Kreisā mala
Labā mala
LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJAS SESTDIENAS SKOLA

Visiem interesentiem ar un bez priekšzināšanām, kuriem ir vēlme apgūt jaunrades procesa radošo un praktisko daļu, esiet laipni aicināti Latvijas Mākslas akadēmijas Sestdienas skolā. Mākslas akadēmijas Sestdienas skolas nodarbībās studentam ir iespēja apgūt glezniecības, zīmēšanas un skicēšanas tehnikas. Darba procesā gūt ieskatu dažādu materiālu izmantošanā kā arī izkopt kompozīcijas prasmes, veidojot ilgtermiņa un īstermiņa darbus glezniecībā, zīmēšanā un ilustrācijā. Darbs kursos organizēts, vadoties pēc glezniecības pamatu apgūšanas sistēmas, taču ir individuāls un izveidots balstoties uz studenta vajadzībām. Kursa laikā tiks apskatītas glezniecības tendences, paņēmieni un to attīstība dažādos vēstures periodos, akcentējot laikmetīgās mākslas norises un parādības. Tiks aplūkoti dažādu mākslinieku darbi un viņu radošā darbība, meklējot veidus, kā tos analizēt, saprast un klasificēt. Nodarbību valoda: latviešu, angļu un krievu.

Par mācību maksu, reģistrāciju un nodarbību sākumu 
 
Noderīga informācija par nodarbību laikiem, mācību maksu 2018./2019. mācību gadam, nodarbību sākuma datumu, audzēkņu reģistrāciju u.c.
 
Nodarbību sākums 2018. gada 10. novembrī
Audzēkņu reģistrācija P.- C. no plkst. 18.00 līdz 20.00, 52. telpā, 4. stāvā.
 
Informācija par reģistrāciju zvanot:  +371 29205852 
Informācija par kursiem zvanot: +371 20306237, rakstot: lma.sestdienas.skola@gmail.com 

Sestdienas skolas nodarbību saraksts 2018./2019. mācību gadam
Katru sestdienu
9.00 – 10.30 Glezniecības teorija
11.00 – 12.50 Zīmēšana, kompozīcija
13.10 – 15.00 Gleznošana, kompozīcija

Sestdienas skolas teorētiskās lekcijas pasniegs Sandra Strēle un praktiskās nodarbības vadīs Ella Mežule.

Mācību maksa
Pirmā iemaksa par 1,5 mēnešiem; turpinot mācības – līdz katra mēneša 1. datumam par nākamo mēnesi, uzrādot kvīti, kvīts izdruku vai nosūtot maksājuma uzdevumu uz e-pastu: lma.kursi@latnet.lv.
 
Reģistrējoties jāiesniedz 2 apliecības lieluma fotogrāfijas, jāuzrāda mācību apmaksas kvīts (vai interneta izdruka) un jāaizpilda anketa.

Par zīmēšanu, gleznošanu, kompozīciju un teoriju  140 € mēnesī;
Par atsevišķiem priekšmetiem:
Glezniecības teorija 40 € mēnesī
Zīmēšana, kompozīcija 50 € mēnesī
Gleznošana, kompozīcija 50 € mēnesī
 
Apmeklējo LMA sestdienas skolu, Studentiem ir iespēja novietot savu automašīnu LMA pagalmā bez maksas!
 
Mācību maksas jāiemaksā:
Latvijas Mākslas akadēmija
Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1050
Nod. maks. reģ. Nr. 90000029965
Banka: budžets
Valsts kase, kods TRELLV22
Konta Nr. LV62TREL 9220 0510 00000
Maksāšanas mērķis:
EKK 21351 - maksa par Sestdienas skolu
(audzēkņa vārds, uzvārds un mēnesis, par kuru maksā, izvēlētā nodarbība/s)