Kreisā mala
Labā mala
Saldus Romas katoļu Sv. Pētera un Pāvila baznīcas altāris
2008.gada 6.septembrī tika iesvētīta saldus Romas katoļu baznīcas, kas veltīta apustuļiem sv.Pēterim un Pāvilam, lielais altāris.
Sadarbojoties priesterim Andrejam Mediņam, LMA un LMA LF tēlniecības studentiem Sandim Aispuram, Inārai Grāvelei un Raitim Stiukam, jau pavasarī tika izstrādāts makets.
Darbs pie altāra ilga visu vasaru, jaunajiem māksliniekiem dzīvojot Saldus vecās baznīciņas telpās.
Altāra cilni, kurā veidoti Dievmātes un Svētās Trīsvienības tēli, Ināra Grāvele un Raitis Stiuka veidoja no trim daļām, kuras tika savienotas un novietotas 10 m augstumā. Cilnis liets no balta, slīpēta un armēta ģipša.
Sandis Aispurs ģipsī atlēja apustuļu sv.Pētera un sv.Pāvila skulptūras un balodi - sv.Gara simbolu, kas lidinās virs altāra baznīcas velvēs.
Altāra tēlu simbolika balstās uz Evaņģēlija tekstiem, Jāņa atklāsmes grāmatām un katoļu Baznīcas sakrālās mākslas kanoniem.