Kreisā mala
Labā mala
Sabīne Vekmane
Pasniedzēja, pasniedz sietspiedi.