Kreisā mala
Labā mala
Vita Lēnerte
Docente.
Pasniedz dobspieduma tehnikas.