Iepirkuma id.nr. LMA 2009/24-s [27.05.2009. 15:34]
Lēmuma pieņemšanas datums 21.05.2009
Iepirkuma procedūra: sarunu procedūra nepublicējot paziņojumu par līgumu.
Līguma nosaukums: Projekta vadītājs ES struktūrfondu projektā Nr.L-TPK-09-008( Dizaina inovāciju un tehnoloģiju laboratorijas attīstība- tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts)
Līguma izpildītājs: Aija Freimane
Līguma darbības laiks : 54 mēneši
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id.nr. LMA 2009/24 [20.05.2009. 15:16]
Iepirkuma procedura : PIL "B" daļas pakalpojuma iepirkums
lēmuma pieņemšanas datums: 18.05.2009
Iepirkuma priekšmets: Juridisko pakalpojumu sniegšana ES strukturfondu projekta Nr.L-TPK- 09-008 (Dizina inovaciju un tehnologiju laboratorijas attīstība- tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts).
Līguma izpildītājs: Maris Gruduls
Līguma summa ; 13 500,- Ls
Līguma izpildes termiņš: 30.12.2013.
Iepirkuma id.nr. LMA2009/23
Iepirkuma priekšmets: servisa pakalpojums kopētājiem
Lēmuma pieņemšanas datums: 11.05.2009
Līguma izpildītājs: SIA SPT serviss
Līguma summa: 1650,-Ls( bez PVN)
Iepirkuma id.nr.LMA 2009/22
Lēmuma pieņemšanas datums: 29.04.2009
Līguma izpildītājs: SIA Kurzemes drošiba
Līguma summa: 6789.31 Ls
Iepirkuma id .nr. LMA 2009/21
Lēmuma pieņemšanas datums: 28.04.2009
Līguma izpildītājs: SIA Sonex Technologies Latvia
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id.nr. LMA 2009/16
Iepirkuma id.nr. LMA 2009/16
Lēmuma pieņemšanas datums: 1.04.2009
Līguma izpildītājs: SIA EK sistēmas
Līguma summa: 2202.26Ls
Iepirkuma id.nr. LMA 2009/20-s
Iepirkuma procedūra: Sarunu procedūra nepublicējot paziņojumu
Lēmuma pieņemšanas datums: 27.03.2009
Līguma izpildītājs : SIA Manass
Līguma summa: 32 934.60 Ls ( bez PVN)
Iepirkuma id.nr.LMA 2009/19
Lēmuma pieņemšanas datums : 25.03.2009
Līguma izpildītājs: SIA Dzintarkalni
Piedāvātā līgumcena 770,- Ls ( bez PVN)
Līguma summa 920,- Ls( bez PVN)
Iepirkuma id.nr. LMA 2009/18
Lēmuma pieņemšanas datums: 23.03.2009
Līguma izpildītājs :SIA Muzikālā dizaina grupa
Līguma cena : 950.41 Ls (bez PVN)
Iepirkuma id.nr. LMA 2009/17
Lēmuma pieņemšanas datums: 23.03.2009
Līguma izpildītājs: SIA DHL Latvia, līguma summa- 1363.40Ls un 1550 UDS
Iepirkuma id. Nr. LMA 2009/ 15a
Lēmuma pieņemšanas datums:23.03.2009
Līguma izpildītājs: I daļa- SIA Tirdzniecības nams "Kurši" , Līguma summa - 2289.47 Ls ( bez PVN)
II daļa - SIA Zefross celtniecība , līguma summa- 283.25 Ls ( Bez PVN)
III daļa- SIA Zefross celtniecība , līguma summa- 1848.30 Ls ( bez PVN)
Iepirkuma id .nr. LMA 2009/15
Iepirkuma id.nr.LMA 2009/15
Lēmuma pieņemšanas datums 11.03.2009.
Iepirkums beidzies bez rezultāta.
Iepirkuma id.nr. LMA 2009/14
Lēmuma pieņemšanas datums: 5.03.2009
Līguma izpildītājs: I. daļa - SIA Officeday Latvia, līguma cena - 774, 59 Ls (bez PVN)
II. daļa - SIA Officeday, līguma cena - 214,95 Ls (bez PVN)
Iepirkuma id.nr. LMA 2009/13
Lēmuma pieņemšanas rezultāts: 26.02.2009
Līguma izpildītājs: I daļa- SIA Hannu pro; līguma summa- 915,36 Ls (bez PVN)
II daļa - SIA tilts integration; līguma summa - 818,51Ls (bez PVN)
III daļa - SIA Hannu pro; līguma summa - 154,56 Ls (bez PVN)
Iepirkuma id .nr. LMA 2009/12
Iepirkuma id.nr.LMA 2009/12
Lēmuma pieņemšanas datums: 25.02.2009
Līguma izpildītājs: SIA Audio AE
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id.nr. LMA 2009/11
Lēmuma pieņemšanas datums: 16.02.2009
I daļa: SIA Sonex Technologies, piedāvātā līgumcena - 2433.72 Ls (bez PVN)
II daļa : SIA DPA, piedāvātā līgumcena - 1595.66 Ls (bez PVN)
III daļa: SIA Tilts integration, piedāvātā līgumcena - 1162.47 Ls (bez PVN)
IV daļa: SIA Elva -1, piedāvātā līgumcena - 803.49 Ls (bez PVN)
V daļa: SIA Multisistēmas, piedāvātā līgumcena - 912.00 Ls (bez PVN)
VI daļa: SIA Sonex, piedāvātā līgumcena - 139.34 Ls
Iepirkuma id.nr. LMA 2009/10
Lēmuma pieņemšanas datums: 16.02.1009
Līguma izpildītājs: SIA Dizaina centrs
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id.nr. LMA 2009/9
Iepirkuma procedūra: atbilstoši Publiskā iepirkuma likuma 8.panta 9.daļai, MK 762 noteikumiem
Lēmuma pieņemšanas datums 13.02.2009
Līguma izpildītājs: SIA Dizaina centrs
Piedāvātā līgumcena : 62,31 Ls/ par 1 m2( bez PVN
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id.nr. LMA 2009/8
Iepirkuma procedūra: atbilstoši Publiskā iepirkuma likuma 8. panta 9. daļai
lēmuma pieņemšanas datums: 30.01.2009
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id .nr. LMA 2009/7
Iepirkuma procedūra ; atbilstoši Publiskā iepirkuma likuma 8 panta 9. daļai
Lēmuma pieņemšanas datums: 28.01.2009.
Līguma izpildītājs : SIA Master foto
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id .nr. LMA 2009/6
Iepirkuma procedūra ; atbilstoši Publiskā iepirkuma likuma 8 panta 9. daļai
Lēmuma pieņemšanas datums: 27.01.2009.
Līguma izpildītājs : SIA TV Kino serviss
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id .nr. LMA 2009/5
Iepirkuma procedūra ; atbilstoši Publiskā iepirkuma likuma 8 panta 9. daļai
Lēmuma pieņemšanas datums: 27.01.2009.
Līguma izpildītājs : SIA TV Kino serviss
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id .nr. LMA 2009/2
Iepirkuma procedūra ; atbilstoši Publiskā iepirkuma likuma 8 panta 9. daļai
Lēmuma pieņemšanas datums: 23.01.2009.
Līguma izpildītājs : SIA Humus
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id.nr. LMA2009/4
Iepirkuma procedūra: atbilstoši Publiskā iepirkumu līguma 8.panta 9. daļai
Lēmuma pieņemšanas datums: 21.01.2009
Līguma izpildītājs: SIA NRJ reklāma
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id .nr. LMA 2009/3
Iepirkuma procedūra: atbilstoši Publiskā iepirkuma likuma 8.panta 9.daļai
Lēmuma pieņemšanas datums: 21.01.2009
Līguma izpildītājs; SIA Litava
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id.nr. LMA 2009/1-s

Iepirkuma procedūra: Sarunu procedūra nepublicējot paziņojumu
Lēmuma pieņemšanas datums- 8.01.2009
Līguma izpildītājs; SIA Purene
Līguma summa( bez PVN) - 2851,77 Ls

Iepirkuma id.nr.LMA 2008/57
Iepirkuma procedūra: Publiskā iepirkumu likuma "B "Daļas pakalpojums
Lēmuma pieņemšanas datums - 20.12.2008
Līguma izpildītājs: SIA Gens
Līguma summa ( bez PVN) - 1769,49Ls
Iepirkuma id.nr.- LMA 2008/56
Līguma izpildītājs- SIA Grīdu serviss, Līguma cena ( bez PVN)- 1581,00 Ls
Iepirkuma id.nr. LMA 2008/55
Līguma izpildītājs - SIA Lightsome, Līguma cena ( bez PVN) - 5600,00 Ls
Lēmuma pieņemšanas datums - 10.12.2008
Publiskā iepirkuma iepirkuma rezultāts 10.12.2008
Lēmuma pieņemšanas datums - 10.12.2008
Iepirkuma id.nr. LMA 2008/54
Līguma izpildītājs- SIA Gens ,Līguma cena ( bez PVN) - 9145,48 Ls
Iepirkuma id.nr. 2008/51
Līguma priekšmets- tipogrāfijas pakalpojums
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id.nr. -LMA 2008/50
Līguma priekšmets - tipogrāfijas pakalpojums
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id.nr. - LMA 2008/52
Līguma priekšmets- videoprojektors
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id.nr. - LMA 2008/53
Līguma priekšmets - izdevniecības un tipogrāfijas pakalpojums
Lasīt vairāk ...
LMA publiskā iepirkuma rezultāts 4.11.2008 [05.11.2008. 12:20]
Lēmuma pieņemšanas datums - 4.11.2008.
Iepirkuma id nr. - LMA2008/49
Lasīt vairāk ...
LMA publiskā iepirkuma rezultāts 28.10.2008 [30.10.2008. 18:16]
Lēmuma pieņemšanas datums - 28.10.2008
Iepirkuma id.nr. - LMA 2008/47
Lasīt vairāk ...
Iepirkuma id. nr. LMA 2016/9, Iepirkuma līgums ar SIA REVERIE Trading Group par iepirkuma “Datori un projektors”IV daļu
Līgums Nr.2016/9-4  noslēgts 2016. gada 21.jūnijs  ar SIA REVERIE Trading Group
Iepirkuma id. nr. LMA 2016/10 [04.07.2016. 15:41]
Iepirkuma nosaukums: Tipogrāfijas pakalpojums Mākslas vēstures 5. sējumam
CPV kods: 22000000-0
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.
Saņemto piedāvājumu skaits:2
Lēmuma pieņemšanas datums: 4.07.2016.